Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.
Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Advokatfirma dømt til å betale Polaris Media 100 millioner kroner i erstatning

Mener de fikk dårlige advokatråd.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Et advokatfirma og en av deres advokater er dømt til å betale 100 millioner kroner til Polaris Media for å ha gitt feil råd i forbindelse med salg av Finn-aksjer.

Bakgrunnen for søksmålet er rådene advokat Trond Vernegg fra advokatfirmaet Arntzen de Besche ga Polaris Media i forbindelse med salg av aksjer i Finn.no tilbake i 2015.

De var hyret inn som rådgivere for å hjelpe Polaris Media med å selge 0,13 prosent av aksjene i Finn.no til Schibsted.

Uenigheten har dreid seg om advokat Vernegg hadde gitt uaktsom rådgivning til Polaris Meida, som trodde de skulle få en del av skattefordelen som Schibsted fikk med sin nye 90,01 prosent eierandel av aksjene i Finn.

Mistet skattefordeler

Ifølge Dagens Næringsliv kunne Schibsted dermed begynne å bruke overskuddene som konsernbidrag fremfor å måtte betale alt som utbytte – noe man må skatte av.

Schibsted kunne da føre konsernbidraget i Finn mot fremførbare underskudd i andre deler av konsernet og dermed spare over 100 millioner kroner bare i 2015.

Polaris Media fikk medhold også i lagmannsretten, og i dommen slås det fast at Polaris Media tapte 100 millioner kroner på feilen.

– Dommen sier at bistanden vi fikk, ikke tilfredsstiller de forventningene man skal kunne ha når man henvender seg til advokat, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media i en pressemelding.

Lagmannsretten bebreider Vernegg

Lagmannsretten peker på at Polaris Media engasjerte advokat Vernegg som en advokat med særlig kompetanse nettopp for å få hjelp og støtte med avtalen og forhandlingene.

– Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten at advokat Vernegg er klart mer å bebreide enn Polaris Media, og at han var nærmere til å oppdage feilen enn selskapet. Lagmannsretten er kommet til at erstatningen ikke skal reduseres på grunn av skadelidtes medvirkning, heter det i dommen.

Polaris Media fornøyd

Advokatfirmaet anket saken da de i Oslo tingrett ble dømt til å betale 88,6 millioner i erstatning til Polaris Media 5. april i år. Konsernsjefen i Polaris er tilfreds med domsavgjørelsen fra lagmannsretten.

– Vi er glade for at vi har fått bekreftet dommen fra tingretten, som var veldig klar. Vi er også glade for at vi har fått en erstatning og fullt gjennomslag for det vi mener i denne saken, sier Koch til Medier24.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche var derimot ikke fornøyd med dagens dom.

– Skuffet

– Vi er skuffet over resultatet og vil vurdere dommen i samråd med vårt forsikringsselskap, sier partner Håvard Sandnes i Arntzen de Besche til NTB.

Til Medier24 påpeker Koch at avgjørelsen er viktig ikke bare for Polaris Media, men for næringslivet i sin helhet.

– Her har ikke advokatene gjort jobben sin, og vi har fått bekreftet at advokatansvar er viktig. Dette er også en viktig dom for næringslivet generelt. Man hyrer jo inn toppadvokater for at de ikke skal gjøre feil, slik som det er skjedd her, sier Koch.

Powered by Labrador CMS