NRK i Hedmark, fortsatt til stede!

KOMMENTAR: Nye og moderne arbeidsformer gjør at NRK likevel kan være godt tilstede også i Hedmark og Oppland, til tross for færre reportere.

Publisert   Sist oppdatert
NRK-veteranene i Hedmark er bekymret over om NRK Hedmark og Oppland kan greie å dekke fylket godt nok etter at vi har nedbemannet. NRK-veteranene er kloke folk, og blant de som skriver er tidligere ansatte og sterke nyhetsjournalister som vet hva de snakker om: Hedmark er et stort og mangfoldig fylke med lange avstander, det er langt å kjøre dit hendelsen er. 
 
I januar gjorde vi i ledelsen i Distriktsdivisjonen et vedtak om å standardisere bemanningen ved NRKs distriktskontorer i hele landet ut fra prinsippet om at distriktskontorene skal ha lik bemanning for å lage likt tilbud til publikum, med noen avvik, som for eksempel størrelsen på distriktskontorene. Dette skjedde etter et langt og grundig utredningsarbeid med bred involvering fra ulike yrkesgrupper og fagforeninger.
 
I Hedmark og Oppland viste alle målefaktorer at bemanningen lå godt over standard. Da NRK fikk mindre inntekter enn budsjettert, måtte alle divisjoner kutte. For å sikre at alle regioner i landet skulle ha nødvendig bemanning, måtte man ta der det var mest – for å skåne de regionene som hadde minst.
 
Derfor valgte vi å ta mest i Hedmark/Oppland og Trøndelag fordi bemanningen der var større enn mange andre steder. Vi har fortsatt større nyhetsbemanning i de fire fylkene nettopp av den grunn.
 
Og ja, vi har færre reportere igjen i de fire fylkene enn før standardiseringen. Men nye og moderne arbeidsformer gjør at vi likevel kan være godt tilstede også i Hedmark og Oppland. Alle reportere/fotografer kan dekke saker for alle tre medier: Det vil si rapportere i radio, filme/ta bilder/skrive for nett, samle stoff til en reportasje i TV. I tillegg forbedrer vi stadig sendeutstyret som vi kan overføre direkte med når noe skjer. Til sammen utgjør redaksjonene våre i Elverum og Lillehammer med underkontorer i Kongsvinger, Hamar, Gjøvik og Fagernes mer enn 45 journalister.
 
Det er en stor utfordring å sikre nyhetsberedskapen når avstandene er som de er i de to innlandsfylkene. Det har det alltid vært, men vi mener og håper vi skal greie å oppfylle forventningene fra publikum også i framtida.
 
Vi har radiosendinger fra både Elverum og Lillehammer. Det fortsetter vi med. Slik sikres at vi har folk og teknologi som gjør at vi raskt kan komme på lufta når noe ekstra skjer. Slik ivaretar vi beredskapsansvaret NRK har.
 
Hva skal vi være for folk i Hedmark og Oppland i framtida? Gjennom felles regionale radiosendinger, nettsider og TV-sendinger knytter vi hedmarkinger og opplendinger sammen, vi skal være til nytte og glede, vi skal speile kulturen bredt, vi skal ta de viktige debattene.  Mens vårt nyhetsfokus er både regionalt og nasjonalt.  Vi skal også jobbe mer med å løfte det regionale inn i det nasjonale, både hva angår nyheter og program.
 
Til slutt vil vi tilføye at vi også i den nye organisasjonen har sikret at vi blir en stor-leverandør til Ut i Naturen. For ved siden av hovedredaksjonen i Bergen er folkene i Elverum de viktigste naturprogramprodusentene i NRK. Denne produksjonen skal økes de neste årene, det er allerede bestemt. Dette er vi stolte over og vil videreføre. Det gir oss et ekstra redaksjonelt bein å stå på og ikke minst: Vi bringer det beste av det beste av TV fra Hedmark og Oppland til hele landet!
 
Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen
Distriktsredaktør i NRK Hedmark og Oppland, Inger Johanne Solli