Debatt:

Patji Alnæs-Katjavivi etterlyser er mer konsekvent tilnæring i NRK til brudd på språkregler.
Patji Alnæs-Katjavivi etterlyser er mer konsekvent tilnæring i NRK til brudd på språkregler.

NRK beklager «herregud», men «neger» er innafor

Etterlyser konsekvent tilnærming.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debatt-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Dagbladet kan vi lese om NRK som legger seg flat overfor en enkel klage innsendt til Kringkastingsrådet på grunn av banning. Nærmere forklart, programlederen Dennis Siva Lie kom med det spontane uttrykket «herregud» under sendingen av Newton.

Han forklarer: «På det tidspunktet hvor jeg brukte dette ordet, var jeg veldig tappet for energi. Jeg hadde gått nærmere ei uke uten mat, og det glapp ut av meg, tror jeg.» Dette var ingen bortforklaring eller forsøk å lure seg unna. NRKs språksjef, Karoline Riise Kristiansen, viser til NRKs egne retningslinjer og bekrefter at NRK har regler når det gjelder banning.

Det er fint å se at NRK, som en offentlig institusjon, ansvarliggjøres av Kringkastingsrådet, NRKs egen regulerende organ. Og ikke bare det, men at NRK kan beklage for å ha tråkket feil i forhold til sine egne retningslinjer. Slik opptreden er tillit skapende.

Det eneste som mangler her er at NRK er konsekvent. Selvransakelse eller beklagelse var langt fra opptreden til NRK og Kringkastingsrådet i fjor host ved et like påviselig brudd på NRKs egne språkregler. Nemlig den gangen hadde Radioresepsjon fått over et hundre klager (inkludert fra undertegnede) etter en sending på radiokanal P3.

Innholdet fra «flauhetskonkuransen» var full av forhåning rettet mot mennesker med brun hudfarge, samtidig som ordet neger ble brukt minst syv ganger i løpet av monologen.

Intensjon, ifølge P3-ansvarlig Stig Holmer, var at satiren var «ment som et kraftig angrep på klimaskeptikere og rasister». Imidlertid, denne strategien faller på sin egen urimelighet. Empirisk forskning viser at en slik strategi vil forsterke og legitimere diskriminerende holdninger.

Det som de to omtalte sakene har felles er at, i likhet med «herregud» og andre form for banning, bruk av ordet neger forbys av NRKs egne retningslinjer. Ordet neger står på NRKs liste av ord som bør ikke brukes, altså det nærmest man kommer til et forbud, uten å forby.

Vedrørende ordet «herregud» NRKs språksjef forklarer at man skal «unngå å bruke støtende ord, med mindre det er gode redaksjonelle grunner til det». I de samme retningslinjer star det, «NRK skal likevel unngå å bruke 'neger' om hele grupper fordi det er mange som opplever ordet som støtende og ekskluderende».

Tross dette konkluderte Kringkastingsrådet at Radioresepsjons dagtid sending var «innafor». Språket var ikke problematisk, bare at sendingen ble fjernet.

Det er ikke som NRK manglet selvinnsikt i forhold til bruk av støtende utsagn for å skape «humor». Etter å ha mottatt kritikk for «jødesvin»-sketsjen fra sommeren 2019, har NRK erkjent at innholdet i deres underholdnings-programmer har vært diskriminerende mot minoriteter.

Per Arne Kallbakk, etikkredaktør og daværende fungerende kringkastingssjef, innrømmer: «Vi ser i ettertid at ordet var for sterkt, for krenkende og har såret mange unødvendig, og at vi skulle ikke brukt det».

Etter et klage, trekkes språksjefen frem med en beklagelse. Men etter hundre klager er bruddet på de samme retningslinjer «innafor». Samme rådet, samme regler.

Dette viser enten ukonsekvent tilnærming til samme kategori av klage (med påviselig brudd på egne regler), eller en form for forskjellsbehandling. Slik opptreden undergraver NRKs integritet overfor sin betalende publikum.

Powered by Labrador CMS