Alle i Orkla Media var mot Mecom

Alle ansatte, selv i toppledelsen i Orkla Media, var bekymret for salget og ville få Orklas konsernledelse til å snu før det var for sent. Det sier ansvarlig redaktør Erling Omvik i Fredriksstad Blad.

Publisert   Sist oppdatert

Alle ansatte i Orkla Media, helt opp til topplederen, drev lobbyvirksomhet for å hindre salget til Mecom, men tapte. Slik ser ansvarlig redaktør i Fredriksstad Blad (FB), Erling Omvik, på Orklas salg av mediedivisjonen.

Journalisten intervjuet Omvik etter at han i helga deltok i en paneldebatt om salget av eierskap på den regionale journalistkonferansen Gull og Gråstein på Oscarsborg i Drøbak.

Omvik var en av få redaktører i Orkla Media som ytret seg mot salget. Det gjorde han flere ganger gjennom avisa. Sammen med redaktør Ole Erik Amlid i Østlendingen og Harald Rise i Sunnmørsposten var han i møte med storaksjonær Stein Erik Hagen og Orklas konserndirektør Dag Opedal. Orkla Medias Stig Finslo var også til stede på møtet i våres.

– Vi var bekymret og ville vite hvilken vei salget tok. Vi advarte sterkt mot å selge til et investeringsselskap, forteller Omvik.

Den gangen var flere kjøpevillige inne i bildet, blant andre A-pressen og Dagbladet, og håpet var fortsatt til stede for en norsk løsning.

– I en munter passiar på slutten av møtet nevnte Stein Erik Hagen Dagbladet, og sa at kanskje kjøper vi også Sjøfarten, fortsetter Omvik.

Handlingslammet

FB-redaktøren mener situasjonen i en periode var uoversiktlig og kritisk, og at verken informasjon eller medinnflytelse fungerte som det burde.

– Det var langt andre prosesser som foregikk, sier Omvik og fortsetter:

– Orkla Media var handlingslammet i forhold til å informere meg som plattformsjef om hva som foregikk, for de visste det knapt nok selv. Jeg fikk vite mye gjennom de tillitsvalgte.

Bekymring i alle ledd

Omvik mener man kunne avblåst salgsprosessen da man ikke fant kjøpere som kunne bety et løft på det digitale området. Ifølge ham ville et klart flertall av de ansatte i Orkla Media overbevise konsernledelsen i Orkla om det.

– Vi ville påvirke konsernledelsen til å snu før det var for sent. Vi var bekymret; ledelsen, de tillitsvalgte, de ansatte. Det var bekymring i alle ledd – langt inn i ledelsen i Orkla Media. Jeg opplevde totalt mytteri helt opp til Bjørn Wiggen som toppleder, mener Omvik.

Pest eller kolera

– Men det var så mye prestisje lagt ned i salgsprosessen, ikke minst fra Opedals side, at ingenting kunne hindre et salg. Og da mente vel Hagen at Mecom var en industriell aktør og bedre kjøper enn det amerikanske investeringsselskapet som var med helt til sist. Det ble et slags pest- eller koleravalg.

Når Omvik skal karakterisere hva han mener om at Hagen stemte for salg til Mecom i Orklas styre, sier han at det var et svik.

– Jeg følte sterkt med hovedtillitsvalgt Kjetil Haanes som hadde brukt masse tid sammen med Hagen og trodde han ville falle på et annet valg enn å selge til Mecom. Hagen fikk jo også styrelederplassen takket være de ansattes tillit.

Sorgprosess

Redaktørene i tidligere Orkla Media har diskutert hvordan de opptrådte under salgsprosessen. En mente prinsipielt at redaktører ikke skal mene noe om eiere. Det er ikke Omvik enig i. Han synes det er viktig å ytre seg som redaktør og samfunnsmenneske, men han vil ikke kritisere andre redaktører.

– Jeg har aldri vært redd for å ytre meg. Jeg har vært imot at Fredriksstad Blad og Moss Avis skulle bli et aksjeselskap og at vårt trykkeri skal flytte til Vestfold, men jeg har tapt hver gang. Det er pengene som styrer, sier Omvik.

Etter salget til Mecom har han brukt mye tid på å snakke lokalt om at avisa har fått ny, utenlandsk eier, hvor «vondt og leit det var» og hva det betyr. For lokalmiljøet er opptatt av salget, slik de også var da Fredriksstad Blad i 1985 ble kjøpt av Orkla.

– Vi har vært gjennom en sorgprosess, men dette må vi klare. Jeg har ingen frykt for den redaksjonelle friheten, og vi kan mene hva vi vil. Fredriksstad Blad har en god posisjon, og det er fortsatt mye penger å bruke på journalistikk, sier han.

Finansielle problemer

FB skal neste år levere 15-16 prosent - før avskriving - til Mecom.

– Det kan vi leve med, men vi er helt avhengige av at markedet ikke faller.

Mediehuset Østfold hadde 60 millioner som lå i Orklas portefølje og som selskapet fikk renter av. Med salget er disse pengene overført til Mecom. På spørsmål om hva han synes om det svarer Omvik at en hundre prosents eier selvsagt har rett til å disponere pengene og gjøre hva han vil med dem.

– Men jeg var mer komfortabel med at de sto i Orklabanken enn hos en eier som har finansielle problemer, svarer han.

Redaktøren i FB liker ikke at Mecom er så sterkt belånt. Det er en atskillig mindre behagelig situasjon å være i enn da Orkla Media hadde Orklas pengebinge i bakhånd.

– Vi kan ikke fri oss fra den økonomiske situasjonen. Hvis pengekassa er tom, må man gjøre noen grep for å klare utgiftene. Hvis markedet faller, hvor stor tålmodighet har Mecom da? Vi kan alle – også Fredriksstad Blad som går bra – oppleve krav som gjør noe med produktet og antall ansatte. Vi vet det jo ikke, men vi kan ikke legge oss ned og dø. Avisene representerer sterke merkevarer ute i distriktene.