Mediefolk:

Øystein Solvang kommer fra en tilsvarende stilling i Den norske helsingforskomité.
Øystein Solvang kommer fra en tilsvarende stilling i Den norske helsingforskomité.

Øystein Solvang overtar som kommunikasjonssjef i ESA

Overtar for Anne Marte Vestbakke.

Solvang kommer fra en tilsvarende stilling i Den norske helsingforskomité, hvor han har vært siden 2017. Han har tidligere jobbet som journalist i NRK, og med kommunikasjon i Nærings- og handelsdepartementet og Statsbygg.

Han er utdannet med en mastergrad fra Chulalongkorn-universitetet.

Solvang tiltrer stillingen 1. oktober.