Se opptak av tirsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg

Fem saker strømmes.