PFU ble ikke enig i behandlingen av klagen mot TV 2. Her ved PFU-leder Alf Bjarne Johnsen . Arkivfoto: Kristine Lindebø
PFU ble ikke enig i behandlingen av klagen mot TV 2. Her ved PFU-leder Alf Bjarne Johnsen . Arkivfoto: Kristine Lindebø

Åsted Norge ikke felt for brudd på selvmordsparagraf

PFU var ikke enstemmig i frikjennelsen av TV 2.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag besluttet Pressens faglige utvalg (PFU) at TV 2 ikke hadde brutt god presseskikk for omtale av selvmord.

Det var en lang diskusjon i utvalget, og konklusjonen var ikke enstemmig.

– Flertallet i utvalget har konkludert med at TV 2 ikke har brutt god presseskikk, sa Alf Bjarne Johnsen, leder i PFU.

Det var programmet Åsted Norge som var klaget inn til PFU for brudd på punkt 4.9 i Vær varsom-plakaten (VVP), som handler om å være varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk.

Kritisk til å vise metode

Klageren var Jan Helge Yannis Messel, som jobber for Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, men som klager TV 2 inn til PFU som privatperson.

Han klaget inn en episode fra mai 2018, som viser arbeidshverdagen til fengselsbetjenter ved sentralarresten i Oslo. Her kommer det fram at det er en utfordring at noen arrestanter prøver å skade seg selv eller ta sitt eget liv.

I en scene viser en betjent fram en gjenstand som har blitt brukt i et selvmordsforsøk. Klageren mente at dette sa noe om hvilken metode som hadde blitt brukt, og at dette kan inspirere andre til å ta i bruk den samme metoden.

Les mer om saken her.

– Nøktern visning

Flere i utvalget la vekt på at reportasjen på Åsted Norge er innenfor medienes samfunnsoppdrag, og at den peker på store problemer man står overfor i norske fengsler.

Det var en nøktern visning, som sier noe om hvor desperat situasjonen er for dem som er der, sa Nina Hernes, representant for journalistene.

– Jeg synes ikke det er brudd, men det er likevel en kjempeviktig diskusjon, fordi man skal være varsom i disse tilfellene, sa hun videre.

TV 2 argumenterte også i sitt tilsvar for at scenen med denne betjenten varer i mindre enn 30 sekunder og «er aktsom og nøktern».

Ifølge PFUs sakspapirer skrev TV 2 at poenget med å vise dette er å sette søkelys på problemet med selvmord, slik at man kan forhindre selvmord og selvskading i arresten. De mener det er viktig å ta med eksempler for å belyse hvor alvorlig problemene og konsekvensene er.

Hele punkt 4.9 i VVP er formulert slik:

«4.9. Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»

Uenighet i utvalget

PFU diskuterte denne saken i over en halv time. Kristin Taraldsrud Hoff, representant fra allmennheten, var uenig med resten av utvalget om å «frikjenne» TV 2.

– Jeg synes vi glipper av syne hvorfor vi har punkt 4.9. Vi har den ikke for å dem som jobber i fengslene, men for dem som står i fare for å ta livet sitt, sa Hoff.

Hun mente at TV 2 kunne ha håndtert tematikken på en annen måte, for eksempel ved å snakke om gjenstanden, istedenfor å vise den med bruk av levende bilder. Hoff mente derfor at TV 2 burde få kritikk fra PFU.

Sylo Taraku, som også er representant for allmennheten, poengterte i diskusjonen at det er vanskelig for PFU å vurdere om et slikt innslag faktisk vil ha en smitteeffekt.

– Det er veldig vanskelig å vurdere, vi har ikke kompetansen til å vite hvilken effekt et slikt innslag har. Vi kan spekulere, men vi vet det ikke, sa han.

Det ble en generell debatt om selve punkt 4.9 i VVP, og ikke bare om TV 2 hadde brutt den eller ikke.

– Jeg er enig med forslaget til uttalelse fra sekretariatet, men uenig med VVP. Det er ganske stor usikkerhet om det å snakke om selvmordsmetode øker risiko for selvmord. Dette er sterkt bestridt og ikke en helt åpenbar kausalitet, slik det framstår her (i VVP. journ anm.), sa Nina Fjeldheim, som er den tredje representanten for allmennheten i utvalget.

Powered by Labrador CMS