David Montgomery. Foto: Birgit Dannenberg
David Montgomery. Foto: Birgit Dannenberg

Mecom går motstrøms

Mens andre slår ned skillene mellom nett og papir, prioriterer Mecom annerledes og satser 50/50 på kanalene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi var helt og fullt dedikert til en total integrasjon. Virkeligheten er imidlertid at folk sier de vil integrere, men ikke gjør det i praksis, sa David Montgomery under et mediemøte i regi av Reuters nylig.

Dermed kan det synes som om Montgomery går bort fra sin tidligere nettstrategi om totalintegrering, slik han fikk gjennom i Drammens Tidende. Men så enkelt er det ikke, forteller konserndirektør Stig Finslo.

Han viser til at man i konsernet på sikt skal fordele ressursene radikalt annerledes enn i dag.

– Like mye ressurser skal benyttes på nett som på papir, sier Finslo.

Likestilt

I foredraget fortalte Montgomery at det er i Norge pilotprosjektene skal finne sted. I første omgang er det snakk om Laagendalsposten på Kongsberg og Fredriksstad Blad. I sistnevnte avis er ressursfordelingen mellom de to kanalene i dag 90/10 mellom papir og nett, fra nyttår skal nøkkelen være 50/50.

Allerede i dag 1. desember, påbegynner Østfold-avisen sin omlegging. Hver enkelt medarbeider skal gjøre rede for hva de har mest lyst til å jobbe med. Deretter blir de plassert i «celler» på tre til seks personer.

Hver celle, som politisk, skal levere fifty-fifty til nett og papir. Samtidig skal både mentale og fysiske skiller mellom redaksjon og markedsavdelingen rives ned i plankebyen. Redaksjonsklubben er langt fra sikker på om dette er et riktig trekk.

Vektklubb

– Nettopp dette spørsmålet står sentralt hos tillitsvalgte i konsernet da vi ble orientert om prosjektet. Vi har ikke hatt så mye tid til å tenke over denne siden, men det vi spør oss om er hvorfor redaksjonen skal være pådriver i en prosess hvor man skal finne nye inntjeningsmodeller på nettet? Vi har vanskelig for å se at det er en redaksjonell oppgave å utvikle produkter som VGs vektklubb, sier klubbleder Geir Løvli.

Ambisjonen for prosjektet er å øke om reklameomsetningen til nettet betraktelig. Ifølge dokumenter Journalisten har fått, skal nettet stå for 25 prosent av annonseomsetningen innen 2012. For Fredriksstad Blads del, er det en tredobling av reklameomsetningen. Samtidig skal nettavisen også samle 35.000 flere daglige lesere, slik at nettavisen får like mange lesere som papiravisen.

Bekymring

Klubbleder Løvli forteller at det er en klar bekymring i staben rundt prosjektet. Han berømmer informasjonsarbeidet til den lokale ledelsen, men forteller at mange av klubbens medlemmer mener at det kan gå litt vel fort i svingene.

– Uroen skyldes at prosjektet drives veldig fort fram og med korte tidsfrister. Vi er rett og slett redd for at vi havner i en trend vi ikke kan snu i forhold til papiravisen, sier han.

Løvli understreker samtidig at klubben har forståelse for at man finner en ny modell for nettsatsingen, og sier at det er klart at dagens situasjon med opplagssvikt og nedgang i annonseomsetningen på papir ikke kan fortsette uten å ha andre kanaler å spille på.

– Vi føler likevel at det ligger for lite underlagsmateriale og risikoanalyser til grunn. Veien i dette prosjektet blir til når vi går, så det er ingen som vet hvor vi ender hen, sier klubblederen.

Montgomery gjorde det klart at 2010 blir et år da Mecom og Edda Media skal gire opp satsingen på nett, og at selskapet vil ha betraktelig flere nettsteder ved utgangen av neste år enn nå.