Aftenpostens nett-TV-serie «Stuck» felt i PFU

Felt for sponsing av aktualitetsjournalistikk.

Publisert   Sist oppdatert

Det var seks privatpersoner som klaget inn Aftenposten på fem punkter i Vær Varsom-plakaten for nett TV-serien «Stuck».

Serien er redaksjonelt produsert og utviklet av Aftenposten og produksjonsselskapet TV Wonder, med Plan Norge som sponsor og samarbeidspartner.

I seriens andre sesong reiser 25-år gamle Emilie Beck til ulike land i Latin-Amerika, hvor hun treffer tenåringsjenter som på ulike måter har blitt utsatt for overgrep eller maktmisbruk.

Tirsdag felte Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på punkt 2.8 i Vær Varsom-plakaten om sponsing av aktualitetsjournalistikk.

- PFU vil legge til grunn at programserien må kunne sies å være aktualitetsjournalstikk. I den påklagede serien setter Aftenposten fokus på aktuelle samfunnsproblemer i Latin-Amerika. Seerne følger en programleder som møter unge jenter utsatt for overgrep og maktmisbruk. Negativ samfunnsutvikling blir tatt opp, blant annet når det gjelder kvinnesyn, machokultur, ekteskap med mindreårige m.m. Slik PFU ser det, er dette en type innhold som vanskelig kan karakteriseres som «dokusåpe» eller «reality-serie», heter det i uttalelsen.

Det utvalget brukte mest tid på å diskutere var om serien er aktualitetsjournalistikk, eller om den er en dokusåpe.

- Jeg har sett mange av episodene for å få inntrykk av hva slags produkt vi behandler. Det er ikke tung aktualitetsrapportering, i hvert fall. Det er veldig tydelig at det er Emilies opplevelser av enkeltskjebner og ikke en beskrivelse av virkeligheten i hele landet, sa allmennhetens Nina Fjeldheim, som gikk lengst i å definere serien som en dokusåpe, men som likevel sluttet seg til den enstemmige konklusjonen om å felle Aftenposten.

NRKs redaktør Stein Bjøntegård var blant de som var mest uenig med Fjeldheim.

- Det er åpenbart researchet, men det fremstilles ikke som en regissert serie. Det blir helt feil å påstå. Da blir det feil å kalle det en dokusåpe. Jeg kommer ikke bort fra at dette er aktualitetsjournalistikk.

I klagen het det at klagerne mener «det er problematisk hvordan Aftenposten samarbeider med Plan International Norge i sin serie STUCK (sesong 1 og 2) uten å markere godt nok at dette er et kommersielt prosjekt for Plan der Aftenposten fungerer som deres talerør. Dette gjør aftenposten helt ukritisk. Vi ser et klart brudd med flere paragrafer i Vær varsom-plakaten.»

Klagerne mente Aftenposten har brutt følgende fem punkter i Vær varsom-plakaten:

• Punkt 2.2, om redaksjonell uavhengighet

• Punkt 2.3, om bakenforliggende forhold

• Punkt 2.6, om skillet mellom reklame og journalistikk

• Punkt 2.7, ukritisk formidling av PR-stoff

• Punkt 2.8, om sponsing av journalistikk

Aftenposten svarte at «Stuck» ikke er en nyhetsdokumentar, og at virkeligheten er slik Emilie Beck ser den. Serdien har fått betegnelser som reality-serie og dokusåpe i nominasjon til Gullruten, presiserer de, og skriver videre at Plans ekspertise har vært uunngåelig for å kunne lage serien.

Avisen mener også at deres deltakelse er tydelig merket, både i skrevne artikler og i alle episodene på Aftenposten TV.

Til dette svarte klagerne at «Stuck» bli fremstilt som seriøs journalistikk, «men egentlig fungerer som en kampanjeserie for Plan». De mener det er «svært problematisk at Aftenposten kaller dette for Emilie sin opplevelse av virkeligheten, når de senere vedkjenner at 'Plan har som sponsor vært med på å finansiere serien, og deres faglige ekspertise har vært uunnværlig både før og under reisene».