Stor avstand i lokaloppgjøret på Romerike

Redaksjonsklubben i Romerikes Blad ber om sentral hjelp.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Vi har bedt om sentral bistand på grunn av manglende forhandlingsvilje fra motparten, sier klubbleder Nina Skyrud i Romerikes Blad.

Noe mer enn det ønsker hun ikke å uttale seg om.

Det er en bestemmelse i Journalistavtalen gjør det mulig for en lokal part å be om sentral bistand i lokale lønnsforhandlinger. Når en av partene ber om slik støtte trer også motparten på sentralt nivå inn i prosessen.

Det betyr at Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) nå er inne i de lokale lønnsforhandlingene i A-pressens største redaksjonsklubb.

Avviser

Ansvarlig redaktør Thor Woje i Romerikes Blad mener at det har vært ført reelle forhandlinger i bedriften.

– Jeg avviser at det ikke har vært reelle forhandlinger. Vi har hatt tre forhandlingsmøter, og derfor er det vanskelig å forstå at vi skal ha hatt manglende forhandlingsvilje, sier Woje.

Redaktøren mener at partene står så langt fra hverandre at han ikke ser noen løsning. Han sier at han heller ikke ser hva en sentral part kan bidra med i det lokale lønnsoppgjøret.

Etter ferien

Tariffansvarlig Bente Sabel i NJ har ledet de sentrale lønnsforhandlingene på vegne av fagforeningen flere ganger. Hun har sendt oppgjøret i Romerikes Blad over til MBL.

– Det vil ikke skje noe mer i denne saken før ferien, sier hun.

Det betyr likevel ikke at involveringen av de sentrale organisasjonene nødvendigvis vil føre fram. Bedriften har fortsatt mulighet til å komme med lønnsdiktat.

«Reelle forhandlinger»

Bestemmelsen i Journalistavtalen sier at partene kan be om sentral hjelp dersom «det etter en av de lokale parters vurdering ikke er vist forhandlingsvilje eller ført reelle forhandlinger».

Sabel sier at bestemmelsen ble innført fordi mange lokale klubber var frustrerte over at lokale forhandlinger ikke var reelle.

– Det kan for eksempel skyldes at lønnstilbudet ikke står i forhold til bedriftens økonomi eller at det har blitt stilt et ultimatum av andre enn den lokale ledelsen.

– Bestemmelsen kom inn for å heve terskelen for lønnsdiktat, sier Sabel, og legger til at de har god erfaring med den selv om de ikke lykkes hver gang.

NJ og MBL er, ifølge Sabel, kun inne som rådgivere i RBs forhandlinger.

– Vi har ingen besluttende myndighet fordi det er de lokale partene som underskriver den endelige avtalen, sier Sabel.

Powered by Labrador CMS