Nominerte: Fra venstre Sun Heidi Sæbø, Alexandra Beverfjord og Helje Solberg.
Nominerte: Fra venstre Sun Heidi Sæbø, Alexandra Beverfjord og Helje Solberg.

En av disse blir Årets redaktør

Her er de nominerte og juryens begrunnelser.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag kveld, på årsmøtet til Oslo Redaktørforening, offentliggjorde juryleder Knut Olav Åmås hvem som er nominert til Årets redaktør i Oslo og Akerhus. Og det er kvinner som dominerer på nominasjonslista.

Her er de nominerte:

ÅRETS REDAKTØR

 • Sun Heidi Sæbø, sjefredaktør i Morgenbladet
 • Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK
 • Alexandra Beverfjord, ansvarlig redaktør i Dagbladet

ÅRETS NYSKAPER

 • Stian Eisenträger, ansvarlig redaktør i Forsvarets forum
 • Ida Eliassen-Coker, sjefredaktør i Altså
 • Trygve Sunde Kolderup, redaktør i Fjell og Vidde

ÅRETS MENINGSBÆRER

 • Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no
 • Veslemøy Østrem, nyhetsredaktør i Vårt Land
 • Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet

Juryens begrunnelse for nominasjonene:

ÅREST REDAKTØR:

Sun Heidi Sæbø, sjefredaktør i Morgenbladet:

Sun Heidi Sæbø, sjefredaktør i Morgenbladet.
Sun Heidi Sæbø, sjefredaktør i Morgenbladet.

Sun Heidi Sæbø begynte som samfunnsredaktør i Morgenbladet høsten 2019. Avisen befant seg da i en krise knyttet til både økonomistyring og arbeidsmiljø.

Etter få måneder ble Sæbø konstituert som sjefredaktør og daglig leder, og i januar 2020 overtok hun stillingen. Det har vært et strevsomt, men resultatrikt år for ukeavisen. Digitalabonnementene er blitt mer enn doblet, avisen har satt samlet abonnementsrekord, og veksten har skjedd digitalt uten å ramme papiropplaget. Dette er utvilsomt et resultat av at Morgenbladets journalistikk er blitt revitalisert. Avisen har vært svært god på forskning, kunnskap, analyser og kommentarer underveis i koronaåret, og fremstår som et mer helstøpt redaksjonelt produkt enn før.

Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK:

Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK.
Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK.

Siden Helje Solberg overtok rollen som nyhetsdirektør i NRK, er nyhetsprofilen til vårt største og viktigste mediehus blitt enda tydeligere. Solberg har utmerket seg med sin både tydelige og vennlige lederstil. Hun er en redaktør med en skarp forståelse av hva det betyr å jobbe strategisk, og hun evner å bygge en kultur der strategier ikke bare blir ord på en PowerPoint på et lederseminar, men preger en hel nyhetsorganisasjon. NRK Nyheter har under koronaen hatt stø ledelse og nådd stort og bredt ut til det norske folk, som har kunnet samle seg om NRK. Med Helje Solberg fyller NRK sitt samfunnsoppdrag innen nyheter på solide måter.

Alexandra Beverfjord, ansvarlig redaktør i Dagbladet:

Alexandra Beverfjord, ansvarlig redaktør i Dagbladet.
Alexandra Beverfjord, ansvarlig redaktør i Dagbladet.

Alexandra Beverfjord har styrket Dagbladets nyhetsprofil siden hun begynte som sjefredaktør for tre år siden. Avisen vokser sterkt digitalt og har en vellykket TV-satsing. Generelt har Dagbladet aldri hatt flere lesere, og avisen er svært lønnsom. Beverfjords bagasje fra NRK har vært viktig for å gjennomføre nok en strategisk reorientering i et stort mediehus. Hun er en redaktør med et tydelig engasjement for nyheter. I offentligheten stikker hun seg sjelden fram, men hun er en tydelig leder internt i avishuset.

ÅRETS NYSKAPER

Stian Eisenträger, ansvarlig redaktør i Forsvarets forum:

Stian Eisenträger, ansvarlig redaktør i Forsvarets forum.
Stian Eisenträger, ansvarlig redaktør i Forsvarets forum.

Stian Eisenträger startet sin karriere som vernepliktig i nettopp Forsvarets Forum, før han fortsatte som utenriksreporter i VG. I fjor høst overtok han jobben som redaktør i Forsvarets Forum, og satte tydelige mål om å drive undersøkende, kritisk og konstruktiv journalistikk og grave frem egne nyheter. Dette skjedde etter en avklarende oppryddingsrunde med Forsvarets ledelse om avisens, redaktørens og journalistenes uavhengige rolle og redaksjonelle frihet. Prosessen endte med klare grenseoppganger som sikrer og tydeliggjør avisens uavhengighet. Det bør være til inspirasjon for annen fagpresse der mange eiere sliter med rolleforståelsen. Under Eisenträgers ledelse har Forsvarets forum for første gang levert Skup-rapport, og da for sakskomplekset «Uunnværlig», som har gransket Forsvarets hasteinnkjøp for 193 millioner kroner. Eisenträger har faglig tyngde, et godt renommé og er en dyktig leder som allerede etter kort tid har satt viktige og prinsipielle spor etter seg i Forsvarets forum.

Ida Eliassen-Coker, sjefredaktør i Altså:

Ida Eliassen-Coker, sjefredaktør i Altså.
Ida Eliassen-Coker, sjefredaktør i Altså.

I vår stadig mer digitale hverdag har Altså våget å gå motsatt vei: De har laget et kvinnemagasin bare i papirformat, og helt uten reklame eller kommersielle samarbeid. Ida Eliassen-Coker er bladets uredde leder, som sa opp en god fast jobb for å bli gründer. Hun tør å stille de vanskelige spørsmålene og tar opp kvinnerelaterte saker som få andre medier skriver om. Som redaktør kompenserer hun dermed for viktige skjevheter i mediesituasjonen, gir rom til kvinner og fronter kunnskap og ærlighet fremfor rosabloggere og usunne skjønnhetsidealer. Altså er blitt et svært leseverdig magasin med høy kvalitet i både tekst og foto, og i motsetning til mange medier betaler de også gode honorarer til sine dyktige frilansere.

Trygve Sunde Kolderup, redaktør i Fjell og Vidde:

Trygve Sunde Kolderup, redaktør i Fjell og Vidde.
Trygve Sunde Kolderup, redaktør i Fjell og Vidde.

Trygve Sunde Kolderup ble ansatt som redaktør i landets største friluftsmagasin, Fjell og Vidde, i 2019. Bladet har et opplag på nesten 200 000. På kort tid våget Kolderup å gjøre modige vurderinger og stake ut nye retninger for journalistikken i bladet – som nå også skulle ha en klarere samfunnsmessig betydning. Juryen vil spesielt nevne artiklene om den norske klesindustrien og forbruket av friluftsklær og nedbyggingen av norsk natur. Kolderup foretok også en analyse av Fjell og Viddes klimaavtrykk, og dette endte med at han byttet trykkeri til et som frakter de store papirmengdene med tog fremfor bil.

Kolderup har nå forlatt bladet, men viste seg gjennom 2020 som en helstøpt nyskaper i norsk magasinjournalistikk. Den arven tar andre nå videre.

ÅRETS MENINGSBÆRER

Nina Kristiansen, redaktør i Forskning.no:

Nina Kristiansen, redaktør for forskning.no.
Nina Kristiansen, redaktør for forskning.no.

I NRK P2s fredagspanel i februar i fjor, en god stund før Norge stengte ned, kunne Nina Kristiansen fortelle om hvor «edruelig» forskning.no dekket pandemifrykt og korona i motsetning til flere av sine aviskolleger. Som redaktør for forskning.no i 13 år har Kristiansen profilert seg som en forskningsbasert, frisk og uredd stemme i samfunnsdebatten. I tillegg til å skrive kommentarartikler på eget nettsted er hun fast spaltist i Aftenposten Uviten. Hun foreleser ved journalistutdanningen og er også en hyppig brukt debattleder på større konferanser i akademia.

Veslemøy Østrem, nyhetsredaktør i Vårt Land:

Veslemøy Hedvig Østrem, nyhetsredaktør i Vårt Land.
Veslemøy Hedvig Østrem, nyhetsredaktør i Vårt Land.

Du har redaktører som kan lede, og du har redaktører som kan skrive. Veslemøy Østrem er en av de få nyhetsredaktørene i Norge som markerer seg på begge områder. Samtidig som hun er helt sentral i prosessene med å fornye Vårt Land og har gjort avisen mer aktuell og dagsordensettende, har hun også satt sitt avtrykk på avisens meningsprofil. Østrem trekker de store linjene enten hun skriver om finans, pandemi, kongehus eller medier, og viser gjennom egne skarpe og velfunderte tekster hva hun legger i begrepet «verdibasert nyhetsjournalistikk». Dessuten glimter hun tidvis til med noe som er relativt sjelden i det norske kommentariatet, nemlig humor.

Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet:

Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet.
Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet.

Kommentator Martine Aurdal i Dagbladet, har siden oppstarten og som politikk- og debattredaktør i det feministiske tidsskriftet Fett tidlig på 2000-tallet og på redaktørkrakken i ukeavisa Ny Tid, markert seg som en tydelig kommentator og lagt til rette for meningsmangfold. Det har hun også gjort i flere posisjoner i Dagbladet, blant annet som debattansvarlig og leder av samfunnsavdelingen. Det siste året har hun gjennomført flere maratoner i meningsjournalistikk, blant annet som rettskommentator i Bertheussen-saken - og også med internasjonalt perspektiv og analyser, blant annet av det amerikanske presidentvalget.

Om de ulike priskategoriene:

 • Årets redaktør: Prisen går til den redaktør som har utmerket seg ved en imponerende, helhetlig utøvelse av redaktørgjerningen. Juryen skal ta hensyn til de etiske, publisistiske og kommersielle utfordringer som vedkommende har stått overfor og dessuten vurdere evnen til redaksjonell nyskapning redaktøren har bidratt til.
 • Årets meningsbærer: Prisen går til en redaktør som har ivaretatt den klassiske redaktørrollen som meningsbærer og garantist for meningsmangfold og ytringsfrihet.
 • Årets nyskaper: Prisen går til en redaktør som har stått i spissen for en lovende nyetablering eller konseptuell nyskaping på mediemarkedet.
 • Årets hederspris: Dette er de lange linjers pris. Den går til et medlem som gjennom sitt livsverk har representert det ypperste av hva en redaktør kan være.

Til opplysning: Roger Aarli-Grøndalen er igjennom Norsk Redaktørforening også medlem av Oslo Redaktørforening.

Powered by Labrador CMS