Kjersti Løken Stavrum og Per Edgar Kokkvold. Foto:Kathrine Geard
Kjersti Løken Stavrum og Per Edgar Kokkvold. Foto:Kathrine Geard

Vaktskifte 

Per Edgar Kokkvold overlater PFU-roret til Kjersti Løken Stavrum.

– Det er et visst vemod, men mest føles det helt naturlig. Jeg har vært med på å prege norsk presseetikk i 25 år. Det er nok. Nå er det tid for nye koster, sier Per Edgar Kokkvold, som i dag deltar på sitt siste møte i PFU.

Han har vært sekretariatsleder for Pressens Faglige Utvalg siden 1996. Før det var han leder for utvalget i to år. Men han begynte som vanlig medlem allerede i 1988. Da var han utenriksredaktør i Arbeiderbladet og representerte redaktørene.

– Jeg tenkte på det i går, jeg tror jeg har vært med på ca. 200 møter.

Omfangsrike

Han synes det er vanskelig å trekke fram spesielle saker. Men husker i farta noen, først og fremst fordi de var så omfangsrike. Slik som Fredly-saken og Nav-saken. Høyere papirbunker er noe av det som preger utviklingen i PFU.

– Klagene er blitt mer omfangsrike, i noen tilfeller altfor omfangsrike. Det er krevende for utvalgsmedlemmene. De har faktisk imponert meg fordi de alltid forbereder seg så grundig, roser han.

Ny kost

Den nye kosten, påtroppende generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, deltok som observatør på møtet. Til mandag begynner hun i den nye jobben og da er det hun som skal lede PFU-sekretariatet.

– PFU er NPs viktigste oppgave, det vi skal bruke mest tid på. Det er viktig for etablerte mediers framtid. Det er kjernen i hvorfor det er forskjell på redaktørstyrte medier og andre medier, sier hun.

Løken Stavrum føler hun kan etikkfeltet godt etter mange år som redaktør.

– Men i PFU ser man saker fra en annen synsvinkel. Det gir nye utfordringer og ting å reflektere over. Signaleffekten PFU gir er noe annet enn om man som redaktør sier at noe kan publiseres.

Vant

Kokkvold vant for øvrig fram med sin klage på Dagens Næringslivs brudd på tekstreklamereglene. Han klaget DN inn for en annonse avisen satt på trykk i DN Magasinet i april i år. Annonsen, mente Kokkvold, var farlig nær redaksjonelt uttrykk med henvisning til et nettmøte som gjorde bruddet enda tydeligere.

Sjefredaktør Amund Djuve la seg flat for kritikken og skrev i sitt tilsvar at det var en svikt som hadde ført til at annonsen ble trykket. Selv om avisens ledelse tok kritikken til seg, valgte Kokkvold likevel å opprettholde sin klage. nbsp;

 Et enstemmig utvalg var enig med Kokkvold og sekretariatet i at annonsen var et klart brudd på god presseskikk.

 Dagbladets nyhetsredaktør, Alexandra Beverfjord mente uttalelsen var god, og at det er både riktig og viktig å markere skillet mellom marked og redaksjon. 

Mens Eva Sannum fortalte at hun reagerte da hun så den. Selv om annonsen var merket, mener hun den likevel er på grensen siden den er så tett på redaksjonell utforming.

– Den er veldig åpenbar. Her er det vel bare å sette ballen i krysset, sa Egmont-redaktør Alex Øystå.