Anders Cappelen har overrrakt monsterklagen til NP-general Kjersti Løken Stavrum. Foto:Kathrine Geard
Anders Cappelen har overrrakt monsterklagen til NP-general Kjersti Løken Stavrum. Foto:Kathrine Geard

Monsterklage mot TV 2

Hele 1.800 sider med påstand om over 4.000 brudd på Vær Varsom-plakaten.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Forfatter, forlegger og tidligere journalist Anders Cappelen står bak den volumniøse klagen til Pressens Faglige Utvalg, på vegne av og med samtykke fra nevrokirurgen Per Kristian Eide.

– Jeg håper PFU-sekretariatet gir klagen behandlingen den fortjener. Dette er en svært alvorlig sak med store konsekvenser, sa Cappelen da han onsdag overleverte to permer med til sammen 1.800 sider med dokumenter til generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund.

– Vi tar alle klager på alvor. Men det er ingen sammenheng mellom muligheten for å nå fram i PFU og størrelsen og brevhodet på en klage, presiserte hun.

Cappelen har vunnet flere klagesaker i PFU for klienter som mener de har vært utsatt for maktmisbruk fra medienes side. Han oppgir selv å ha oppnådd fellelse i PFU i 96 prosent av klagesakene sine, mens gjennomsnittet ligger på 46 prosent.

Siden januar

Cappelen sier til Journalisten at han har jobbet med TV 2-klagen siden 20. januar i år og brukt langt over et årsverk på oppdraget. Klagen mot TV 2 setter en solid PFU-rekord, med sine over 1.800 sider uten vedlegg.

Den tidligere rekorden hadde investoren Arne Fredly, som klaget inn Dagens Næringsliv i 2008. Fredlys PFU-klage var på 118 A4-sider, inkludert utklipp fra DNs omfattende artikkelserie. I tillegg kom bilag på nær 400 sider.

Klagen på TV 2 gjelder 70 nyhetssaker, av dem 47 tv-innslag og 23 nettavisartikler. Alle som en del av den gravejournalistiske satsingen ”Hjerneforskningsskandalen”. Cappelen viser til at dette var TV 2s store gravejournalistiske satsning i 2012, og den eneste som ble påmeldt til Skup i 2013.

Sakene som er omfattet av PFU-klagen ble publisert i perioden 6. desember 2012 til  24. oktober i år, sammen med 26 Twitter-meldinger og fem Facebook-meldinger.

Alt klages inn for PFU, med påstand om over 4.000 brudd på Vær Varsom-plakaten, fordelt på 52 separate klager.

– Store konsekvenser

Cappelen hevder overfor Journalisten at TV 2s kritiske søkelys ikke bare har rammet Eide personlig, men hele nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og fagmiljøet der. Cappelen viser til at ventetiden på hjerneoperasjon har økt etter at TV 2 startet sin dekning av saken i desember 2012.

– Det er ingen tvil om at flere pasienter har fått forverret sin tilstand og fått større hjerneskader enn nødvendig på grunn av TV 2s kampanje mot Eide. Det ville ikke overraske om alvorlig hjernesyke har gått til grunne eller dødd på grunn av den økte ventetiden, sier Cappelen.

– Hva bygger du en slik påstand på?

– Jeg har møtt og dybdeintervjuet flere enn ti ansatte ved avdelingen, inkludert ledende kirurger og en avdelingsleder. De forteller om store mengder merarbeid på grunn av TV 2s kampanje. Pasienter og pårørende er blitt bekymret og stiller blant annet spørsmål ved de prosedyrene som anbefales. Derfor har ventetidene gått dramatisk opp, sier Cappelen, som legger til at han er innforstått med at ledelsen ved sykehuset trolig vil avvise en slik påstand.

Gratisarbeid?

Cappelen er ikke garantert å få betaling for oppdraget, etter at toppledelsen ved OUS i vår sa nei til å betale.

– På avdelingsnivå fikk jeg noen måneder tidligere løfte om betaling, sier Cappelen.

Han skriver at TV 2 har hatt som premiss at Eide har drevet ”butikk i butikken” og hatt privatøkonomiske motiver for sin forskning. Ifølge klagen har TV 2 blant annet bygget sin dekning på en forståelse av at Eide har drevet hjernetrykkmåling og tatt hjernevevsprøver av tilnærmet friske pasienter, uten at pasientene ble informert skikkelig om at de ikke ville ha noen nytte av forskningen.

“Bryter sammen”

Cappelen anfører at de sentrale bæresøylene i TV 2s nyhetssaker bryter sammen ved nærmere undersøkelse.

“Resultatet er at så å si alt TV 2 publiserer om dr. Eide og hans forskningsprosjekt blir feil og utløser en strøm av presseetiske brudd”, heter det i klagen.

Hovedanklagene mot TV 2 går på manglende faktakontroll og utelatelse av sentral faktainformasjon, unødige skadevirkninger samt at Eide aldri fikk en fair sjanse til å korrigere TV 2s faktagrunnlag. Cappelen nevner spesielt punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Forskningen stanset

Fungerende sjefredaktør i TV 2, Jan Ove Årsæther, peker på at sykehuset hadde stanset forskningen til Eide før TV 2 sendte sin første sak om temaet.

– Forskningen hans ble stoppet på grunn av to tilfeller av alvorlig hjerneskade. Det er ikke sykehuset som har klaget TV 2 inn for PFU, men én lege. Vi mener å ha god dokumentasjon for det vi har publisert om saken. Derfor er det ikke noe problem for oss å bli klaget inn. Når vi driver med kritisk journalistikk er vi alltid forberedt på at folk benytter de klageadgangene som finnes, sier Årsæther.

Vil vurdere

TV 2-advokat Theo Jordahl sier at TV 2 har ventet på denne klagen i seks måneder, uten å ha fått konkretisert hva den vil inneholde.

– Jeg kan ikke kommentere den konkret, fordi jeg foreløpig ikke har sett innholdet. Men umiddelbart virker den stor og omfattende. Vi har publisert innslag og nettartikler om seks-sju forhold rundt denne saken, men klageren har muligens inkludert klager på hver og en av alle reprisene, som nødvendigvis går i en 24-timers nyhetskanal. Vi har som grunnholdning at dersom vi finner grunn til å gjøre opp for oss, endre eller gå i dialog om minnelige ordninger, så følger vi selvfølgelig PFUs og NPs oppfordringer til det. Så langt er vårt standpunkt at vi har beskrevet de faktiske forholdene på en dekkende måte og opptrådt i tråd med god presseskikk. Så får vi gjøre nye vurderinger når vi får se de konkrete klagepunktene.

Når det gjelder Cappelens påstand om at pasienter har fått forverret sin tilstand på grunn av TV 2s dekning av saken, sier Jordahl at TV 2 ikke har fått noen slike indikasjoner fra sykehuset.

– Dette er ukjent for meg. Men at pasienter stiller spørsmål ved prosedyrene virker jo uansett naturlig.

Powered by Labrador CMS