Ingen nettbetaling i BA

I hvert fall ikke i år.

Fjoråret viste et fall i annonseinntektene hos nummer to-avisen i Bergen. Inntektene fra salg gikk nesten fem millioner kroner tilbake sammenlignet med året før. BA hadde ved utgangen av fjoråret i overkant 136 millioner kroner i inntekter. Det inkluderer 31 millioner kroner i produksjonsstøtte fra staten.

Sjefredaktør Anders Nyland bekrefter at annonsesvikten sved mest. Dette, forklarer han, er det tatt tak ved at annonseavdelingen har omfordelt oppgavene og etablert ny strategi. Omsetningen er høyere enn ved samme tid i fjor.

Løssalg og abonnement

Et annet problem på inntektssiden for BA er løssalget. Selv om det fortsatt selges noen tusen aviser over disk hver dag, er andelen en god porsjon lavere enn for ti år siden. I 2006 utgjorde løssalget 40 prosent av opplaget, i fjor sto det for i overkant 22 prosent. Samtidig har det samlede opplaget i perioden falt med like under 13.000 eksemplarer.

– Men det er fortsatt mye penger i løssalgsmarkedet. Og når vi selger noen tusen aviser om dagen er det vesentlig for oss å få med disse inntektene. Men vi må på en måte gjøre to ting på en gang, også å ta vare på dem som ønsker å forhåndsbetale for BA.

Med fallende inntekter, må kostnadene tilpasses. I juni for to år siden ble det varslet at avishuset skulle kutte mellom 12 og 14 stillinger. To år før det igjen ble det varslet kutt av 25 årsverk.

Justere kostnadene

Kostnadene i 2012 var på like under 133 millioner kroner. Det er i overkant av fire millioner kroner lavere enn året før. Det er særlig på lønnskostnadene utgiftene går tilbake, viser resultatregnskapet for i fjor.

– Vi har kuttet kraftig opp gjennom årene og vi er nok ikke ferdig med det. Vi vil fortløpende ha tilpasning av kostnadene i forhold til inntektsnivået. Men vi ligger ikke an til noen stor kuttprosess med mange årsverk.

Samtidig er det mye å glede seg over, sier Nyland. Som trafikkveksten i de digitale kanalene. Derfor vil han heller ikke konkludere med at BA begynner med nettbetaling, i hvert fall ikke denne høsten. Det skjer hos erkekonkurrenten Bergens Tidende i oktober.

Driftsoverskuddet til BA endte på 3,5 millioner kroner. Det er omtrent der Nyland mener driften burde ligge. Riktignok er det svakere enn 2011, men så var det et fantastisk år ifølge ham.

Støttekutt

I 2012 mottok BA 31 millioner kroner i produksjonsstøtte fra staten.

BA er en av avisene som mottar mest pressestøtte i landet. Denne vil Høyre kutte med en tredjedel. Dersom vi forutsetter at vilkårene for tildeling ikke endres og fordelingen blir den samme, betyr det at BA vil miste 10,8 millioner kroner av overføringene de får fra staten i dag.

– Det blir helt hypotetisk tankegang. Men dersom vi mister en inntekt på over 10 millioner, vil det bli vanskelig å opprettholde dagens driftskonsept. Vi har tre tunge kostnader i personal, trykk og distribusjon. Da må vi vurdere driftskonseptet vårt. Det er klart at med betydelig lavere inntekter kan vi ikke opprettholde vår journalistiske kraft. Dermed må vi trolig redusere sidetall, utgivelsesfrekvens og antall ansatte.