Kaare Frydenberg er styreleder i Budstikka Media.
Kaare Frydenberg er styreleder i Budstikka Media.

Aksjonæropprør i Budstikka

Styreleder Kaare Frydenberg avviser eierkrav om å stanse den nært forestående ansettelsen av ny sjefredaktør.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.


Flere av de største eierne i tradisjonelt velstående Budstikka Media mener at bedriften ikke lenger har råd til to ledere, på grunn av sviktende papiropplag og fallende annonseinntekter. Aksjonærene varsler at de vil kjempe for å få innført enledermodellen i bedriften.

Dette er spilt inn til styret i Budstikka. Styrelederen er dypt uenig:

– Jeg håper de besinner seg. Det blir for krevende for én person å lede en bedrift som Budstikka i disse tidene. Vi trenger en kraftfull sjefredaktør, sier Kaare Frydenberg, som har erfaring som toppsjef i blant annet Aftenposten og Posten.

Trekker seg

Han har informert valgkomiteen om at han ikke stiller til gjenvalg som styreleder på neste generalforsamling, som finner sted 15. april.

– Årsaken er blant annet at jeg har opplevd forsøk på utidig innblanding fra enkelte aksjonærer, sier Frydenberg til Journalisten.

Ifølge aksjeloven kan ikke eierne overkjøre et sittende styre. Dermed har det oppstått en ganske så delikat situasjon i Budstikka.

Valgkomiteen

Opprøret blant eierne frontes av Arnt Hillestad, som er fjerde største aksjonær gjennom sitt selskap Rafens Holding. Hillestad er leder av valgkomiteen i Budstikka Media. Han forteller at Frydenberg redegjorde for styrets arbeid på et møte i valgkomiteen 21. januar. Der kom det som lyn fra klar himmel at styrelederen ikke ville stille til gjenvalg.

 – Dette avstedkom en diskusjon i valgkomiteen, etter at Frydenberg var gått. Det var en klar holdning hos alle i komiteen at man nå ønsker å gå for en enledermodell, dersom det er praktisk mulig å få til i Budstikka. Det håper og tror vi det er.

Snarlig ansettelse

Budstikka gikk over til toledermodell da Terje Tandberg ble ansatt som administrerende direktør for tre år siden. I disse dager er det styreoppnevnte ansettelsesutvalget i ferd med å intervjue de mest aktuelle kandidatene til å ta over sjefredaktørjobben etter Andreas Gjølme, som varslet sin avgang i fjor høst.

Det styreoppnevnte ansettelsesutvalget er med andre ord nær ved å kunne presentere en innstilling. Utvalget består av Frydenberg, styrets nestleder Kaci Kullman Five og ansattrepresentanten Per Erik Hagen (redaksjonen).

– Ta signalet

Hillestad sier at flere av de største eierne stiller seg bak ønsket om at styret avbryter ansettelsesprosessen og i stedet satser på enleder i Budstikka. Dersom styret nekter, satser aksjonærene på å innsette et nytt styre på generalforsamlingen 15. april, et styre som inntar en annen holdning til spørsmålet om ledermodell.

Hillestad er usikker på om det vil være hensiktsmessig å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling for å kaste dagens styre.

– Det viktige her er at styret tar signalet om at et klart flertall blant de største aksjonærene ønsker en enleder i Budstikka.

Voldsom omstilling

Han viser til at spørsmålet om enleder- eller toledermodell er blitt et tema i mediebransjen, som er under en voldsom omstilling.

– Bedriftene nedbemanner og blir mindre, og framtiden blir uforutsigbar. Det er både dyrere og mer krevende med to ledere når en bedrift blir mindre. Mange aksjonærer mener derfor at dette i høy grad også gjelder Budstikka, og at styret burde ha vurdert en enledermodell før de gikk ut og søkte etter eksterne kandidater til sjefredaktørjobben. Samtidig ser jeg at det er utfordringer i forhold til å ansette enledere uten redaksjonell erfaring og kompetanse.

Styret samlet

Frydenberg understreker at styret står samlet i spørsmålet om ledermodell.

– Jeg kan kategorisk tilbakevise at det er noen uenighet i styret om dette innspillet fra aksjonærhold. Vi er alle av den oppfatning at det er viktig og nødvendig for Budstikka, som for de fleste mediehus i disse krevende tidene, å ha en toledermodell.

– Fordi?

– Fordi Budstikka, som alle andre mediehus, sliter med å finne den gode inntektsstrømmen fra den elektroniske siden. Styret mener at dette er så krevende, i tillegg til å skulle utvikle avisa som produkt, at det blir feil at én leder skal ha begge oppgavene.

Advarsel

Frydenberg advarer de aktuelle aksjonærene mot å sette Budstikka i en vanskelig situasjon, etter at en ny sjefredaktør er ansatt. Det vil være svært uheldig dersom ledermodellen deretter gjøres om, mener han.

Budstikkas største aksjonær, mediekonsernet Amedia, er representert i Budstikka-styret med konserndirektør Karl Gunnar Opdal. Ifølge Frydenberg er både Amedias representant og Budstikkas nest største aksjonær, Kjell Ulrichsen, enige i at toledermodellen er å foretrekke.

Styrelederen viser også til at Budstikka har en egen stiftelse som skal godkjenne ansettelsen av ansvarlig redaktør.

Kompromiss?

Ifølge Hillestad kan aksjonærene være villige til å inngå et kompromiss i form av intern rekruttering av sjefredaktør. Da kunne Budstikka i tilfelle fortsatt kjøre en toledermodell, samtidig som bedriften sparte penger. Gjølme hadde i 2011 en lønn på 1,65 millioner kroner.

– Kanskje man kan bruke de sparte pengene til å satse på mer digitalkompetanse? Man må tenke innovativt i en slik situasjon, og det synes jeg kanskje vi har savnet når det gjelder den jobben styret har gjort, sier Hillestad.

Powered by Labrador CMS