FORNØYD: Tariffansvarlig Stein Larsen i Norsk Journalistlag er godt fornøyd med endringene i arbeidsmiljøloven. Foto: Birgit Dannenberg
FORNØYD: Tariffansvarlig Stein Larsen i Norsk Journalistlag er godt fornøyd med endringene i arbeidsmiljøloven. Foto: Birgit Dannenberg

NJ fornøyd med lovendringer

Gir fagforeninger og ansatte nye verktøy i kampen mot ulovlig bruk av arbeidskraft. Men borgerlig regjering vil omgjøre det hele.

De rødgrønne partiene sikret et knapt flertall da Stortinget tirsdag behandlet regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Det er foreløpig uklart når loven blir satt ut i livet. Dersom det blir borgerlig regjeringen etter høstens stortingsvalg er det tvilsomt om den overlever. Høyre har varslet at endringene i så fall vil bli omgjort.

De borgerlige partiene reagerer spesielt sterkt på den ene viktige endringen, i paragraf 17-1. Den sikrer fagforeninger rett til å reise søksmål på egenhånd mot virksomheter som har leid inn arbeidstakere fra et bemanningsforetak, for å avklare lovligheten av slik innleie.

Søksmålet kan reises ved mistanke, uavhengig av om den eller de aktuelle innleide vikarene velger å stille seg bak. Betingelsen er at fagforeningen har medlemmer i virksomheten. I dag er det kun vikarene selv som kan gå til sak mot arbeidsgiveren.

Retten til søksmål gjelder kun lovligheten av innleie, ikke krav om fast ansettelse.

Deltid kan bli heltid

Den andre interessante endringen gjelder paragraf 14-4 a, om deltidsansattes rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid. Den nye lovteksten sikrer deltidsansatte som de siste 12 månedene jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til en stilling som tilsvarer den faktiske arbeidstiden i denne perioden.

Unntaket er hvis arbeidsgiveren kan dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger foreligger.

Den typiske situasjonen vil være at arbeidstakeenr arbeider ekstravakter utover avtalen, eller av andre grunner arbeider overtid i sin deltidsstilling, såkalt merarbeid. Bestemmelsen gjelder uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet.

Føre var

Norsk Journalistlag støttet forslagene fra regjeringen da lovendringene var ute på høring. Tariffansvarlig og advokat Stein Larsen i NJ understreker at verken ulovlig innleie eller omstridt deltid er særlig utbredt i mediebransjen i dag.

– Men vi er fornøyd med en lovendring som hindrer ulovlig bruk av arbeidskraft, dersom problemstillingene kommer opp.

Midlertidige er hovedproblemet

Larsen understreker at hovedproblemet i mediebransjen er den omfattende bruken av midlertidig ansatte, noe som reguleres av en annen paragraf i arbeidsmiljøloven, 14-9.

Innleie av arbeidskraft er underlagt de samme begrensningene som i paragraf 14-9.

– Når det gjelder deltidsstillinger så vet vi ikke hvor utbredt dette er i bransjen vår. For en del tilkallingsvikarer kan dette være et problem, selv om hovedproblemet er midlertidigheten i ansettelsesforholdet. NJ har ikke registrert mange saker av denne typen. Lovendringen vil uansett bidra til at en bedrift ikke kan ha mange deltidsstillinger når behovet tilsier fulltidsansettelser, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS