Arne Fredly. Foto: Birgit Dannenberg
Arne Fredly. Foto: Birgit Dannenberg

Fredly anmelder aviskilde

Mener Finansavisen har latt seg lure i forsøk på kursmanipulasjon og sabotasje.

Publisert Sist oppdatert

Investoren Arne H. Fredly er på nytt på krigsstien mot finanspressen, denne gang sammen med sin forretningspartner Dimitrios Kousparis i Strategic Petroleum Investment Consultants Enterprise Inc/Paris Oil & Gas Corporation and Eleon Operators LLC (Spice/Paris). De to hevder at Finansavisen har publisert en såkalt skittpakke mot selskapet, og at journalisten skal ha innrømmet å ha brukt en kilde som har hevnmotiver mot Spice/Paris.

Selskapet opplyser at det vil politianmelde denne personen for forsøk på kursmanipulasjon og sabotasje.

Vant mot DN

Fredly er godt kjent i norsk medieverden etter sin kamp for å få tilbakevist antydninger i Dagens Næringsliv om at han hadde bedrevet innsidehandel. Investoren vant fram i Pressens Faglige Utvalg, og for nøyaktig ett år siden fikk han DN til å trykke en beklagelse og innrømme at det ikke var grunnlag for mistankene.

Redaktør Steinar Grini i Finansavisen hevder at avisen i hovedsak har sitt på det tørre i den aktuelle artikkelen.

– Innholdet i vår sak er korrekt. Men når det kommer slike påstander vil vi naturlig nok gå gjennom vårt kildegrunnlag, og ta dette med oss i framtiden. Jeg oppfatter imidlertid ikke at saken framstår som et forsøk på kursmanipulering, sier han.

Oljeavtale i Texas

Bakgrunnen for striden er en artikkel Finansavisen publiserte lørdag, om en intensjonsavtale mellom Norse Energy Corp ASA (NEC) og Spice/Paris. Avtalen innebærer at NEC overtar rettighetene til flere olje- og gassfelt i Barnett Shale-området i Texas. Avtalen skal godkjennes av NECs aksjonærer i generalforsamling senere denne måneden.

Fredly og Kousparis hevder at Finansavisen har latt seg bruke av en kilde som har gitt en skjev og ufullstendig framstilling. De mener innholdet i artikkelen var egnet til å skape usikkerhet blant aksjonærene i NEC om lønnsomheten i prosjektet. Samme person skal ifølge Spice/Paris ha operert med falske e-poster.

– Forsmådd investor

– Vi vet at mannen bak denne skittpakken er en tidligere bekjent av oss. Antakelig føler han seg forsmådd som følge av at vi har sagt nei til å involvere ham i våre prosjekter. Da mannen i november innså at vi ikke ønsket å samarbeide med ham, sendte han en rasende epost hvor han ga uttrykk for at han ville «gjøre alt for at prosjektet skal gå til helvete», forklarer Fredly og Kousparis i en pressemelding.

Fredly sier til Journalisten.no at Finansavisens journalist overfor ham har bekreftet at han har brukt vedkommende som kilde, og gjengitt innholdet i falske e-poster.

Spice/Paris hevder at påstandene i artikkelen er så å si identiske med påstander som ble fremsatt i fire e-poster til NECs ledelse i forrige uke.

Samme person?

– Det er kun én person som står bak dette, og Finansavisen har ikke sjekket faktaene godt nok. Det er viktig å ikke tro på anonyme kilder og forholde seg til falske e-postadresser. Mediene må jo sjekke at det er snakk om reelle personer, sier Fredly til Journalisten.no.

Fredly mener mediene til stadighet blir utsatt for liknende forsøk på å manipulere kursene på børsen, fra miljøer som er ute etter å mele sin egen kake i aksjemarkedet.

I pressemeldingen skriver Fredly og Kousparis at «det er beklagelig at Finansavisen har latt seg lure på denne måten. I stedet for å etterprøve de kompromitterende opplysningene med et kritisk blikk, har avisen viderebrakt feilaktige og ufullstendige opplysninger fra en kilde som ønsker å påføre de involverte selskapene stor skade».

– Navngir ikke kilder

Redaktør Grini viser til at Finansavisen har fått vite at vedkommende har skrevet e-poster under falskt navn.

– Men jeg er usikker på om faktainformasjonen i artikkelen er blitt nevneverdig påvirket av det, var Grinis spontane kommentar mandag morgen. Han hadde ikke lest pressemeldingen fra Fredly og Kousparis da Journalisten.no ringte. Noe seinere legger han til:

– Vi navngir ikke kilder. Jeg registrerer at Fredly gjetter på hvem som er kildene våre.

– Fredly sier at Finansavisens journalist har innrømmet å ha brukt den navngitte personen som kilde, og det samme med e-postene vedkommende skal ha sendt under falske navn?

– Det kjenner jeg ikke til.

– Du kan få dobbeltsjekke det med journalisten før vi publiserer denne saken?

– OK, svarte Grini, men meldte seg ikke tilbake.

Han fastholder at hovedinnholdet i Finansavisens sak lørdag er korrekt.

– Men Spice/Paris er misfornøyd med den kritiske beskrivelsen av de omtalte oljefeltene.

Grini er altså ikke enig i at artikkelen kan oppfattes som et forsøk på kursmanipulering.

Anmelder vedkommende

Fredly bekrefter at Spice/Paris vil anmelde personen selskapet mener er Finansavisens kilde, og vil også gi politiet en kartlegging av de IP- og e-postadressene som er brukt i dette tilfellet. Investoren regner med at NEC slutter seg til anmeldelsen.

NEC sendte mandag morgen ut en børsmelding, der selskapet redegjør for Barnett Shale-saken og sitt forhold til Spice/Paris.

Powered by Labrador CMS