Medietilsynets lokaler i Fredrikstad, tilgjengeliggjort for pressen på Medietilsynets egne hjemmesider. Foto: Kine Jensen, Medietilsynet
Medietilsynets lokaler i Fredrikstad, tilgjengeliggjort for pressen på Medietilsynets egne hjemmesider. Foto: Kine Jensen, Medietilsynet

Medietilsynet uten kontroll på egen postjournal – har fungert kun få dager det siste året

– Nå skal problemet være løst, varsler tilsynet, to uker etter Journalisten første gang tok kontakt.

Publisert Sist oppdatert

26. juni gjorde Dagsavisen en gjennomgang av flere statlige etater som ikke publiserte postlister i eInnsyn. En av etatene var Medietilsynet. De «logget av» 11. juni i 2018, ifølge avisen. Tilsynet viser til at de senest i desember lastet opp offentlig journal før ting sluttet å virke.

Direktør Mari Velsand skyldte den gang på tekniske problemer og lovte bot og bedring.

– Vi beklager at dette ikke har blitt oppdaget tidligere, men nå fungerer systemet slik det skal. Vi har også etablert nye rutiner for å sikre at vi oppdager det umiddelbart dersom det forekommer feil i opplastingen, sa hun til Dagsavisen.

Lettere sagt enn gjort. Allerede 28. juni i år gikk alt galt nok en gang. Og det tok lang tid før det ble oppdaget.

Vil innføre nye rutiner – igjen

11. oktober sjekket Journalisten opp Medietilsynet i eInnsyn. Over 20 sider med gamle saksmapper før man kom til første dokument: Publisert 10. mai.

Vi etterspurte postlistene fra de siste fem månedene, og spurte hvorfor tilsynet ikke hadde oppdatert postjournalen.

Etter seks dager fikk vi svar og Medietilsynet skyldte nok en gang på tekniske problemer, uten å ha svar på hva det var. Først nesten to uker etter første henvendelse, varsler de at de er på nett igjen.

– Nå skal problemet være løst, og alle postjournalene til Medietilsynet skal nå være tilgjengelige på eInnsyn, skriver kommunikasjonsrådgiver Nina Bjerke 25. oktober.

Hun forklarer at problemet ble forsøkt løst med et script da Dagsavisen tok kontakt i juni, men at det i løpet av få dager gikk galt.

– Den 28. juni skjedde det imidlertid noe som gjorde at kommunikasjonen mellom serverne sviktet. Det førte til at scriptet vi hadde laget ikke lenger fungerte. Selv om scriptet og tilhørende rutine for å mate journaldokumenter fra Medietilsynets server til rett lokasjon på server hos eInnsyn ble fulgt, ble ikke vår IT-leverandør eller eInnsyn varslet om problemet, skriver Bjerke til Journalisten.

Hun varsler at slik varsling nå er en del av rutinen hos IT-leverandør og i tilsynet. I tillegg vil de innføre manuelle rutiner for å sikre at postjournalen lastes opp som den skal.

Publisert journal med spredte mellomrom

Det siste året har riktignok Medietilsynet publisert journaldokumenter flere ganger. Ifølge seniorrådgiver Rita Astridsdotter Brudalen har tilsynet publisert «journaler» på følgende datoer siden desember:

  • 21. desember 2018: 1173 journaler
  • 22. desember 2018: 3 journaler
  • 28. desember 2018: 1 journal
  • 25.-27. juli 2019: 1454 journaler
  • 21. oktober 2019: 1299 journaler
Kommunikasjonsdirektør Kristine Meek. Foto: Medietilsynet
Kommunikasjonsdirektør Kristine Meek. Foto: Medietilsynet

I etterkant av publisering av denne saken viser Brudalen til at de også publiserte 441 journaler i juni 2018 og 863 journaler oktober 2018. I juli, august, september og november publiserte de ingen journaler.

Tilsynet varsler samtidig at de mener offentlig journalføring er viktig.

– Medietilsynet tar dette på alvor, og det er viktig for oss at våre journaler blir tilgjengeliggjort for offentligheten. Vi har tatt grep for å ordne opp i de tekniske utfordringene vi har hatt, og har nå på plass rutiner og systemer for å se til at det ikke skjer igjen, kommenterer kommunikasjonsdirektør Kristine Meek, i et sitat videreformidlet av Brudalen.

– Blant de verste

Generalsekretærene Arne Jensen og Elin Floberghagen, i henholdsvis Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund, rister på hodet over problemene Medietilsynet har hatt med postjournalen det siste året.

– Medietilsynet, som skal forsøke å bidra til medienes gode rammevilkår, må sørge for at i alle fall dem selv har orden på dette. Det burde være enkelt, sier Jensen, som gjerne tror på at tilsynet har hatt tekniske problemer.

– Men vi kan ikke ha et medietilsyn som går foran med å være blant de verste på dette området. Det holder ikke, konkluderer han.

– Det er svært uheldig at de ikke er i front for å synliggjøre deres arbeid, sier Floberghagen.

Presisering: Vi henviste til at Dagsavisen i sin sak skrev at Medietilsynet «logget av» 11. juni 2018, altså når det nyeste brevet er fra. Medietilsynet viser til at de både i juni, oktober og tre dager i desember i 2018, lastet opp «journaler». Vi har lagt til denne opplysningen tidlig i saken, og presisert dette også under oversikten senere i saken.

Powered by Labrador CMS