Steinar Solås Suvatne har fulgt Bertheussen-saken siden før den het Bertheussen-saken. Nå skal han vitne i Bertheussen-saken.
Steinar Solås Suvatne har fulgt Bertheussen-saken siden før den het Bertheussen-saken. Nå skal han vitne i Bertheussen-saken.

Dagbladet-journalist Steinar Solås Suvatne skal vitne i Bertheussen-saken

– Går ut fra at jeg blir spurt om vårt publiserte materiale.

Publisert

Dagbladets politiske journalist Steinar Solås Suvatne er en av journalistene som skal vitne i saken der Laila Anita Bertheussen står tiltalt for trusler mot blant andre sin egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Det bekrefter han selv overfor Journalisten.

I 2019 var Dagbladet ett av mediehusene som mottok e-poster fra de påståtte gjerningspersonene i saken, og Suvatne skrev flere artikler om korrespondansen.

Forbereder seg på å vitne

E-postene skal blant annet ha gjort Dagbladet oppmerksom på en pakke sendt til forsvarer John Christian Eldens kontor.

– Jeg har fått opplyst at jeg står på vitnelista, og at jeg kan forberede meg på å vitne i saken. Dagbladet var nyhetsledende i saken helt fra begynnelsen av, så jeg går ut fra at jeg blir spurt om vårt publiserte materiale, skriver Suvatne i en SMS.

I en nylig utgave av Dagbladet-podkasten «Rett på» sier Suvatne at han tror han er kalt inn fordi han har jobbet med saken over lang tid.

Suvatne har hatt byline på artikler om det som nå kalles Bertheussen-saken siden teaterstykket «Ways of seeing» skapte reaksjoner høsten 2018.

Journalisten har spurt Dagbladets nyhetsredaktør Frode Hansen om hvordan avisa stiller seg til vitneinnkallelsen, og om den på noen måte påvirker avisas plan for gjennomføring av dekningen.

Hansen ønsker ikke å kommentere en pågående rettsprosess.

NRK-redaktør: - Plikt å vitne

Også en journalist fra NRK er innkalt som vitne, har forsvarer Bernt Heiberg fortalt Journalisten tidligere.

– Journalistene har, etter hva vi forstår, hatt kontakt med personer som påstår å være de reelle gjerningsmennene i saken. Vi har tenkt til å be dem forklare nærmere om denne kontakten, skrev Heiberg i en SMS.

Fagredaktør Marius Tetlie i NRK sier til Journalisten at det er en plikt å vitne hvis man stevnes i en straffesak, og at deres medarbeider stiller som vitne dersom stevningen opprettholdes.

– Kan journalisten egentlig forklare seg om noe mer enn det som er publisert allerede?

– Vernet av både kilder og upublisert materiale er viktige prinsipper. Det vil bli tatt hensyn til når vår medarbeider skal forklare seg, uten at jeg kan gå i detaljer. Vi må forholde oss til spørsmålene som blir stilt, når de kommer, sier Tetlie.

Mener gjerningspersonene står bak e-post

I sitt innledningsforedrag tirsdag sa aktor Marit Formo at det utvilsomt er gjerningspersonene i saken som står bak kontakten til journalistene.

– I forsendelsene kommer det opplysninger og gjenstander som bare gjerningspersonen kan kjenne til. Påtalemyndighetens anførsel i saken er at det er tiltalte, eller personer på vegne av tiltalte, som har foretatt forsendelsene i saken, sa Formo, som sitert av VG.

Ifølge bevisoppgaven fra statsadvokaten er dagene 26. og 27. oktober satt av til utspørring av forsvarets vitner.

Journalist Nils Martin Silvola og Steinar Solås Suvatne var kolleger i Dagbladet i perioden 2014-2016.

Powered by Labrador CMS