Artikkel koster Tromsø fem millioner kroner

En artikkel i Bladet Tromsø kan koste avisen 4-5 millioner kroner i tapte annonseinntekter årlig.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet Privatmegleren i Tromsø reagerte kraftig da de fikk kjennskap til at Bladet Tromsø jobbet med en artikkel om tvangsauksjoner og tvangssalg av boliger i ishavsbyen.

Avisen brukte tvangssalget av huset til en av firmaets egne meglere, som hovedeksempel. Flere henvendelser til avisen om å droppe artikkelen førte ikke fram. Dagen etter at den sto på trykk, sa Privatmegleren opp sin annonseavtale med Tromsø. Etter det Journalisten erfarer skal avtalen ha hatt en verdi på 4-5 millioner kroner årlig.

Journalist Ståle P. Fremnesvik skrev artikkelen i Bladet Tromsø og angrer ikke på noe av det han skrev. Det er heller ikke påvist noen feil i artikkelen.

– Er du blitt en kostbar mann for avisen?

– En kostbar mann? Jeg tenker ikke sånn når jeg jobber som journalist, og det har jeg ingen intensjon om å gjøre heller. Jeg synes selvsagt ikke det er hyggelig hvis avisen mister gode kontrakter, men dette er ikke mitt bord, sier Fremnesvik.

Ikke noe press fra avisen

Han understreker at han ikke opplevde noe press i noen som helst retning fra avisledelsen mens han jobbet med saken. Først etter at saken hadde stått på trykk, ble han informert om hva som hadde foregått mellom Privatmegleren og avisens forretningsavdeling.

– Før vi trykte artikkelen hadde jeg flere henvendelser fra Privatmegleren som innstendig ba meg om ikke å skrive om de økonomiske vanskelighetene som en av deres meglere hadde. Det var jeg altså ikke enig i. Først etter at artikkelen sto på trykk, ble jeg orientert av min redaktør om presset fra Privatmegleren, sier Fremnesvik.

Redaktøren bekrefter milliontap

Ansvarlig redaktør Jonny Hansen bekrefter at avisen ble utsatt for et sterkt press for ikke å trykke artikkelen.

– Jeg kan bekrefte at Privatmegleren har sagt opp en større annonseavtale med oss. Jeg vil ikke si noe bestemt tall, men det dreier seg om en betydelig avtale med en ramme på flere millioner kroner.

Etter det Journalisten erfarer, skal avtalen ha hatt en verdi på 4-5 millioner kroner.

– Hvordan foregikk kontakten mellom meglerfirmaet og avisen?

– Som redaktør har jeg personlig ikke hatt noen kontakt med firmaet, og jeg har heller ikke hatt behov for slik kontakt. Men de har kommet med trusler overfor forretningsavdelingen om å bryte en løpende avtale dersom artikkelen skulle komme på trykk. Dette er jeg selvsagt blitt informert om.

«Lar meg ikke skremme»

– Hva synes du om slikt?

– Jeg synes ikke særlig om det, men dette har ikke vært noen vanskelig sak. Vi forholder oss til Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten som er helt klare på at en redaksjon ikke skal gi etter for noen form for press eller trusler. Og jeg lar meg ikke skremme av trusler. Jeg vil også legge til at det er første gang jeg har opplevd noe slikt etter 37 år som journalist og redaktør, sier Hansen.

– Hva sier du til journalisten?

– Journalisten har gjort jobben sin, og jeg fant det riktig ikke å si noe til ham om dette før saken var ferdig researchet og skrevet, slik at disse truslene ikke skulle påvirke arbeidet hans, sier sjefredaktøren.

Meglersjefen tilbakeviser

Daglig leder Ruth Nordstrøm i Privatmegleren Tromsø sier at hun ikke kjenner seg igjen i den beskrivelse som gis fra Bladet Tromsø, men bekrefter at annonseavtalen ble sagt opp fredag i forrige uke. Etter hennes mening var det planlagt lang tid i forveien på grunn av en ny lov som trer i kraft fra 1. januar 2008, og som regulerer meglerfirmaenes virksomhet blant annet når det gjelder annonsering.

Nordstrøm sier at avtalen hadde en tre måneders oppsigelsesfrist, og oppsigelsen var planlagt lenge. Men firmaet er ikke ferdig med Bladet Tromsø. De prøver nå å finne alternative måter å annonsere på som er i samsvar med den nye loven, og er i åpen dialog med avisen om. Senest onsdag avtalte hun et nytt møte om dette førstkommende mandag, sier hun.

Noen kan ha spilt litt på det

– Hvordan kan Bladet Tromsø ha oppfattet det slik at oppsigelsen av avtalen er koblet til den angjeldende artikkel?

– Det er mulig at denne saken er blitt oppfattet slik i Bladet Tromsø fordi vår oppsigelse av avtalen kom dagen etter at artikkelen sto på trykk. Det kan også være at det er blitt gjort et nummer av denne saken i og med at det allerede var klart at avtalen skulle sies opp. Kanskje noen har prøvd å spille litt på det, jeg vet ikke, sier Nordstrøm, som stiller seg kritisk til at Bladet Tromsø i mange tilfeller kjører saker på privatpersoner som ikke har offentlig interesse. Hun mener saken om hennes meglerkollega er et slikt eksempel, og sier at avisen må vise mer varsomhet fordi det er en meget sterk belastning å bli utsatt for denne type journalistikk.

– I dette tilfellet ble megleren anonymisert. Er ikke det nok?

– Det holder ikke. De oppga at mannen er megler, prisen på huset og noenlunde når det ble kjøpt. Da kan hvem som helst finne ut hvem det dreier seg om. Tromsø er ingen stor by. Alle vet hvem det er, sier daglig leder Ruth Nordstrøm i Privatmegleren Tromsø.

Hovedoppslag på front

Det omstridte Tromsø-oppslaget har overskriften «Meglers bolig på tvangssalg» over to sider. Det er også hovedoppslag på første side. I tillegg til oppslaget om meglerens husproblemer, er det side- og undersaker om en rekke aspekter knyttet til økningen av antall hus på tvangsauksjon i Tromsø.

Det er også et eget intervju med lederen i Eiendomsmeglerforeningen i Nord-Norge, som kritiserer avisen for å skrive om megleren som mister huset.

– Dette er en fryktelig kjedelig situasjon for den det gjelder, og medias belysning av saken bidrar ytterligere til å forsterke den allerede uholdbare situasjonen for vedkommende, sier meglerleder Jon Rye-Holmboe.

Illustrerende sak

Journalist Ståle P. Fremnesvik sier at han mener saken på en god måte illustrerer det tema han tar opp og at megleren selv kommer til orde i artikkelen.

– Jeg brukte dette eksempelet fordi tvangsauksjoner øker sterkt i Tromsø og selv meglere rammes. I tillegg synes jeg det var et poeng at megleren i dette tilfellet hadde fullbelånt huskjøpet uten noen som helst egenkapital, sier Fremnesvik.

Powered by Labrador CMS