Må opp fra 20 til 50 prosent

Ferske tall for digital radiolytting viser at det er et godt stykke igjen til slukkekravet for FM.

Publisert Sist oppdatert

Innen 1. januar 2015 må minst halvparten av radiolytterne her i landet være innom en digital radioplattform daglig. Det er Kulturdepartementets viktigste betingelse for å slukke det gamle FM-båndet i 2017 og erstatte det med digitale DAB (Digital Audio Broadcasting). Kriteriene er beskrevet i den ferske stortingsmeldingen «Digitalisering av radiomediet».

– Nå er vi oppe i en daglig nettodekning på 19,6 prosent på digitale plattformer. Dette er et tall som er sammenlignbart med kravet om 50 prosent daglig lytting, sier daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark. Selskapet har NRK, P4 og SBS Radio Norge som eiere.

Radioundersøkelse

Andelen på 19,6 prosent er beregnet av TNS Gallup på basis av svarene i den ferske Radioutstyrsundersøkelsen 2010, som er gjennomført for radiokanalene og Digitalradio Norge.

– Tallene i undersøkelsen viser at folk i økende grad har tilgang til streaming via PC/Mac og lytting på mobiltelefoner og nettbrett. Daglig bruk av DAB er større, uten at vi oppfatter det som noen motsetning. Vi er opptatt av at lyttingen kommer over på digitale plattformer, og da teller alle typer mottakere.

– Hvor realistisk tror du det er å nå 50-prosentmålet i løpet av fire år?

– Jeg føler meg ganske trygg på at vi når målet, ved hjelp av stortingsmeldingens sluttdato for FM. Den er viktig for at folk skal ta i bruk digitalt radioutstyr, samtidig som den nettbaserte radiolyttingen kommer til å vokse videre. Alle de digitale plattformene teller med i forhold til kravet om 50 prosent daglig lytting, både DAB-radioer, mobiltelefoner, nettbrett og streaming til PC eller Mac, sier Torvmark.

Ulike kriterier

Myndighetene krever i praksis at lytterne må være innom én eller flere digitale plattformer daglig. I Storbritannia er det en annen type kriterium, der er kravet at femti prosent av den voksne befolkningen er over på digitale radioalternativer. Det vil si at FM-apparatene er i mindretall. I dag er digitalandelen på 25 prosent.

– Med samme krav som i Norge ville Storbritannia vært omtrent i mål allerede, mener Torvmark.

Store utfordringer

Radiobransjen står foran store utfordringer i årene som kommer: Slukking av FM-båndet, utskifting av nordmenns radioapparater og valg av plattform for digitalsendinger, i økende konkurranse fra lytting via stasjonært og mobilt bredbånd.

Dagens FM-radioer i norske hjem, i biler og på mobiltelefoner blir etter alt å dømme ubrukelige om seks år. Det er derfor ikke overraskende at nettdebattene om temaet inneholder mange mishagsytringer fra forbrukere som frykter å bli påført store kostnader til nyinnkjøp av radiomottakere. Men alternative plattformer er allerede i ferd med å ta over mye av markedet.

I Radioutstyrsundersøkelsen 2010 svarer nesten tre av fire lyttere at det er svært sannsynlig eller sannsynlig at de vil erstatte FM-mottakere med digitalradio, dersom FM-nettet stenges.

Mobil og streaming

18 prosent av den voksne befolkningen (over 18 år) her i landet oppgir at de allerede har tilgang til en DAB-radio. Noen få har DAB-radio i bilen eller som lommeapparat.

Mange, spesielt de unge, lytter til radio på andre plattformer enn ordinære radioapparater. Spesielt via internett til PC, til mobiltelefon og nettbrett. Stortingsmeldingen slår fast det alle regner med, at slike mottakere blir en viktig plattform for lytting framover.

38 prosent av dagens lyttere har mulighet til å høre radio ved hjelp av streaming på PC eller Mac. Åtte prosent oppgir at de har lastet radioapplikasjoner ned på sine mobiltelefoner. Sju prosent har tilgang til en wifi-radio, det vil si et apparat som kopler seg trådløst til internett og spiller av radiosendinger via nettet.

Vil stimulere

En hovedhensikt med å fastlegge en sluttdato for FM-nettet, er å stimulere radioselskapene til å investere mer i utbygging av DAB-nettet. Radioselskapene og Digitalradio Norge har presset på for å få stengt av FM-signalene, fordi det vil være for dyrt å holde oppe både FM- og digitalnett. Andre aktører en langt mindre begeistret for en tvungen utbygging av DAB-nettet, blant dem it-bransjens interesseorganisasjon IKT Norge. Organisasjonen mener det er dristig av Norge å være blant de første landene i verden som slukker FM-nettet.

– Radiomarkedet er i dramatisk endring og da er det dristig å fastsette stengning av FM-nettet nå, i en tid hvor den teknologiske utviklingen er mer usikker enn noen gang, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge.

– Større mangfold

IKT Norge mener DAB er en avdanket teknologi, som i en rekke land er erstattet av det mer moderne DAB+. Likevel ser organisasjonen mye positivt i den nye stortingsmeldingen.

– At Kulturdepartementet her har skåret igjennom og går for DAB+ er svært positivt og sikrer også større mangfold i eteren, framholder Hoff.

Tvungen slukking av FM-nettet kan føre til en raskere forskyvning fra ordinære radioapparater til internettradio og streaming. Stadig flere lytter på radio via stasjonært og mobilt bredbånd. Alle med bredbånd, en PC, smarttelefoner eller nettbrett kan høre radio i høy kvalitet uten å benytte annen infrastruktur enn internett.

DAB på mobil

DAB-formatet er allerede på vei inn i mobilverdenen. Nylig lanserte Nokia en øreplugg-radio med DAB. Ifølge bransjefolk vil nye nettbrett med Googles operativsystem Android være utstyrt med radiomotakere for både DAB, mobilnett og trådløst bredbånd.

IKT Norge viser til det eksplosive salget av nettbrett, både internasjonalt og i Norge.

– Tilgjengliggjøring av innhold på disse enhetene vil kanskje være den viktigste måten å kunne nå nye og unge brukere på i de nærmeste årene, framholder Hoff.

Flere aktører mener det hadde vært bedre å beholde dagens FM-sendenett og gjennomføre nødvendig vedlikehold, kombinert med en markedsstyrt utbygging av mobilnettet.

Powered by Labrador CMS