Norsk Journalistlags landsstyre diskuterte seg fram til vedtak om sammenslåing av lokallag. Foto: Guro Flaarønning
Norsk Journalistlags landsstyre diskuterte seg fram til vedtak om sammenslåing av lokallag. Foto: Guro Flaarønning

Vil slå sammen lokallag i NJ

Fire lokallag i Nord-Norge kan bli til ett.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Journalistlags (NJ) landsstyre vedtok onsdag at Oppland og Hedmark slås sammen til lokallaget Innlandet.

De vedtok også at de fire lokallagene i Nord-Norge bør slås sammen til ett, og de to i Trøndelag til ett.

I Innlandet har de vært positive til en sammenslåing, mens det har vært usikkerhet i Trøndelag og motstand i Nord-Norge. Dette gjorde at det bare var Innlandet som ble «banket» igjennom denne gang.

Kritisk til sammenslåing

Det har vært skepsis i to av lokallagene i Nord-Norge, i Troms og i Helgeland og Salten. På landsstyremøtet kom det fram at Troms har vært spesielt kritisk til å slå seg sammen med de tre andre lokallagene i regionen.

Dette førte til diskusjon om frivillighet blant landsstyremedlemmene og et kompromisforslag som til slutt ble vedtatt enstemmig.

Flere mente det opprinnelige forslaget fra Arbeidsutvalget (AU) kunne oppfattes som tvang, i lys av at Troms tydelig har gitt uttrykk for at de ikke ønsker en sammenslåing.

– Oppfattet som tvang

– Frivillighet er helt avgjørende for at vi skal få til en sammenslåing, sa landsstyremedlem Rolf Johansen, som også er leder i NJ i NRK.

Han pekte på den lange avstanden fra sør til nord-øst i Nord-Norge, der Brønnøysund er nærmere Oslo enn Kirkenes.

– Når vi har fått klare signaler fra Tromsø, er jeg overbevist om at vedtaket vil bli oppfattet som en form for tvang, fortsatte han.

– Det som er avgjørende for at en sammenslåing lykkes, er at det ligger frivillighet til grunn, sa landsstyremedlem Lene Svenning fra LO-media.

Hun mente at problemet ikke vil løses bare sammenslåingsprosessen er god, så lenge prosessen til å starte med ikke er frivillig.

– Frivilligheten må trumfe. Jeg er enig i de gode argumentene om sammenslåing, men tror det er de folkene det gjelder som selv må søke sammen. Det må være grunnlaget for sammenslåing, sa hun.

Kompromisvedtak

Det opprinnelige forslaget om sammenslåing i Nord-Norge var allerede mildere i formen enn forslaget om sammenslåing for Innlandet. Forslaget gikk ikke inn for å slå sammen lagene, men at landsstyret mente at de burde slås sammen og at det skulle nedsettes en prosjektgruppe.

Flere var likevel kritiske, fordi forslaget innehold instrukser for hvordan en sammenslåing skulle se ut. Dette ble fjernet i det vedtatte vedtaket, og heller lagt til for å være et «utgangspunkt for arbeidet».

Det opprinnelige forslaget for Innlandet ble stående, mens forslaget for Trøndelag ble det samme som for Nord-Norge (se faktaboks).

Mindre byråkrati

Argumentene fra arbeidsutvalget for å slå sammen og danne store lokallag, er fallende aktivitet ute i lokallagene. NJ har slitt med å rekruttere nok tillitsvalgte til å sitte i styrene. De trenger 160 tillitsvalgte for å fylle alle dagens lokallag.

Dag Idar Tryggestad, nestleder i NJ og AU-medlem, påpekte i sin presentasjon av forslaget at 40 prosent av de 2,9 millionene NJ bevilger til lokallagene brukes på administrasjon, i tillegg til at en del ikke blir brukt og overført tilbake til NJ.

Han mener at regionale lag vil bety mindre byråkrati, og at det er i dag svært liten aktivitet i mange av dagens lokallag. Han mener den nyopprettede arrangementsstillingen i NJ, vil bidra til mer aktivitet rundt om i lokallagene og være til hjelp for de regionale journalistkonferansene.

Nestleder i NJ Dag Idar Tryggestad og leder Hege Iren Franzen. Foto: Guro Flaarønning
Nestleder i NJ Dag Idar Tryggestad og leder Hege Iren Franzen. Foto: Guro Flaarønning

– Ta organisasjonen på alvor

Under møtet ble det flere ganger presisert at eventuelle sammenslåinger kan reverseres, og at dette ikke gjøres av ideologiske årsaker, men for å øke aktiviteten ute i lokallagene.

– Jeg skjønner at dette er vanskelig. Vi skal ta alle medlemmene og tillitsvalgte på alvor, lytte og ta kloke valg, men vi skal også styre og lede organisasjonen. Noen ganger er det vanskelig, særlig når ikke alle medlemmene eller tillitsvalgte er enig, sånn som det er nå, sa NJ-leder Hege Iren Frantzen, som selv sitter i AU.

Hun sa at hun ikke ønsker sammenslåingen fordi det er praktisk eller rimelig, men fordi hun vil ta organisasjonen på alvor.

– Vi må lytte til de signalene vi har fått om at det er vanskelig å drive lokallagene, rekruttere folk til vervene og få folk til å komme på møtene. Da handler det om å sørge for å lage et best mulig tilbud til medlemmene våre, sa hun videre.

FAKTA: Vedtak sammenslåing

  • Lokallagene i Hedmark og Oppland slås sammen til NJ Innlandet.

* Det etableres et styre bestående av seks personer, med to vararepresentanter. - Det vedtektsfestes at representantene skal deles blant medlemsmassen i dagens to lag.

* I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst en årlig aktivitet i de opprinnelige lagene.

* Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019.

* NJs stab og politisk ledelse skal jobbe tett opp mot laget i før og i etableringsfasen.

* Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med landsstyrets innstilling om representasjon på landsmøtet.

  • Landsstyret mener lokallagene Trondhjems og Nord-Trøndelag bør slås sammen. Før endelig vedtak evt. fattes, nedsettes en prosjektgruppe bestående av representanter fra hvert av lagene, politisk ledelse i NJ og nødvendige stabsressurser. Denne gruppen lager en detaljert beskrivelse over hvordan et slikt lag kan utformes og driftes. Gruppen leverer sitt forslag innen 15. mars. Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med landsstyrets innstilling om representasjon på landsmøtet. Som utgangspunkt for arbeidet legges disse punktene, utarbeidet gjennom diskusjoner med lagene:

* Det etableres et styre bestående av seks personer, med to vararepresentanter. * Det vedtektsfestes at representantene skal deles blant medlemsmassen i dagens to lag.

* I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst en årlig aktivitet i de opprinnelige lagene.

* Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019.

* NJs stab og politisk ledelse skal jobbe tett opp mot laget i før og i etableringsfasen.

  • Landsstyret mener lokallagene i Finnmark, Troms, Hålogaland og Helgeland og Salten bør slås sammen. Før endelig evt. vedtak fattes, nedsettes en prosjektgruppe bestående av en representant fra hvert av lagene, politisk ledelse i NJ og nødvendige stabsressurser. Denne gruppen lager en detaljert beskrivelse over hvordan et slikt lag kan utformes og driftes. Gruppen leverer sitt forslag innen 15. mars. Vedtaket om sammenslåing forutsetter at landsmøtet endrer vedtektene i tråd med landsstyrets innstilling om representasjon på landsmøtet. Som utgangspunkt for arbeidet legges disse punktene, utarbeidet gjennom diskusjoner med lagene:

* Det etableres et styre bestående av seks personer, med to vararepresentanter. * Det vedtektsfestes at representantene skal deles blant medlemsmassen i dagens to lag.

* I tillegg til felles aktivitet skal det legges til rette for minst en årlig aktivitet i de opprinnelige lagene.

* Det kalles inn til etableringsmøte i etterkant av landsmøtet i mars 2019.

* NJs stab og politisk ledelse skal jobbe tett opp mot laget i før og i etableringsfasen.

Powered by Labrador CMS