Debatt:

Tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, Håkon Okkenhaug, mener fagforeningen bør vurdere å velge to nestleder fra 2021. Arkivfoto: Martin Huseby Jensene
Tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, Håkon Okkenhaug, mener fagforeningen bør vurdere å velge to nestleder fra 2021. Arkivfoto: Martin Huseby Jensene

Styrk NJ-ledelsen

Mener NJ bør vurdere to nestledere fra 2021.

Publisert Sist oppdatert

Som mangeårig tillitsvalgt i NJ var jeg ikke alltid like begeistret over eks-medlemmer som mente noe om organisasjonen. Å møte seg selv i svingdøra er et tegn på at man er i utvikling.

De tøffe tidene i mediebransjen har også gått hardt ut over tillitsvalgtkorpset. Mange står i meget vanskelige situasjoner, slites ut og slutter. I mange år har en viktig kontinuitetsbærer i NJ vært klubblederne i de store mediehusene. De har vært heltids tillitsvalgte og har kunnet konsentrere seg om fagforeningsarbeidet. Nå skiftes de ut oftere og mange har ikke samme mulighet til å tenke fagforeningsarbeid hele tiden.

Samtidig har det vært stor utskifting i landsstyret. Våren 2017 ble 15 faste og 11 vararepresentanter valgt til landsstyret. Går du inn på oversikten nå ser du at åtte av disse har sluttet. Her må jeg selv ta skylden for én. Å gjøre en god jobb i landsstyret krever opplæring og erfaring før du kan se de store linjene og ta de prinsipielle diskusjonene som landsstyret gjør.

De senere årene har det vært tradisjon i NJ at NJs leder og nestleder først har hatt fartstid i landsstyret, så blitt valgt til nestleder før de etter fire år tar over som leder. Dette er sårbart. Hvis begge de to heltids tillitsvalgte ikke følger den normale «turnusen», kan NJ stå i en situasjon der begge skiftes ut samtidig. Det kan sette NJs makt og posisjon kraftig tilbake.

Nå ser det ut som om organisasjonen klarer å styre mot målet om økonomisk balanse i 2020. Hvis man klarer å skape en viss økonomisk handlefrihet og ønsker å styrke den politiske siden i NJ, tror jeg organisasjonen må velge to nestledere fra landsmøtet 2021. Da styrker man kontinuiteten, den politiske organisasjonen NJ og gir landsmøtet flere valgmuligheter når senere ledelse skal velges.

I beste mening.

Powered by Labrador CMS