I VINDEN: Ansvarlig redaktør John Arne Markussen måtte tirsdag registrere at E-sjefen tilbakeviste oppslaget om omfattende telefonovervåkning. Foto:Kathrine Geard
I VINDEN: Ansvarlig redaktør John Arne Markussen måtte tirsdag registrere at E-sjefen tilbakeviste oppslaget om omfattende telefonovervåkning. Foto:Kathrine Geard

– Da har vi misforstått

Dagbladets ansvarlige redaktør etter at sjefen for E-tjenesten tilbakeviste dagens oppslag om telefonovervåkning.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Generelløytnant Kjell Grandhagen, sjef for Etterretningstjenesten, kalte inn til pressekonferanse tirsdag formiddag. Grandhagen korrigerte dagens oppslag i Dagbladet om at USAs myndigheter har overvåket 33 millioner telefonsamtaler i Norge i løpet av 30 dager rundt siste årsskifte.

– Dette er ikke korrekt, sa Grandhagen på pressekonferansen.

“Kun i utlandet”

Ifølge E-tjenesten er overvåkningen foretatt av det norske forsvaret og dreier seg utelukkende om samtaler i utlandet.

Han viste til at det Dagbladet omtaler handler om innhenting av informasjon som er foretatt av den norske etterretningstjenesten, til støtte for norske styrkers operasjoner i utlandet. Dette er ifølge Grandhagen informasjon som norsk etterretningstjeneste deler med flere utenlandske samarbeidspartnere, blant dem amerikanske National Security Agency (NSA).

– Dette dreier seg ikke om norske trafikktall, men trafikk i konfliktområder i utlandet. Dette er ikke snakk om overvåkning av norske borgere overhode, understreket Grandhagen.

Hjemlet i lov

Han minnet om at slik virksomhet er hjemlet i norsk lov og også omtalt i EOS-utvalgets årsrapport, skriver VG Nett.

At den norske etterretningstjenesten deler innhentet informasjon med allierte, inkludert USA, er helt ordinært, ifølge Grandhagen.

På spørsmål om tallmaterialet Dagbladet presenterer, sier generalløytanten:

– Vi kjenner innholdet i dette, og vi kjenner oss meget godt igjen i det trafikkbildet som Dagbladet presenterer. Det er vi som har samlet inn dette.

Stoler på Grandhagen

Dagbladets ansvarlige redaktør John Arne Markussen sier til Journalisten at han legger til grunn at informasjonen Grandhagen kommer med stemmer.

– Det han implisitt sier er at vi har misforstått det aktuelle dokumentet, at det ikke dreier seg om overvåkning av norske borgere i Norge. Samtidig registrerer jeg at han gjenkjenner dokumentet og bekrefter dets ekthet. Han tar ansvaret på vegne av E-tjenesten og sier at dette handler om tjenestens overvåking av mobiltrafikk i konfliktområder i verden. Informasjon som tjenesten deler med samarbeidsland, ikke minst med USA og NSA.

Kan komme mer

– En del reaksjoner tyder på at det er en viss skepsis til det Grandhagen sier, blant annet når det gjelder omfanget av telefonovervåkningen. Ser du selv noen grunn til å tvile på E-tjenestens opplysninger?

– Nei, jeg registrerer at han er helt kategorisk på at overvåkningen har skjedd utenfor Norge og at det ikke er snakk om registrering av norske borgere. Vi får se an hva som kommer i den videre dekningen. Dette er en løpende nyhetssak og erfaringsmessig vet man at saker kan ta forskjellige veier. Vi ser hvordan tilsvarende avsløringer som vi har i dag har vakt stor debatt, av ulik karakter, i andre europeiske land. I Tyskland har det endt opp som en komplett skandale.

– For tidlig å trekke slutninger

– Vil du da si at Dagbladets kildegrunnlag var for dårlig, når opplysningene som du selv påpeker er blitt kategorisk tilbakevist?

– Det er altfor tidlig å trekke noen som helst slutninger rundt det. Vi får se hva som kommer videre i nyhetsdekningen. Dette er til de grader et underrapportert problemkompleks, så vi legger absolutt ikke saken til side. Nå blir det uansett en debatt om E-tjenestens rolle. Det er jo et vanvittig omfang. Men vi skal lytte når Grandhagen så bestemt sier at vi har misforstått dokumentet.

Fått hele bildet?

På spørsmål om Dagbladets kvalitetssikring i saken svarer Markussen:

– Hvis vi har vært upresise når det gjelder overvåking av det norske mobilmarkedet, og det ikke handler om det, så har vi misforstått dokumentet. Men som sagt er dette  løpende sak, så vi får se hva som kommer videre. Spørsmålet er om vi nå har fått det hele bildet.

Etter E-tjenestens pressekonferanse la Dagbladet ut et analyseverktøy, utviklet av den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA (Nasjonal sikkerhetsetat), “for å registrere, sammenfatte og analysere store mengder metadata fra NSAs massive globale overvåking av telekommunikasjon og internettrafikk.”

Powered by Labrador CMS