Amnestys utlysning, Kristin Rødland Buick innfelt. Fotomontasje: Journalisten
Amnestys utlysning, Kristin Rødland Buick innfelt. Fotomontasje: Journalisten

- De får reisepenger. - Får de mat?

Amnesty søker etter ubetalte webjournalister.

Amnesty International publiserte 1. april en utlysning under overskriften “Webjournalist - Praktikant”. Der søker den frivillige organisasjonen etter en eller flere praktikanter “som vil være med på å gjøre en forskjell samtidig som du vil få relevant jobberfaring fra verdens største menenskerettighetsorganisasjon. Dette er noe de fleste fremtidige arbeidsgivere vil legge merke til.”

“Tiltredelse: Etter avtale. Stillingen er ulønnet.”

Reaksjoner

Annonsen beskriver ønsket arbeidstid som 08.30 til 16.00 mandag til fredag, men presiserer at også kortere arbeidstid kan være aktuelt. Jobben består i å tenke ut og skrive saker for Amnesty.no, profilere organisasjonen i sosiale medier, utvikle nettsiden og forefallende infoarbeid.

Kontaktperson er nettredaktør Kristin Rødland Buick.

Utlysningen førte til et håndfull reaksjoner på Amnestys hjemmeside, der noen mente det er tvilsomt av organisasjonen å rekruttere til ubetalt innsats på denne måten. Andre forsvarer Amnesty (se debattfelt under annonsen).

Dekker reise

Buick opplyser at Amnesty nylig har avsluttet to praktikantperioder.

- Vi har akkurat hatt hatt to praktikanter inne hos oss som en del av praksisperioden. En i to måneder og en i tre måneder, utplassert fra utdanning i journalistikk i Bergen og kommunikasjon i Østfold.

- Det var også ulønnet?

- Ja, de er der som en del av praksisperioden sin. Akkurat som de er i norske medier også.

- Det er vel ganske vanlig at norske medier betaler et minstehonorar til sine praktikanter. Men disse var altså ubetalt?

- Ja, vi dekker reiseutgiftene deres. Disse to pendlet fra Drammen og Fredrikstad.

Inkluderes

- Er det andre ytelser fra deres side?

- Vi er veldig opptatt av at praktikantene skal ha et ordentlig utbytte av å være her. Vi har jevnlige medarbeidersamtaler og starter perioden med å snakke om hvilke ønsker de har for oppholdet.

Buick sier praktikantene ikke inngår i kjernevirksomheten. Men de får fullt innsyn og inkluderes i fellesskapet mens de produserer journalistiske tekster. Oppgavene dreier seg mest om deskjournalistikk, selv om det har forekommet reiseoppdrag.

Webredaktøren legger vekt på at praktikantene også får intervjutrening. Samtidig treffer de mange interessante menneskerettighetsforkjempere som besøker Amnesty og får kompetanse i fagområder de kan velge selv. - De velger seg et tema de vil skrive mye om og jobber tett mot fagrådgiverne.

Idealtid

- Hvilket journalistisk kompetansemiljø kommer de inn i?

- Webpraktikantene jobber under meg. Jeg og medierådgiveren vår har journalistisk erfaring. 

Hun sier arbeidstiden varierer veldig med hva praktikanten har lyst og anledning til. 

- Den er beskrevet som 8.30 til 16?

- Den er beskrevet med en idealtid. Men også andre løsninger er mulig.

Buick sier ingen er praktikant på full tid så lenge som et helt år og at det ikke er ønskelig at praktikanter går der i evig tid. Men at mange har ferdigheter de ønsker å bruke i frivillig menneskerettighet, journalistisk, juridisk eller på andre områder.

Annonsen endret

- Vi har alt fra helt unge mennesker som akkurat har startet en journalistisk utdannelse til erfarne journalister mellom to arbeidssteder. De kan ha jobbet lenge i NRK og er hos oss mens de søker jobber annet sted. 

- Har dere etter debatten diskutert signalene det sender? Amnesty har et lønnsbudsjett på rundt 30 millioner kroner og søker her etter noe som kan se ut som fulltids arbeid på litt ubestemt tid framover. 

- Vi har snakket om å sikre at oppfølgingen av alle frivillige følger et sikkert system og at det er kvalitet rundt det opplegget. Så kan man kanskje gå over annonsen en gang til å se om det er for utydelig at man ikke må være inne vanlig arbeidstid fem dager i uka.

Amnestys annonse har nå stikktittelen “Frivillig arbeid” over tittelen “Webjournalist - praktikant”. Vi spurte Buick om den var endret etter debatten på nett.

- Såvidt meg bekjent, har det stått frivillig arbeid.

Litt senere ringer webredaktøren tilbake og forteller at presiseringen var lagt til etterpå.

Etikk

Buick har tidligere vært innom Fagbladet (Fagforbundets blad) i et halvt års tid og som fotograf på tilkalling i Klassekampen. Hun vet ikke om en tilsvarende praktikantordning ville vært akseptabel der, men understreker at organisasjonen baserer svært mye av virksomheten på frivillig innsats. Amnesty mottar ikke statsstøtte.

- Du syns ikke det er noen problemer ved at dette er gratisarbeid utlyst som kompetansegivende praktikantvirksomhet?

- Min erfaring med praktikantene vi har hatt er at de har sett på det som en nyttig erfaring. Og det er høyst frivillig.

- Ingen tror det er tvang. Men er det innen- eller utenfor arbeidsgiveretikken?

- Jeg synes ihvertfall det er viktig å se på det i en større sammenheng. Vi har frivillig innsats i Amnesty på mange nivåer. 

- Får praktikantene andre ytelser enn reisepenger?

- De får gjerne en avskjedsgave.

- Får de mat?

- Nei, vi har ikke noen matordning for noen.

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS