Storsatsing mot bruk av midlertidige

Norsk Journalistlag skjerper tonen kraftig i kampen for faste ansettelser i norske redaksjoner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Situasjonen for vikarer og andre midlertidig ansatte blir et hovedtema på NJs landsmøte 24. til 26. mai. Saken er aktualisert gjennom to undersøkelser NJ har gjennomført blant til sammen 1.650 medlemmer og klubbledere. Et hovedfunn er at andelen midlertidige i norske redaksjoner er dobbelt så stor som gjennomsnittet i arbeidslivet.

På sitt todagersmøte 5. og 6. april gjennomgikk NJs landsstyre landsmøtesakene og utarbeidet forslag til nye vedtekter, nytt program og ny tiltaksplan for NJ.

Ny politikk

I innstillingen til landsmøtet foreslår landsstyret å ta inn et nytt kapittel om midlertidigpolitikk i NJs tiltaksplan for perioden 2011–13. Den nye politikken bygger i hovedsak på innspill fra NRKJ og Oslo Journalistklubb:

“NJ skal jobbe for faste ansettelser og mot at permanent behov for arbeidskraft fylles av midlertidig ansatte. NJ skal jobbe mot ulovlige arbeidsforhold, misbruk av arbeidsmiljølovens intensjon, og diskriminering av midlertidig ansatte. NJ skal arbeide for at dagens lovverk forsvares og forbedres”.

Hard tone

Organisasjonen varsler med dette en intensivert innsats for å hindre brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser.

Tonen er minst like hard i landsstyrets forslag til nytt program for NJ, de overordnede målene for perioden 2011-13:

“Permanent behov for arbeidskraft skal fylles av fast ansatte. NJ vil motarbeide økt bruk av midlertidig ansatte og frilansere”.

Parallelle undersøkelser

1.475 NJ-organiserte under 35 år har svart på undersøkelsen NJs midlertidigutvalg gjennomførte i februar og mars. I en parallell undersøkelse blant klubblederne kom det inn 178 svar.

Svarprosenten ligger på 55 prosent for medlemmene og 78 prosent for klubblederne, som i sum representerer 4.068 medlemmer. De to største klubbene i NJ, TV 2 og Aftenposten, har ikke svart.

Av utvalgets rapport går det fram at drøyt hver tredje redaksjon (35 prosent) i løpet av 2009  og 2010 har kvittet seg med faste stillinger og fylt hullene med vikarer og frilansere.

– Alarmerende

“Det er alarmerende at fast ansatte er erstattet av midlertidige i så stort omfang og i løpet av en så kort tidsperiode. En rimelig vurdering er at mange av disse vikarene fyller et behov for permanent arbeidskraft i bedriftene som burde vært dekket av fast ansatte”, heter det i rapporten.

Undersøkelsene har avdekket at mange klubbledere mangler oversikt over omfanget av bruken av løsere tilknyttede medarbeidere. Forslagene fra landsstyret innebærer at redaksjonsklubbene vil bli pålagt å ha tilgjengelig en løpende oversikt over bruken av vikarer og andre midlertidig ansatte i redaksjonene.

Verstinger

NJ-utvalget betegner norske mediebedrifter som verstinger i bruk av midlertidig ansatte. I sin rapport skriver utvalget at det er dobbelt så høy midlertidigprosent i mediebransjen som gjennomsnittet i norsk arbeidsliv. Snittet har ligget på rundt åtte prosent de siste årene, mens NJ-undersøkelsene tyder på et nivå på mellom 15 og 20 prosent i mediebransjen.

Klubblederundersøkelsen avdekker et betydelig rekrutteringspotensial for NJ blant midlertidig ansatte og frilansere. Av 1.203 registrerte midlertidige og frilansere er det bare halvparten (601 personer) klubblederne faktisk vet er NJ-medlemmer.

Stor jobb

– Hovedfunnet er at fast ansatte de siste par årene er blitt erstattet av midlertidige. Det er mest alvorlig. Vår jobb å forhindre at antall midlertidige går opp når antall fast ansatte går ned. Vi har en stor jobb å gjøre for å sikre arbeidsmiljølovens bestemmelser. I tillegg er det veldig overraskende at så mange midlertidige ikke er organisert, er kommentaren fra NJ-leder Elin Floberghagen.

Positivt i NRK

Ifølge NJ-rapporten skiller NRK seg markert ut i positiv retning. Der har antallet fast ansatte økt i perioden 2009-10, med en tilsvarende reduksjon i midlertidige. Den positive utviklingen henger ifølge utvalget sammen med at NRK er mindre konjunkturutsatt enn andre medier, men har også sammenheng med at NRKJ har gjort en god jobb i etterkant av sin egen midlertidigundersøkelse høsten 2010.

Innsatsen har ført til at en rekke NRK-vikarer har blitt fulgt opp og fått faste jobber det siste halvåret.

 

Powered by Labrador CMS