Styreleder André Støylen forteller at endringen av fordeling av styrepapirer er ganske vanlig. Foto: Andrea Gjestvang
Styreleder André Støylen forteller at endringen av fordeling av styrepapirer er ganske vanlig. Foto: Andrea Gjestvang

Etter nesten 20 år fratas Amedias konsernutvalg muligheten til å forberede seg til konsernets styremøter

Dokumentene skal begrenses til dem som møter i styret, forklarer styreleder André Støylen.

Publisert Sist oppdatert

I nesten 20 år har konsernutvalget i Amedia (og gamle A-pressen) hatt tilgang til styredokumentene. I utvalget sitter de ansattes representanter i styret, samt hovedtillitsvalgte i konsernet. Nå blir det slutt på dette. 

Konserntillitsvalgt Eva Stenbro sier hun er svært overrasket over beslutningen siden tilgangen har handlet om å kunne forberede de ansattes representanter i styret best mulig i forkant av møtene. Hun viser til at mens eiernes representanter i styret er profesjonelle styremedlemmer, arbeider de ansattes representanter på fulltid i mediene. 

– Nå får vi ikke lenger disse dokumentene og det hindrer at en del informasjon tilfaller oss. Dermed blir det vanskeligere for styremedlemmene å ta opp og diskutere saker som vi tillitsvaget arbeider med hver dag. 

Stenbro kjenner ikke til motivasjonen som ligger bak endringene som også innebærer at varamedlemmene mister tilgangen til dokumentene. Nå legges det opp til at konsernsjef Are Stokstad skal orientere medlemmene i konsernutvalget om sakene han mener er viktig at de kjenner til. 

Ikke like godt forberedt

Hun viser til at det i Polaris Media og Schisbted er slik at representantene i deres konsernutvalg har tilgang til styrepapirene. 

Klubbleder Kjersti Fikse Ness i Adresseavisen forklarer at medlemmene i KU i Polaris har tilgang til styredokumentene gjennom de ansattes representanter i styret og har i så måte ikke direkte tilgang til dokumentene.

I Schibsted forklarer hovedtillitsvalgt Sven Arne Buggeland at deres KU ikke har noe med styrearbeid å gjøre og derfor ikke har tilgang til dokumentene, men at de tre konserntillitsvalgte derimot har tilgang til alle dokumentene, og regnes samtidig som primær insidere. 

Stenbro oppfatter denne endringen som nok et ledd i å begrense informasjon til de ansatte. Hun forteller at de ansatte heller ikke har hatt tilgang til de to siste medarbeiderundersøkelsene. Bare de overordnede tallene. Derfor mener hun det er vanskelig å faktisk si noe om arbeidsmiljøet i konsernet, eller å finne ut hvor det lugger. 

– Nå sørger de for at vi ikke er godt skodd. 

Advarer mot endringen

Klubblederne i Amedia i Nord reagerer sterkt på denne endringen. I et brev adressert til styreleder André Støylen advares det mot å endre styreinstruksen. 

«Vi mener det vil få radikale følger for konsernutvalget og samarbeidet mellom konserntillitsvalgte og ansattrepresentantene. Og vil svekke bedriftsdemokratiet.

Blir dette vedtaket stående, frykter vi at vår mulighet til å påvirke og bli hørt i saker som er viktige for vårt arbeidsmiljø og vår arbeidshverdag forsvinner. Det vil frata våre tillitsvalgte muligheten til å diskutere saker og forberede seg til styremøtene. Og diskusjonene i konsernutvalget vil til enhver tid bli styrt av den informasjonen som konsernsjefen bestemmer at de skal ha.»

Videre skriver de sju klubblederne at det er merkelig at de fremste tillitsvalgte ikke får tilgang til dokumentene da de jobber i en bransje som krever åpenhet av andre. Samtidig ber de styret gjøre en ny vurdering av konsernsjefens forslag.

Ganske vanlig endring

Styreleder André Støylen forklarer til Journalisten at de i styret har utarbeidet en ny styreinstruks som gjelder styrets medlemmer. I denne nye instruksen er det slik at det bare er det fast møtende styremedlemmene som får tilgang til styredokumentene. Varamedlemmene dokumentene i møtene de deltar i.

Støylen opplyser at det er fem varamedlemmer til de tre faste ansatterepresentantene, og at det derfor er sjelden disse vil møte. I tillegg har ikke de aksjonærvalgte styremedlemmene lenger vararepresentanter. 

– Det handler om at selve dokumentene er begrenset til dem som sitter i styret. Å få informasjon er noe annet enn å gi løpende tilgang. 

Støylen viser til at de i Amedia har en omfattende samarbeidsavtale som nå er gjenstand for gjennomgang. Denne skal sørge for at de ansattes tillitsvalgte vil få informasjon. Men dette er et forhold mellom KU og konsernsjefen som han ikke legger seg opp i. 

– Vi kommer til å beholde praksis med å invitere med oss konserntillitsvalgte på konsernets årlige strategiseminar.

Powered by Labrador CMS