OPPRØRT: Leder i Fagpressens Redaktørforening, Nina Granlund Sæther, er opprørt over at Norsk Husflidslag setter inn sin administrerende direktør som ny ansvarlig redaktør av fagbladet Norsk Husflid. Foto: Birgit Dannenberg
OPPRØRT: Leder i Fagpressens Redaktørforening, Nina Granlund Sæther, er opprørt over at Norsk Husflidslag setter inn sin administrerende direktør som ny ansvarlig redaktør av fagbladet Norsk Husflid. Foto: Birgit Dannenberg

Direktør overtar redaktørjobben

Administrerende direktør i Norges Husflidslag overtar fra 1. mars som ansvarlig redaktør i fagbladet Norsk Husflid. Nåværende ansvarlig redaktør blir utførende redaktør underlagt direktør-redaktøren.

Publisert Sist oppdatert

Berit Solhaug har vært ansvarlig redaktør i fagbladet Norsk Husflid siden 2001. Da overtok hun etter Nina Granlund Sæther, som gikk av etter en konflikt med styret og daværende administrerende direktør. Solhaug ønsker ikke å uttale seg om saken.

Granlund Sæther er nå leder for Fagpressens Redaktørforening, og reagerer på det som skjer i bladet.

– Jeg synes det er veldig spesielt at samtidig med at den nye loven om redaksjonell frihet trer i kraft, der ett av kravene er at fagblader skal ledes av en egen, selvstendig ansvarlig redaktør, velger Norges Husflidslag å bryte loven og sette inn direktøren som redaktør. Samtidig signaliseres det at bladet heretter skal bli en salgskanal og promotere foreningens inntektsbringende aktiviteter, sier hun.

Granlund Sæther viser til at en av hovedsakene for Fagpresseforeningen de siste årene har vært arbeidet med å få på plass Redaktørplakaten og respekt for at bladene skal ha sin egen ansvarlige redaktør. Hun vil nå legge saken fram for styret i redaktørforeningen og foreslå at de ber Fagpressens Hovedstyre vurdere det som skjer i Norsk Husflid.

Krass Hansen i Fagpressen

Administrerende direktør Even Trygve Hansen i Fagpressen er enda krassere i sin kommentar.

– Dette strider imot alt. Det er et alvorlig skritt Norges Husflidslag nå tar, og det vil kunne medføre at de støtes ut av det seriøse, pressefaglige miljø, sier Hansen.

Han sier at han ikke er helt à jour med den seneste utvikling i bladet, men at Fagpressen for et halvt års tid siden var inne i bildet og deltok i møter med foreningens ledelse og de ansatte i bladet. Han sier han nå umiddelbart vil sette seg inn i alle sider ved saken med tanke på en vurdering av Norsk Husflids fortsatte medlemsskap i Fagpresseforeningen.

Høye journalistfaglige krav

Det var på et styremøte i forrige uke at styret i Norges Husflidslag vedtok å legge om fagbladet til et såkalt medlemsblad med høye journalistfaglige krav. Både styreleder Vibeke Mohr og konstituert administrerende direktør Solveig Torgersen Grinder forsikrer at bladet fortsatt skal drives etter journalistiske prinsipper og følge Redaktørplakaten.

– Det er to innfallsvinkler til det som skjer nå. Det ene er bloody økonomi. Foreningen har vanskeligheter, og vi har sagt opp fire personer. Det andre er at bladet hittil har vært ledet av en redaktør som rapporterer direkte til styret, og vi har ikke greid å få ut mer synergi og reflektere mer av foreningens virksomhet i bladet. Vi har prøvd flere ganger, men det har vært umulig å få til en dialog om bedre samordning av bladet, websatsingen og salgs- og markedsavdelingen, sier Mohr.

Ti prosent er ikke «betydelig»

Hun opplyser at Husflidslaget hadde innkalt en jurist til styremøtet som behandlet saken og at han ikke kunne se at omleggingen strider mot den nye Mediefridomslova.

– Bladet går til vel 22.000 medlemmer og i tillegg har vi litt over 2.000 betalende abonnenter som ikke er medlemmer. Dette blir selvsagt litt skjønn, men juristen mente at ti prosent eksterne abonnenter ikke er betydelig eller nok til at vi kommer inn under loven, sier Mohr.

Hun avviser at bladet skal bli et reklameblad for foreningens inntektsbringende aktiviteter. Det samme gjør konstituert administrerende direktør, Solveig T. Grinder:

– Det skal ikke bli noe reklameblad. Vi har jo ikke så mange produkter å reklamere for en gang, men vi ønsker selvsagt mer omtale av det foreningen driver med, sier Grinder.

Oser misnøye med bladet

– Et notat fra i høst skrevet av tidligere administrerende direktør Tove Gulsvik oser av misnøye med bladet. Er det grunnen til at redaktøren fratas ansvaret for bladet?

– Nei, det er ingen misnøye med bladet, og det notatet du refererer til må sees som et uttrykk for daværende direktørs manglende mulighet til å gripe inn og ha innflytelse på bladet. Redaktøren rapporterte jo direkte til styreleder og gikk utenom direktøren.

– Hva skal nåværende ansvarlig redaktør gjøre heretter?

– Den nye direktøren tiltrer 1. mars og vil da også være ansvarlig redaktør. Nåværende redaktør skal jobbe direkte under henne som redaktør, sier Solveig T. Grinder.

Loven klinkende klar

Advokat Ina Lindahl i Norsk Journalistlag, der både nåværende redaktør og journalist i bladet Norsk Husflid er organisert, sier at den nye loven om redaksjonell frihet er klinkende klar og at Norsk Husflid ikke kan fravike lovens bestemmelser.

– De kan ikke lage ordninger som strider mot loven, sier Lindahl.

Hun viser til at bladet har rundt ti prosent eksterne abonnenter, noe hun mener er et betydelige antall. I tillegg selges bladet i løssalg i en del butikker, og det sendes til rikspolitikere i storting og departementer for å orientere om husflidsaken.

Lindahl ikke i tvil

Loven gjør unntak for blader som i hovedsak er rettet mot medlemmer eller ansatte i organisasjoner, men den gjelder likevel for publikasjoner utgitt av fag- og/eller interesseorganisasjoner dersom de har betydelig nedslagsfelt utover medlemsmassen og/eller ambisjon om å være premissgiver i samfunnsdebatten på sitt felt.

– Det er etter mitt syn ikke tvil om at Norsk Husflid kommer inn under begge disse punktene, sier Lindahl som legger til at i forarbeidene til loven er det klart presisert at loven ikke skal tolkes innskrenkende og at hele formålet med loven er at den i utgangspunkt skal omfatte all allminnelig journalistikk.

Powered by Labrador CMS