PFU felte Fontene. Her fra et tidligere møte, med NP-generalsekretær Elin Floberghagen (t.v.) og PFU-leder Anne Weider Aasen.
PFU felte Fontene. Her fra et tidligere møte, med NP-generalsekretær Elin Floberghagen (t.v.) og PFU-leder Anne Weider Aasen.

Fagbladet Fontene felt i PFU

Felt etter hardt kritisk søkelys på barnevernsaktivist.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Da to artikler fra fagbladet Fontene ble behandlet hos Pressens Faglige Utvalg (PFU) onsdag 26. januar, ble resultatet fellelse for brudd på to punkter i den presseetiske Vær varsom-plakaten:

Punkt 3.2 om faktasjekk og 3.3 om klare premisser.

Fagbladet publiserte i november 2021 en artikkel med tittel «Barnevernsaktivist Rune Fardal har misbrukt grasrotandelen og gitt penger til seg selv», og ingressen «Grasrotmidler skal gå til frivillig arbeid på regionalt nivå. Rune Fardal har brukt penger fra Familiekanalen til Netflix, iTunes, Sats og Kampsportsenter.»

Fardal klaget denne og en annen artikkel til PFU, og mente artikkelen fremstilte faktum «helt feil» og at virksomheten hans ble fremstilt som svindel. Han førte opp en rekke VVP-punkter han mente artiklene brøt med.

Les mer om klagen og behandlingen hos PFU-basen.

Den vedtatte uttalelsen fra PFU lyder i sin helhet:

«PFU understreker at saken hadde offentlig interesse, og at klager som aktiv samfunnsdebattant og aktivist måtte akseptere et kritisk søkelys på sin virksomhet. Like fullt var Fontene forpliktet til å følge de etiske reglene i Vær Varsom-plakaten (VVP).»

«VVP 3.3 sier at mediene skal klargjøre premisser i kontakten med kilder, og at en eventuell avtale om sitatsjekk bør tydeliggjøres. Det innebærer at mediene er forpliktet til å overholde avtaler som er inngått. PFU merker seg at klager og Fontene avtalte at journalisten skulle ringe klager og lese opp sitatene før publisering. At klager selv gjorde opptak av samtalen, er ikke en akseptabel grunn til å droppe denne avtalen, slik Fontene gjorde. PFU påpeker avtalebrudd kan svekke tilliten til mediene.»

«PFU mener Fontenes bruk av anonyme kilder i den andre artikkelen var presseetisk akseptabel, jf. VVP 3.1 og 3.2. Utvalget har forståelse for at barnevernsansatte kan ha behov for å bli skjermet i offentligheten, og etter PFUs syn var det mulig for klager å svare på kritikken selv om kildene var anonyme.»

«PFU reagerer imidlertid på Fontenes fremstilling av saken i den første artikkelen. I både tittel, ingress og brødtekst fremstår det som at klager har brukt penger fra Grasrotandelen til eget forbruk – penger som skal gå til frivillighet og veldedig arbeid. PFU kan ikke se at Fontene hadde dekning for en slik fremstilling, da avisen ikke har dokumentert at midler fra Norsk Tipping faktisk er blitt misbrukt, jf. VVP 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde. Fontene har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 3.3 i Vær Varsom-plakaten.»

Powered by Labrador CMS