Martin Joyce Nygaard reagerte sterkt på en kommentar i Stavanger Aftenblad. Foto: Anne-Sofie Ophrim / CC BY-SA 3.0-lisens
Martin Joyce Nygaard reagerte sterkt på en kommentar i Stavanger Aftenblad. Foto: Anne-Sofie Ophrim / CC BY-SA 3.0-lisens

«Fattigdomslykke»-kommentar ikke felt i PFU

Klaget inn Stavanger Aftenblad for elleve VVP-brudd.

Publisert Sist oppdatert

Klagen fra Martin Joyce Nygaard mot Stavanger Aftenblad ble dagens første sak for Pressens Faglige Utvalg.

Nygaard reagerte sterkt på en kommentar ført i pennen av Sven Egil Omdal, og mente det var begått brudd på elleve av Vær varsom-plakatens punkter.

Nygaard har blitt omdiskutert i offentligheten i flere omganger, etter at han skrev kronikken «Fattigdomslykke» i magasinet Harvest og senere ble intervjuet av Aftenposten.

Men Nygaard fikk lite medhold av utvalget som behandlet saken.

Anne Weider Aasen, representant for redaktørene og nestleder for utvalget, understreket i diskusjonen at det er viktig å verne om rommet for stor takhøyde på meningsplass.

– Jeg skjønner at klager synes det er ubehagelig å bli utsatt for en såpass skarp penn. Det er også karakteristisk for denne spaltisten. Men dette er en person som selv har oppsøkt offentligheten med et kontroversielt utspill som mange opplevde sparket nedover. Da må man tåle at det kommer meninger som også angriper ham selv, sa Weider Aasen.

Flere av representantene påpekte at Nygaard hadde mulighet til å svare på kommentaren med et eget innlegg.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen sluttet seg til PFU-sekretariatets forslag til uttalelse, men hadde samtidig noen generelle tanker:

– En oppfordring for alle som ytrer seg i det offentlige rom, er at man kan tenke på om ytringen har en form som kan skremme andre aktører vekk fra debatten. Dette er en mer generell kommentar, men PFU og forkjempere av ytringsfrihet kan gjerne beskjeftige seg litt med den idéen, iallfall, sa Johnsen.

Den endelige uttalelsen fra utvalget lyder:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at alle punktene i klagen er vurdert selv om ikke alt svares opp i denne uttalelsen. Hvis man utsettes for sterke beskyldninger, har man rett til å imøtegå faktisk opplysninger før publisering, jf. VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse. I dette tilfellet mener imidlertid PFU at denne retten ikke ble utløst, verken overfor klager eller hans kone. Slik PFU ser det, var kommentaren et meningsangrep i form av karakteristikker, som heller utløste tilsvarsretten, jf. VVP 4.15. Utvalget understreker at klager hadde hatt rett til å svare på angrepet, dersom han hadde bedt avisen om det.

PFU merker seg at klager mener at SA har publisert et par uriktige opplysninger. Utvalget mener imidlertid at i den grad opplysningene er upresise, er det ikke feil som utgjør brudd på god presseskikk, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll. PFU forstår at klager reagerer på kommentaren, som inneholdt flere sarkastiske spissformuleringer, men utvalget mener den må aksepteres gitt den store takhøyden som meningsytringer har i presseetikken. Sterke meninger og kraftfulle angrep må i mange tilfeller tolereres selv om det oppleves krenkende. PFU noterer også at den påklagede kommentarartikkelen gjaldt en debatt som klager selv har gått ut i offentligheten med. PFU understreker at de som deltar aktivt i det offentlige ordskiftet i større grad må akseptere sterke meningsangrep enn de som ikke har søkt offentlighet. Utvalget kan ikke se at kommentaren var i strid med VVP 4.1, som ber mediene vise saklighet og omtanke.

Stavanger Aftenblad har ikke brutt god presseskikk.»

Journalisten sender behandlingen av alle dagens åpne PFU-saker direkte.

Powered by Labrador CMS