– Må være vaktbikkjer

Redaktør Anders Nyland klager på Forbrukerrådets innsynsnekt.

Publisert Sist oppdatert

Bergensavisen (BA) er blitt nektet å få en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet til samme tid som Bergens Tidende (BT). Forbrukerrådet mener eksklusive avtaler med medier kan gi større og bedre omtale av undersøkelsen. Både Norsk Presseforbund (NP) og Direktorat for forvaltning og IKT, som har ansvar for oppfølging av statens kommunikasjonspolitikk, sier at Forbrukerrådet ikke kan forskjellsbehandle avisene slik. Det skal være i strid med både offentlighetsloven og statens retningslinjer for kommunikasjon. Nå har ansvarlig redaktør Anders Nyland fulgt oppfordringen fra NP-jurist Kristine Foss, og klaget på avslaget.

– Prinsipielt viktig

Nyland sier saken er prinsipielt viktig for BA, fordi de mener Forbrukerrådet bryter offentlighetsbestemmelsene i lovverket. I klagen viser han til flere paragrafer i Offentlighetsloven, blant annet §4, som slår fast at «Eit dokument er opprettet når det er sendt ut av organet». «Følgelig vil undersøkelsen om servicenivået i norske kommuner i hht loven være offentlig i det øyeblikk Forbrukerrådet sender denne til Bergens Tidende», skriver Nyland i klagen.

Han viser også til § 6 – Forbod mot forskjellsbehandling: «Ved behandling av saker etter loven her eller i andre tilfelle der det blir gitt tilgang til informasjon, er det ikkje høve til noka slags forskjellsbehandling mellom samanliknbare tilfelle eller til å avtale at nokon skal ha einerett på tilgang til informasjon.». Nyland mener det innebærer at Forbrukerrådet ikke har anledning til å forskjellsbehandle BA og BT.

Nødvendig å forfølge

Dersom Bergensavisen ikke får tilgang til materialet på samme tid som Bergens Tidende, vil saken av prinsipielle årsaker bli klaget til Barne- og likestillingsdepartementet.

– Dessverre opplever vi fra tid til annen at offentlige instanser ikke er gode nok til å praktisere Offentlighetsloven. Derfor er det nødvendig at vi forfølger slike saker. Det må ikke bli slik at offentlighetsprinsippet ignoreres og utvannes. Følgelig må vi i media være vaktbikkjer også i forhold til det offentliges egen offentlighetspraksis.

Nyland synes også det er galt av offentlige aktører å forskjellsbehandle nyhetsmediene i Bergen, fordi han mener det gir konkurransefortrinn til den ene.

Powered by Labrador CMS