I dag starter årets lønnsoppgjør. Her fra forhandlingene mellom NJ og MBL i 2016. Arkivfoto: Bjørn Åge Mossin
I dag starter årets lønnsoppgjør. Her fra forhandlingene mellom NJ og MBL i 2016. Arkivfoto: Bjørn Åge Mossin

Lønnsoppgjøret mellom NJ og MBL starter i dag

NJ har forventninger etter svak lønnsvekst.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag starter årets lønnsoppgjør mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, og det skal derfor forhandles kun om lønnsregulering, altså om kroner og øre, ikke om tekst. Det er kun i hovedoppgjørene det forhandles om både lønn og alle andre bestemmelser i tariffavtalene.

– Svak lønnsutvikling

NJs lønnsstatistikk for 2018 viser en svak lønnsutvikling i MBL-området, skriver NJ på sine nettsider. Tar vi vekk NRK fra lønnsstatistikken, viser oversikten at mediehusene i MBL-området hadde en samlet lønnsvekst på 2,6 prosent, som er et stykke unna samfunnsrammen som i fjor var på 2,8 prosent.

Klubbledere i NJ har uttrykt misnøye med lønnsveksten over tid, ifølge NJ-leder Hege Iren Frantzen.

Til Journalisten sa hun tidligere denne måneden at en lønnsvekst på 2,6 prosent for medlemmene i MBL-området ikke gjør det lettere å gå inn i forhandlingene over påsken.

– Vi ser igjen at mange bedrifter i bransjen gjør det bra, men likevel opplever de ansatte en dårlig lønnsutvikling. Mange medlemmer melder om at det er vanskelig å få til lokale forhandlinger, de opplever ikke at de får betalt for innsatsen og for gode resultater. De er misfornøyd med dette, og det må motparten - MBL - ta på største alvor, sa Frantzen.

Misnøyen kom også fram på NJs landsmøte, blant annet under debatten om tariff.

– Det er snakk om at vi er fortvila, men nei, det er jeg ikke – jeg er forbanna, sa journalist og klubbnestleder Cathrine Møystad i Østlendingen fra salen, under debatten, og mente lønnsveksten i avisa ikke stod i samsvar med verdiskapinga:

– Østlendingen hadde 14 millioner i overskudd i fjor, og vi ble tilbudt 3.000 kroner.

Debatten kom etter et forslag landsmøtet om at fagforeninga skal jobbe for at de lokale lønnsoppgjørene skal avspeile verdiskapningen i den enkelte bedrift.

MBL: – Må ikke ses for seg selv

Fagsjef Geir Engen i MBL mener tallet på 2,6 prosent ikke må ses for seg selv. Det sa han til Journalisten da statistikken ble lagt fram for to uker siden.

– Man sammenligner snittlønn for to litt ulike grupper: Ansatte i 2017 mot ansatte i 2018. Når man ser på utviklingen for personer som er med i begge tallsettene, er utviklingen på 3,6 prosent, sa Engen, og la til:

– Mitt inntrykk er at statistikken viser en lønnsutvikling i tråd med den vi la til grunn i forhandlinger i fjor, og som er på linje med samfunnet forøvrig.

NJ-leder Frantzen mener lønnsveksten i MBL-området er betydelig under snittet i samfunnet, som hun kaller et paradoks når bransjen samtidig har gode driftsmarginer.

Under hovedoppgjøret i fjor krevde NJ 11.000 kroner til alle, mens resultatet ble et generelt tillegg på 6.100 kroner til alle, i det som ifølge NJ ble krevende forhandlinger.

Powered by Labrador CMS