Steen Steensen er leder konferansen Nordmedia 2013. Foto: Birgit Dannenberg
Steen Steensen er leder konferansen Nordmedia 2013. Foto: Birgit Dannenberg

350 medieforskere samles i Oslo

Nordisk konferanse om medias rolle i demokratiet. 

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Denne uken arrangeres medieforskerkonferansen Nordmedia i Norge. Det er Høgskolen i Oslo og Akershus som står som arrangør og de fleste av deltakerne kommer fra de nordiske landene. nbsp;

Demokrati

Hovedtemaet for konferansen er medienes rolle for ytringsfrihet og demokratiet. nbsp;

– Det er et spørsmål som veldig mange er opptatt av. Og mange er opptatt av medienes rolle i valg, for eksempel hvordan sosiale medier spiller inn på valg og demokratiske prosesser, sier førsteamanuensis i journalistikk, Steen Steensen, som også er leder for konferansen.

Blant annet presenterer de norske medieforskerne Bente Kalsnes, Arne H. Krumsvik og Tanja Storsul en studie om bruk av Twitter under TV-sendte debatter.

Multikulturalisme

Et annet tema på konferansen er multikulturalisme. Den britiske forskeren Natalie Fenton deltar i en debatt om hvilke konsekvenser multikulturalisme har for medier og demokratiet. nbsp;

– Hvem blir hørt i mediene og hvilke konsekvenser har multikulturalisme for demokratiske prosesser, og hvem faller utenfor, nevner Steensen som relevante spørsmål.

Journaliststanden

Konferansen er delt opp i 16 undertemaer, hvorav også journaliststudier er ett. På spørsmål om journalistene og journaliststandens rolle er i ferd med å svekkes i dagens mer fragmenterte medielandskap sier Steensen at forskerne er delt.

– Man kan svare både ja og nei. Du vil finne mange medieforskere som mener at rollen svekkes, og som har empirisk og teoretisk grunnlag for å mene det. Så vil du finne de som mener at det aldri har vært større behov for journalister enn i dag fordi vi er enda mer avhengig av at noen kan redigere informasjonsstrømmen med et uavhengig blikk. Jeg tilhører dem som mener det siste.

Steensen mener det er stort behov for journalister, men at det er opptil bransjen selv å forvalte rollen på en god måte.

– Det er uavhengige journalister som opprettholder et kritisk blikk, og som har ressurser til å gjøre en god og grundig jobb. Det er forskjell mellom journalisten og Ola Johnsen som tvitrer. nbsp;

Tradisjonelle medier

Mange medieforskere er opptatt av hvilken betydning nye aktører som bloggere og andre i sosiale medier har i medielandskapet. Steensen sier forskerne er opptatt av å finne ut om og hvordan det foregår en maktforskyvning mellom de tradisjonelle mediene og de nye aktørene.

– Mitt inntrykk er at for at ting skal få gjennomslagskraft i offentligheten er man avhengig av de tradisjonelle mediene. Ting blir ikke stort før det blir plukket opp av VG, for å si det sånn. De blir ikke store før de tradisjonelle mediene kommer på banen. Men så kan man snakke om ulike grader av offentligheter. Vi har et mer komplekst bilde av hva offentligheten er.

 

Powered by Labrador CMS