Dokumentarserien «Gutter mot verden» ble felt i lukket behandling hos PFU.
Dokumentarserien «Gutter mot verden» ble felt i lukket behandling hos PFU.

PFU: NRK brøt avtale med kilde – felt for brudd på god presseskikk

«Gutter mot verden» felt i lukket sak.

Publisert Sist oppdatert

NRK-serien «Gutter mot verden» ble felt for brudd på god presseskikk da Pressens Faglige Utvalg behandlet klage mot serien som lukket sak tirsdag 26. april.

Serien ble klaget inn av en anonymisert kvinne som reagerte på at en diskusjon hun deltok i ble brukt i serien, mot hennes uttrykte ønske.

Kvinnen oppsøkte NRK-teamet da de filmet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Diskusjonen ble filmet og publisert i sladdet form. NRK har etter PFU-klagen byttet ut studentens stemme med en skuespillerstemme, står det i PFUs oppsummering av klagen og saken.

Kvinnen ba ettertrykkelig om at opptaket ikke skulle publiseres, og mener NRK brøt god presseskikk da de likevel valgte å gjøre det, ifølge klagen. Kvinnen mener seg gjenkjennelig selv om filmen er sladdet.

Diskusjonen som fulgte av at kvinnen oppsøkte journalistene og forstyrret et intervju, hadde offentlig interesse og dokumenterte hvordan utenforskap kan oppleves i praksis, argumenterte NRK i tilsvaret til PFU.

Under diskusjonen sa NRK til klager at de ikke skulle publisere opptaket uten hennes samtykke. Redaksjonen fikk imidlertid ikke tak i klager før publisering, og NRK valgte da å sladde bildene «svært grundig». At NRK i etterkant har lagt på skuespillerstemme, innebærer ikke en innrømmelse av presseetisk brudd, men ble gjort for å komme klager i møte, står det i tilsvaret.

PFU endte med å felle NRK for brudd på VVP-punkt 3.3, om å klargjøre premisser overfor kilder. Ett medlem av utvalget tok dissens.

Den vedtatte uttalelsen lyder:

«PFU merker seg at det var klager som oppsøkte NRKs journalister og konfronterte dem da de skulle gjøre et opptak. Utvalget merker seg også at klager aktivt gikk inn i en debatt som åpenbart hadde offentlig interesse. PFU fastslår at det i utgangspunktet ville vært presseetisk akseptabelt både å omtale konfrontasjonen, samt å publisere opptaket som ble gjort av seansen. PFU påpeker at kravet om klare premisser, ikke innebærer at kildene kan bestemme over mediet. Som det også heter i VVP 3.3, er det redaksjonen selv som avgjør hva som endelig publiseres.

PFU må likevel understreke at mediene må holde de avtalene de gjør med kildene. Premissene som legges for kildekontakten, skal overholdes fra medienes side, både av hensyn til kilden selv og til tilliten til pressen som helhet.

Utvalget noterer seg at NRKs journalist under konfrontasjonen sa til klager at de ikke skulle publisere opptaket uten hennes samtykke. Klager hadde på sin side ettertrykkelig uttalt at hun ikke ønsket publisering. Da NRK likevel valgte å publisere opptaket, riktignok i sladdet form, brøt redaksjonen en avtale med kilden, og dermed også VVP 3.3. NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten.»

Powered by Labrador CMS