Journalist i Sunnmørsposten, Kjetil Haanes. Foto: Kathrine Geard
Journalist i Sunnmørsposten, Kjetil Haanes. Foto: Kathrine Geard

– Føler meg som en overgriper

Kjetil Haanes mener tillitsforholdet mellom kilde og journalist kan bli ødelagt av nettdebatten.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere nestleder i NJ Kjetil Haanes har opplevd at kildene hans har blitt sjikanert i den anonyme nettdebatten i Sunnmørsposten. Som journalist i avisa er han kritisk til sin arbeidsgivers nettdebattpraksis.

På lørdag uttrykte han sin misnøye fra kommentarplass i avisa. Der skriver han blant annet: «For oss journalistar er det eit nervespel å følgje med kva som vert debattert om våre saker som vert lagde ut på nettet».

Tillitsbrudd

Haanes skrev kommentaren på grunnlag av egne erfaringer. Intervju som opprinnelig er gjort for papiravisen blir publisert på nett, hvor intervjuobjektet kan utsettes for anonyme angrep. Haanes mener dette er et stort problem for tillitsforholdet mellom journalist og kilde.

– Det er en stor påkjenning for mange å bli intervjuet, og de stiller opp på grunnlag av tillit til journalisten.

Haanes forteller om mennesker som aldri har vært i media før, og som plutselig utsettes for usaklige personangrep og sjikane fra anonymt hold i kommentarfeltet.

– Som journalist har jeg medvirket til det, og det gjør at jeg føler meg som en overgriper. Men det er jo pressens oppgave å beskytte mot overgrep, og jeg vil ikke være med på et slikt system.

Må kontrolleres

Haanes mener mediene bryter flere punkt i Vær Varsom-plakaten gjennom å åpne for slike personangrep. Han nevner pressens ansvar for å beskytte enkeltmennesket, opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen og vise saklighet og omtanke i innholdet. Haanes understreker at han ikke er motstander av nettdebatt, men at han mener den må underlegges kontroll.

– Når debatten ikke blir forhåndsredigert vil folk bruke ord og uttrykk de ellers ikke ville brukt.

Selv om innlegg kan bli fjernet i etterkant, mener han at noen få minutter på nettet kan medvirke til å ødelegge folks liv. Haanes er glad for at Sunnmørsposten nå skal legge om reglene for å kommentere nettartikler.

Nytt system

Sjefredaktør Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten sier at Haanes er i sin fulle rett til å mene som han gjør. Haanes synes det vitner om takhøyde at kommentaren ble publisert. Han sier også at kommentaren ikke var ment som et angrep på Sunnmørsposten, men et hjertesukk.

Relling Berg opplyser at Sunnmørsposten innfører et nytt publiseringssystem i mars. Det skal fortsatt være mulig å ytre seg anonymt, men innleggene vil da forhåndsredigeres. Andre må registrere seg med mobilnummer.

– Det viktige er at vi klarer å holde i gang en levende nettdebatt, fri for hetsing og sjikane. Nettdebattene har gitt mange verdifulle innspill til redaksjonen.

Relling Berg mener at anonymitet senker terskelen for å ytre seg også for de som ikke er vant til å ordlegge seg og som kan føle avmakt i den offentlige debatten.

– Det har skjedd overtramp, men disse er blitt raskt fjernet.

Redaksjonen har tidligere måttet fjerne hele kommentarfelt fordi de ikke har hatt kapasitet til å drive overvåking. Sjefredaktøren tror det nye systemet med forhåndsredigering vil løfte debatten.

Powered by Labrador CMS