Institutt for Journalistikk. Foto:Kathrine Geard
Institutt for Journalistikk. Foto:Kathrine Geard

Frykter seigpining av IJ

Styrelederen advarer om at ytterligere kutt i statsstøtten kan bli dødsstøtet.

Situasjonen for Institutt for Journalistikk er svært alvorlig, understreker styreleder Reidun Kjelling Nybø. Styret og ledelsen ved instituttet er frustrert over manglende forsikringer fra Kulturdepartementet om at driftsstøtten vil bli videreført.

– Videre kutt i statsstøtten kan være veldig ødeleggende i den fasen vi er inne i nå, med en omfattende omlegging. Jeg frykter virkelig for IJs framtid, advarer Nybø.

Denne uka ble det kjent at fire av åtte faglige medarbeidere ved IJ har søkt om sluttpakke.

Bønn og advarsel

Dagens Næringsliv publiserte torsdag en kronikk skrevet av Nybø og konstituert leder ved IJ, Trygve Aas Olsen. Kronikken er både en bønn og en advarsel til Kulturdepartementet, som i statsbudsjettet for inneværende år kuttet støtten til IJ fra drøyt åtte millioner kroner i 2012 til seks millioner i år. Instituttets totale inntekter i inneværende år er budsjettert til 19,4 millioner kroner.

Nybø og Aas Olsen spør kulturminister Hadia Tajik hvorfor den eneste delen av årets mediestøtte som kuttes nettopp er midlene til IJ.

«Dette rammer en hardt plaget mediebransje midt i hjertet, den journalistiske kvaliteten. Vi som driver instituttet skjønner ikke hvorfor kulturdepartementet vil dette. Vi synes det er lurt å bruke litt av statens penger på å skape god journalistikk», heter det i kronikken.

Ber om 7 millioner

 I årets statsbudsjett skriver Kulturdepartementet om støtten til IJ at «ytterligere nedtrapping framover vil bli vurdert». IJ sendte 31. januar søknad til departementet om driftsstøtte på sju millioner kroner for 2014. Samtidig ba ledelsen om et møte med departementets politiske ledelse for å orientere om arbeidet med en ny strategi for instituttet.

– Vi var i departementet onsdag, men fikk ikke møte politisk ledelse. Vi ønsket å understreke at vi er veldig bekymret over reduksjonen i statsstøtten. Vi er redd for å miste ytterligere beløp i 2014. På spørsmål fra departementet svarte jeg at vi frykter at det kan bli et være eller ikke være for IJ, sier Nybø.  

Lover kvalitet

IJ har eksistert i 38 år som en dugnad mellom Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening for å styrke kvaliteten i journalistikken. IJs budskap til myndighetene er at mediene skal leve av kvalitet.

«Vi må tro at hvis journalistikken er god nok, vil noen betale for den. Vi må tro at hvis den oppfyller sitt samfunnsoppdrag, så har den sin berettigelse. Men kvalitet kommer ikke av seg selv, og norske journalister og redaktører går altså til IJ for å bli bedre. Rundt 1500 av dem gikk på våre kurs i fjor», skriver Nybø og Aas Olsen i kronikken.

Underskudd i år

IJ har budsjettert med et underskudd på 557.000 kroner i 2013. For 2014 regner instituttet med et overskudd på 703.000 kroner, så fremt søknaden om sju millioner kroner i statsstøtte blir innvilget.

På bakgrunn av signalene i årets statsbudsjett har IJs styre, ledelse og ansatte iverksatt en strategiprosess, som blant annet har som mål å tilpasse driften til de nye rammevilkårene. For å unngå konkurs har det vært nødvendig med en rekke umiddelbare endringer i driften:

* Kurssenteret i Fredrikstad selges. IJ har leid en undervisningssal og kontorlokaler i byens nye Litteraturhus.

* Færre ansatte i administrasjonen. Arbeidsoppgaver knyttet til driften av kurssenteret forsvinner i forbindelse med flyttingen. Dette tilsvarer fire-fem årsverk.

* Antall fagmedarbeider reduseres. IJ har i dag åtte fagmedarbeidere og én instituttleder.

* Forskningsvirksomheten er nedlagt. IJs siste forskningsrapport, om pressedekningen av 22. juli, ble utgitt i bokform før jul i 2012.

Fire tar sluttpakke

Fristen for å søke sluttpakker ved IJ gikk ut tirsdag 2. april. Fire fagmedarbeidere over 62 år har valgt å søke.

– Det er som vi forventet. Nå bygger vi et nytt IJ som skal være rustet for framtiden. Vi mener at IJ har livets rett og fyller et større behov enn noen gang i bransjen. Men selv om vi kutter kraftig så vil en ytterligere nedgang i statsstøtten få store konsekvenser for den videre drift, poengterer Nybø.

Etter det Journalisten får opplyst er det fagmedarbeiderne Gunnar Bodahl-Johansen, Brit Tangen, Erika Jahr og Karl-Martin Bakke som har valgt å søke om sluttpakke.

Hjertesukk

Bakke, som er klubbleder ved IJ, bekrefter at han er blant de fire. Samtidig kommer han med et lite hjertesukk over utsiktene for den videre driften.

– Også bransjen selv, det vil si journalistene, redaktørene og utgiverne, må vise en interesse for å benytte seg av IJ. Det kan ikke bare være staten som skal bla opp.

Det har ikke lykkes for Journalisten å få kommentar fra Kulturdepartementet torsdag.

Powered by Labrador CMS