Debatt:

Jan Harsem stiller spørsmål ved PFUs fellelse av den kristne avisen Norge IDAG.
Jan Harsem stiller spørsmål ved PFUs fellelse av den kristne avisen Norge IDAG.

Svakhet ved PFU-fellelse

Fremgår ikke med tydelighet hva PFU helt konkret mener at er feil.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har i møtet 30. mars 2022 felt Norge IDAG for brudd på Vær varsom-plakaten (VVP) med bakgrunn i artikler om foreldreoppropet «kjønnsforvirrende undervisning i barnehager og skole».

Et par dager senere var fellelsen et av eksemplene som rådgiver i Norsk Presseforbund, Ingrid Nergården Jortveit, viste til i sin Innsikt-artikkel i Journalisten om betydningen av å sjekke fakta.

Når påståtte feil medfører fellelse i PFU, og deretter blir referanse for mediebransjen, så bør det være klart hvilke konkrete feil som er påvist. Det er en svakhet at dette ikke fremgår med tydelighet av fellelsen i PFU-sak 005/2200, slik denne er dokumentert i PFU-basen.

Saksbehandlingen viser til påstander om at Foreningen FRI reiser rundt på skoler og i barnehager og formidler en ny type lære om kjønn og at «Rosa Kompetanse» da møter elevene direkte. Videre at Skeiv Ungdom og skoleprogrammet «Restart» sender lærerne ut av klasserommet.

Det korrekte er at Rosa Kompetanse møter de skoleansatte og at verken Rosa Kompetanse eller Skeiv Ungdom sender personalet ut av klasserommet. Begge feilene skal ha blitt korrigert.

PFU peker også på at kildene burde hatt større bredde og relevans.

Det er selvsagt kritikkverdig å hevde at Rosa Kompetanse møter elevene direkte, når dette er feil og det er de skoleansatte de møter. Det burde likevel være et poeng at hele undervisningsoppleggets formål og innretning er direkte rettet mot elevene i 1. til 10. trinn. Dette fremgår av ressursheftet.

Det eneste punktet i fellelsen som synes å omhandle innholdet i det som faktisk formidles til elever i skolen er påstanden fra kilden om at Rosa Kompetanse ikke er kvalitetssikret.

Foreningen FRI viser i tilsvarsrunden overfor PFU og i sin egen presentasjon av Rosa kompetanse til at undervisningsopplegget er revidert i 2020 i tråd med fagfornyelsen og Kunnskapsløftet 2020, altså de nye læreplanene. Kvalitetssikring må dermed forstås å være foretatt i forhold til læreplanene.

Dette er en påstand og et innsalg overfor skolene som ikke har dekning. Ordninger for godkjennelse av læremidler i grunnskolen ble avviklet i 2000. Mer informasjon om dette finner man i denne historisk gjennomgangen av godkjenningsordningen for lærebøker fra Høgskolen Vestfold.

Saksbehandlingen i PFU burde opplyst at det ikke finnes noen ordning for å godkjenne læremidler i norsk skole. I denne sammenheng er det irrelevant at Rosa Kompetanse mottar økonomiske tilskudd og anbefales av Bufdir. Bufdir har ikke mandat til å godkjenne eller kvalitetssikre læremidler.

Det er en svakhet ved fellelsen i PFU-sak 005/22 at den blir lest og referert til som dokumentasjon av feil, uten at det fremgår med tydelighet hva PFU helt konkret mener at er feil.

Det burde også være mulig å lese av fellelsen hvilke undersøkelser som er gjort for å avdekke og dokumentere det PFU hevder at er faktiske feil.

Videoopptaket fra møtet i PFU gir grunnlag for å anta at heller ikke medlemmene i PFU har klart for seg eksakt hvilke forhold de henviser til når de slutter seg til innstillingen om å felle Norge IDAG.

Undertegnede representerer ingen av partene i PFU-sak 005/22, og kjenner ikke klagen og tilsvarene utover det som ligger i PFU-basen. Jeg kan derfor ikke avvise at det foreligger grunn til fellelse i PFU.

Powered by Labrador CMS