– Her kommer det påstander som ikke har rot i virkeligheten, konkluderte PFU-leder Anne Weider Aasen.
– Her kommer det påstander som ikke har rot i virkeligheten, konkluderte PFU-leder Anne Weider Aasen.

Kristenavis ble PFU-felt etter artikkel om «kjønnsforvirrende undervisning»

– Det er merkelige påstander som Norge IDAG kommer med.

Publisert Sist oppdatert

Norge IDAG har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær varsom-plakaten, ble konklusjonen da Pressens Faglige Utvalg (PFU) tok opp klagesak mot avisa onsdag.

– Det er en fordel med kildebredde, men det er også lov å fremstille en sides syn på en sak. Men her kommer det påstander som ikke har rot i virkeligheten, sa PFU-leder Anne Weider Aasen.

Det var FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, med samtykke fra deres ungdomsorganisasjon Skeiv Ungdom, som klaget inn den kristne avisen Norge IDAG.

Dette etter at avisen publiserte i januar en nettartikkel som henviste til Norge IDAGs tv-sending «Live fra Bergen». Her intervjues småbarnsfaren Einar Helgaas, initiativtakeren til et foreldreopprop mot FRIs Rosa kompetanse og «kjønnsforvirrende undervisning i barnehager og skole», som Helgaas beskriver det i intervjuet.

Rosa-kompetanse er et kurstilbud for skoler som har eksistert siden 2011. Den henvender seg til studenter ved utdanningsinstitusjoner og ansatte i skolen, med «mål om å bidra til en skole der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og blir inkludert», står det på deres nettside.

Under tv-sendingen uttaler Helgaas at: «Det som er vårt hovedproblem er at undervisningen ikke er basert på vitenskap, biologi, slik at hvis du formidler dette til en vitenskapsmann, en lege, en biolog, så vil den si at dette ikke er riktig og at dette er en ideologi», samt andre påstander om FRIs formidling og mangel på troverdighet.

I klagen innvender FRI påstandene. De mener Norge IDAG har vært ukritisk og publisert feilaktige påstander om FRI, deres fagavdeling Rosa kompetanses arbeid, samt Skeiv Ungdoms skole- og fritidstiltak. De mener Helgaas er feilinformert om hva som foregår under kursene.

FRI opplyser også at redaksjonen ikke tok kontakt med dem før publisering eller fikk tilbud om samtidig imøtegåelse. Etter publisering av artikkelen, ba FRI avisa om å korrigere de feilaktige påstandene, noe klageren mener avisen ikke gjorde.

– Det er merkelige påstander i som Norge IDAG kommer med i denne tv-sendingen. De kan ikke være uredelig mot tv-sendingen ved å rette opp sitatene der. Men her er det snakk om å balansere disse opplysninger med motpartneren, sa NRKs Stein Bjøntegård, som representerer redaktørene i utvalget.

PFU-medlemmene er samstemte om at avisen har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten. Norge IDAG bør ha undersøkt fakta nærmere og sørget for at relevante motforestillinger ble synliggjort, mener de.

Etter en diskusjon blir PFU også enige om at Skreiv Ungdom bør ha fått samtidig imøtegåelse på påstandene som kommer frem, da oppropets initiativtaker kommer med sterke beskyldninger av faktisk art.

Powered by Labrador CMS