Brun applaus i PFU

Når blir tolkning av klapping brudd på presseskikken?

Publisert Sist oppdatert

Under skolevalget i september skapte Jarlsberg Avis i Holmestrand bølger ved å slå opp at Øyvind Heian og Norgespatriotene fikk «brunstøtte» under skoledebatten ved Holmestrand videregående.

Oppslaget var basert på journalistens tolkning av elevenes atferd under debatten. Flere av elevene viste ikke Heian ryggen, og enkelte skal ha gitt ham applaus. Da avisen gikk i trykken, var elevene som skal ha gitt Heian støtte, ikke kontaktet.

……………………………

Les hele PFU-kjennelsen her

……………………………

Offentlig

Nettopp dette mente Eva Sannum kunne med hell vært gjort.

– Hadde ikke saken vært unngått om man hadde brukt samtidig imøtegåelse?

John Olav Egeland mente det i tillegg var et annet viktig prinsipielt moment; hva skolen forstår som offentlig.

– Er man en del av skolevalget, som dette er, så mener jeg det må være legitimt at journalisten gjør dette. Jeg har ikke store problemer med den første reportasjen, selv om jeg synes den er mangelfull.

Dagblad-redaktøren høstet støtte også hos andre i utvalget. Camilla Serck-Hanssen mente først at journalisten tolket for mye i oppslaget sitt. Men hun påpekte også at lokalavisa neste dag ga spalteplass til elever som fortalte at de klappet for Heian «på kødd».

– Her er det nok en del som ikke har vært bevisst om at de ble tatt alvorlig. Jeg er ikke så sikker på om det var påkrevd å gi samtidig imøtegåelse.

Griper an

Hilde Haugsgjerd mente at elevene unnlt å delta i en aksjon der parloen var å snu ryggen til Heian. Hun spurte om det gir dekning for tittelen om brunstøtte og mente Jarlsberg har gått vel lang uten at elevene fikk forklare seg. Aftenpostens konstituerte sjefredaktør syntes oppslaget var tynt.

Jarlsbergs redaktør la seg etter en del meningsutvekslinger med rektor ved skolen langflat for kritikken. Til Journalisten fortalte han i september at han også tilbød seg å hjelpe rektor med å skrive PFU-klagen. Nettopp denne handlingen oppfattet utvalget som formildende.

– Jeg synes redaktøren har gått veldig langt med å legge seg langflat. Elevene får veldig god plass til å forklare seg etterpå, mente Halldis Nergård fra Adresseavisen.

Nergård påpekte at det ikke er vanlig å dekke ett møte, for så å spørre hvorfor tilhørerne klapper. Adressa-journalisten mente at dersom noen klapper under et møte med Carl I. Hagen, så skriver man at det er støtte for Hagen.

Applaus

Flere av utvalgets medlemmer viste til at det for mange er god folkeskikk å klappe for talere, selv om man ikke var enige med dem.

– Det var et politisk møte, ikke et femtiårslag, sa Egeland kontant.

Utvalget konkluderte med at Jarlsberg Avis ikke har brutt god presseskikk.

Powered by Labrador CMS