Journalistikk i en interaktiv tidNår skottene forsvinner…

Skottene mellom redaksjon og reklame er ikke alltid like vanntette, men framtidas medier kan bli et sjokk for journalister. Journalistikk, reklame og handel vil flyte fritt om hverandre, spår direktør i New Media Science, Erling Maartmann-Moe.

Publisert

New Media Science, som allerede har 50 ansatte etter bare tre års drift, beskjeftiger seg med elektronisk design og teknikk. Blant annet står bedriften bak redesign av VGs nettutgave.

Erling Maartmann-Moe tror framtidas medium på mange måter vil bli et sjokk for journalister som er vant til dagens yrkesetikk. For han mener det ligger i de nye medieformenes natur at dagens mer eller mindre vanntette skott mellom redaksjon og reklame, vil forsvinne. For effekten av den nye teknologiens kjennetegn - toveis-kommunikasjon - er et medium der journalistikk og kommersielle interesser blandes sammen.

- Vi ser allerede interessante eksempler på full integrasjon av redaksjonell informasjon, brukergenerert informasjon, reklame og handel, sier Maartmann-Moe.

Maartmann-Moe viser til eksempelet Amazon.com - en internasjonal bokhandel i USA. Eller er det kanskje like mye et litterært tidsskrift? Iallfall inneholder nettstedet masse redaksjonelt stoff om bøker. Samtidig kan folk sjøl skrive egne anmeldelser, bestille bøker eller sågar abonnere på en forfatter.

- Poenget er at det ser ut som et vanlig litterært tidsskrift, men på et klikk kan du havne på bestillingsskjemaet. Og brukerne vil ha en slik tett kobling, sier Maartmann-Moe.

Verdien av integritet

- Spørsmålet for journalister blir om man er i stand til å opprettholde integriteten i en slik situasjon. Jeg tror det fortsatt vil være mulig å beholde redaksjonell uavhengighet og en etisk standard i en kommersiell setting. For journalistisk integritet vil også ha en kommersiell verdi. Derfor tror jeg det er riktig å forsvare de etiske grunnprinsippene, samtidig som dere må finne nye former som kan leve videre. Disse spørsmålene vil nok yrkesgruppa måtte slite mye med, spår Maartmann-Moe.

En annen grunnleggende endring som vil komme, ifølge Maartmann-Moe, er at vi vil leve i en tilstand av permanent kommunikasjon. Det vil ikke være noe man kobler seg på. Men han tror ikke gamle medieformer som aviser nødvendigvis vil gå dukken av den grunn.

Best på do

- Det er viktig å ha i mente at nesten ingen kommunikasjonsformer har forsvunnet selv om nye har kommet til. Det er vel bare morse og røyksignaler som i dag er ute av bruk. For det som skjer er at ulike former legger seg oppå hverandre og tilpasser seg. Derfor spår jeg heller ikke avisenes død, sier Maartmann-Moe, som mener diskusjonen om hvilke medier som vil overleve ofte kommer skeivt ut.

- Argumenter som at avisene ikke vil dø fordi man kan ta den med på do er en avsporing.

- Dette handler ikke om folk liker papir bedre enn skjerm, men om bærekraften i avisenes forretningsmodell, understreker Erling Maartmann-Moe.