Mentz Tor Amundsen. Foto: Kathrine Geard
Mentz Tor Amundsen. Foto: Kathrine Geard

– Uenig i samrøret mellom papir og nett

Sier de Dagblad-ansattes representant i konsernstyret.

Publisert Sist oppdatert

Denne uka ble det klart at DB Medialab slipper unna oppsigelser i denne omgang, etter omfattende drøftinger mellom klubbene og ledelsen i Dagbladet. Men staben skal slankes med 10-12 årsverk ved hjelp av naturlig avgang og frivillige ordninger.

De ansattes representant i Berner Gruppens konsernstyre, Mentz Tor Amundsen, mener imidlertid at nettredaksjonen bør skilles ut som en selvstendig enhet. Han er frustrert over hvor mye penger Dagbladet og Berner har brukt på medialaben.

La om i fjor

I fjor vår gjennomførte Dagbladet en organisatorisk omlegging som innebærer at papir- og nettredaksjonene nå er integrert, med felles redaksjonsledelse og med en klart definert web first-strategi. Kritikere mener felles redaksjon er feil vei å gå, og at en nettavis bør ha både selvstendighet og en egen identitet og kultur. Det er den veien Norges største nettavis, VG Nett, har fått utvikle seg.

Konsernledelsen står fast på den integrerte modellen som ble innført i fjor.

Har satset tungt

Amundsen er sterkt kritisk til Dagbladets massive investeringer i DB Medialab. Nettsatsingen har så langt ikke har kastet mye av seg, og driver nå på nytt med underskudd. Etter tredje kvartal i fjor var driftsresultatet på minus 9,2 millioner kroner, mot pluss 5,1 millioner året før.

– Mange aviser har brukt veldig mye penger på nettet, som i 15-20 år har vært betraktet som framtiden. Men nå er det ikke framtiden lenger. Det eneste vi vet om nettet er at det nesten er umulig å tjene penger på det. Vi har vel brukt flere hundre millioner kroner de siste 15 årene på å etablere nettavisen vår i den form den har i dag. Men vi tjener ikke noe på det. Det vil ta veldig lang tid før vi får tilbake de pengene, om vi noen gang får det, sier ansatterepresentanten og utenrikskoordinatoren i Dagbladets papirutgave.

Sammenblanding

– Snakkes det i konsernstyret om å fristille DB Medialab og la nettavisen utvikle seg på egne premisser, i konkurranse med papiravisen?

–Nei. På et eller annet tidspunkt må vi jo evaluere situasjonen, men det vil vel også ta sin tid. Det nedbemannes jo også på nettet. For egen del er jeg veldig uenig i den kraftige sammenblandingen og samrøret mellom papir- og nettutgavene, sier Amundsen.

– Så du mener en selvstendig nettredaksjon hadde vært en fordel med?

– Ja, det tror jeg hadde vært bra.

– Har du andre i konsernstyret med deg på dette?

– Det som skjer i konsernstyret er taushetsbelagt.

To juridiske enheter

Konsernredaktør John Arne Markussen er styremedlem i både papirutgaven og DB Medialab. Slik svarer han på spørsmål om det nå kunne være fornuftig å fristille DB Medialab og la nettavisen utvikle seg på egne premisser:

– Man har opprettholdt to juridiske enheter. Det mener jeg er riktig, for de er inne i vidt forskjellige utviklingsløp og man skal være klar over ulikhetene mellom kanalene. Men jeg synes man har hatt en vellykket samordning av det innholdsmessige og annonsesalget, og det tror jeg man skal fortsette med. Vi trenger ikke noen ny evaluering av det nå. Men vi bør få til vekst utenfor den rene nettavisen, på det digitale området, sier Markussen.

En årelang debatt

Kamilla Thoresen er nestleder i redaksjonsklubben og ansatt som nettjournalist i db.no. Hun sier til Journalisten.no at hun er kjent med de synspunktene Amundsen gir uttrykk for.

– De får stå for hans regning. Det er nok noen som er enig med ham, men jeg synes det synet på nett som kommer fram her er håpløst gammeldags. Dette er en debatt som har pågått i mange år, og det er viktig å ha den. Det er på det rene at Dagbladet skal ha en nettavis, og vi har en god nettavis. Jeg vet at mange er mer begeistret for å jobbe for den andre kanalen enn de gjorde før integreringen i fjor. Men det gikk jo litt fort, og derfor er det naturlig med en evaluering. Den er satt litt på vent som følge av den pågående nedbemanningsprosessen, sier Thoresen.

Hun legger til at det har sine utfordringer å samkjøre folk som er ansatt i to ulike selskaper, med ulike avtaleverk.