Smogen henger tykk over Mexico by. Nå trykker medisinske tidsskrifter verden over en appell til politikerne om å ta klimagrep før det er for sent.
Smogen henger tykk over Mexico by. Nå trykker medisinske tidsskrifter verden over en appell til politikerne om å ta klimagrep før det er for sent.

Over 200 helsetidsskrifter ber om politisk handling for å redde klimaet

Publiserer en likelydende lederartikkel hvor de ber om krisetiltak.

Publisert

Over 200 medisinske tidsskrifter har publisert en likelydende lederartikkel der de ber om krisetiltak for å redde klimaet og beskytte folks helse.

Det medisinske tidsskriftet som utgis av Britisk Medical Association, BMJ, skriver at det er første gang at så mange vitenskapelige tidsskrifter i fellesskap trykker samme uttalelse, en handling som viser alvoret i situasjonen.

Lederartikkelen publiseres som en opptakt til FNs hovedforsamling i september og klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november.

1,5 grader

– I forkant av disse avgjørende møtene ber vi, redaktører av helsetidsskrifter verden over, om at det umiddelbart tas skritt for å holde den gjennomsnittlige temperaturøkningen under 1,5 grader, at ødeleggelsen av naturen stanses og at det iverksettes tiltak for å beskytte folkehelsen, heter det i artikkelen.

Redaktørene skriver at helsesituasjonen allerede er blitt dårligere på grunn av temperaturøkninger og ødeleggelse av natur. Dette er en utvikling som helseansvarlige har advart mot i flere tiår, heter det.

– Forskningen er entydig. En global økning på mer enn 1,5 grader over førindustrielt nivå og fortsatt tap av biologisk mangfold kan føre til katastrofale følger for folkehelsen og bli umulig å reversere.

Pandemien

I teksten heter det at verden naturlig nok er overveldet av kampen mot koronapandemien, men at politiske ledere ikke kan vente til den er over før de iverksetter rasket kutt i utslippene.

– Den største trusselen mot folkehelsen i verden er politiske lederes vedvarende mangel på handling som kan holde temperaturøkningen under 1,5 grader. Strakstiltak som omfatter alle sektorer i samfunnet, må settes i verk og vil gi oss alle en mer rettferdig og sunnere klode. Vi ber på det sterkeste ledere og regjeringer om å gjøre 2021 til året da verden omsider legger om kursen, heter det i lederartikkelen.

Den ble mandag publisert av blant andre The Lancet, BMJ, New England Journal of Medicine og The Chinese Science Bulletin.

Powered by Labrador CMS