Se PFUs behandling av klagen mot Nordlys.

Kan aviser dekke saker om egne ansatte? Ja, mener et samstemt PFU

Mener Nordlys har gjort alt rett.

Publisert Sist oppdatert

På dagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet utvalget en klage mot Nordlys.

5. august i fjor publiserte avisa en artikkel om en boligtvist som en Nordlys-journalist var en del av. «Nordlys-journalist saksøker Rune Madsen etter huskjøp» var overskriften. Madsen er klager i saken.

Saken ble klaget inn for blant annet brudd på Vær varsom-plakatens punkter 2.2 om redaksjonell uavhengighet og 4.1 om saklighet og omtanke.

I klagen skriver Madsen at det er presseetisk problematisk at en avis publiserer artikler om rettssaker avisens egne journalister er part i.

«Klager mener artikkelen fremstår som en utnyttelse av Nordlys sin rolle som mediehus til å tale en av sine egne journalisters sak», står det videre.

Madsen klaget også på måten han er titulert i saken: «Det fremstår herunder som uklart hvem som i det hele tatt er saksøkt; om dette er Madsen som privatperson eller entreprenørfirmaet Roald Madsen.

Nordlys på sin side avviste at god presseskikk var brutt. De mente at avisen ikke kan unnlate å omtale tvisten og personene kun fordi en av deres ansatte er part i saken. Avisen argumenterte også med at det kommer godt fram at dette er en konflikt mellom to private parter, som også er naboer, og ikke en sak som impliserer noen av selskapene som partene er tilknyttet.

– Man kan snu på flisa og spørre hvorfor vi omtaler andre ved navns nevnelse i tilsvarende saker, men hopper bukk over det når en av våre ansatte er part i en slik konflikt. En slik selektiv praksis vil – slik vi ser det – kunne skape tvil om avisas uavhengighet og troverdighet, skriver de i sitt tilsvar.

Nordlys har gjort alt rett

Utvalget var samstemte i konklusjonen om at Nordlys ikke har brutt god presseskikk i denne saken. Likevel trakk de fram saken som prinsipielt viktig.

– Dette kan brukes som eksempel på hvordan skrive en sak når egne ansatte er involvert. Nå får vi en uttalelse som vi kan peke tilbake på og si sånn kan det gjøres. sa Øyvind Kvalnes, som representerer allmennheten i utvalget.

– Jeg er helt enig i konklusjonen. Det ville vært et åpenbart brudd å skrive om en kollegas rettssak uten å nevne at det er en kollega, det er å fortie bakenforliggende forhold. For meg er dette en helt fin innstilling og helt uten noen innsigelser, sa Gunnar Kagge.

Kagge representerer journalistene i PFU.

– Jeg kan ikke se at dette er et brudd. Man øker troverdigheten ved at vi gjøres oppmerksomme på rollene i saken, sa PFU-nestleder Ellen Ophaug.

PFUs uttalelse:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at punkt 2.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP) pålegger både redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider å verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Det betyr at redaksjonene må unngå situasjoner som kan medføre interessekonflikter, eller som kan føre til spekulasjoner om inhabilitet. Dette punktet må ses i sammenheng med VVP 2.3, som pålegger mediene å vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

PFU konstaterer at journalistikk om boligmarkedet har bred offentlig interesse. Slik utvalget ser det, var det naturlig at Nordlys ønsket å omtale boligtvisten, selv om den ene parten var en ansatt i avisen. Etter utvalgets mening fremstiller avisen konflikten på en saklig og balansert måte, og begge parter kommer til orde.

Utvalget mener avisen måtte kunne identifisere eiendommen tvisten dreide seg om, og navngi partene. PFU registrerer at avisen var åpen om ansettelsesforholdet, slik Vær Varsom-plakaten krever, og avgjørende for den presseetiske vurderingen er at den ansatte ikke var involvert i omtalen på annen måte enn som kilde.

Nordlys har ikke brutt god presseskikk.

Powered by Labrador CMS