PFU-møte 29. september 2021. Norges Musikkhøgskole har klaget inn Subjekt til PFU.
PFU-møte 29. september 2021. Norges Musikkhøgskole har klaget inn Subjekt til PFU.

Ord mot ord mellom Subjekt og Norges Musikkhøgskole: Ingen PFU-fellelse

– Det er vanskelig å vite hvem man skal tro på.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Subjekt er klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) av Norges Musikkhøgskole (NMH) for å ha skrevet at studenter krevde et «rasismeooppgjør» på utdanningsinstitusjonen.

Artiklene bygget på en studentpublikasjon kalt «Donytt», et flyveblad som en av studentene som er omtalt i saken hang opp på skolens toaletter.

20. april 2021 publiserte Subjekt en nettartikkel med tittelen «Flyveblad på Norges musikkhøgskole: – Vi må avkolonisere pensum». Tittelen ble senere endret til «Krever rasismeoppgjør på Norges musikkhøgskole: – Vi må avkolonisere pensum».

Premisser for intervju

NMH, med samtykke fra to av de omtalte studentene i artikkelen, mener Subjekt har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten: 3.3, om premisser, 3.9, om hensynsfull arbeidsprosess og 4.4, om dekning for titler.

Studentene opplevde at de ble «manipulert» og «mistolket» i intervjuprosessen, og at de ble «feilpresentert» i artikkelen, skriver klager. Begge studentene mener premissene for intervjuet ikke ble klargjort tydelig av journalisten. Den ene studenten forstod ikke at hun ble intervjuet av en journalist under samtalen på telefon.

Klager mener også Subjekt ikke tok hensyn til at studentene ønsket å trekke intervjuet i forkant av publiseringen.

Subjekt avviser å ha brudd go presseskikk og mener å ha tatt hensyn til at kildene var uerfarne. Ifølge avisen presenterte journalisten seg og fortalte hvorfor han ringte. Avisen mener det var riktig å publisere intervjuene selv om studentene ville trekke seg, og at redaksjonen tok hensyn ved å anonymisere dem.

Ord mot ord

PFU har forståelse for at klagerne reagerte på bruk av begreper som «rasismeoppgjør». Utvalget mener vinklingen er spisset, men at det er medienes rett å velge vinkling og at det skal være et rom for spissing i slike tilfeller.

Samtidig mener PFU at pressen skal ta særlig hensyn til kilder som er uerfarne i intervjusituasjoner.

– Vi kan ikke regne med at mediene alltid skal bli trodd på det de sier når opplevelsen er en annen. PFU må kunne understreke behovet for å klargjøre premisser på en tydelig måte, særlig i så betente saker og med uerfarne kilder, sier Elin Floberghagen, som var til stede som generalsekretær i Norges Presseforbund og ikke sitter i PFU.

– Det er et stort gap mellom hva journalisten og studenten sier. De opplevde ikke fra starten at dette var et intervju. Det er vanskelig å vite hvem man skal tro på, og det er mulig begge partene sier sannheten, tilføyer PFU-medlem Øyvind Kvalnes fra BI.

Utvalget har ut fra dokumentasjonen i PFU-saken ikke grunnlag for å fastslå om eller hvordan journalisten presenterte seg.

Med utgangspunkt i at de to studentene selv hadde søkt offentlig debatt gjennom studentpublikasjonen på høyskolen, mener PFU at Subjekt har tatt tilstrekkelig hensyn til studentene, blant annet ved å anonymisere dem i saken.

PFU konkluderer at Subjekt ikke har brudd god presseskikk.

Powered by Labrador CMS