Lærer studentene lukkethet

Journaliststudentene ved Høgskolen i Oslo lærer at det kan være riktig med lukkede debatter. Nylig fikk de sitatforbud fra et seminar om Tønne-saken.

Publisert Sist oppdatert

Forelesninger og temamøter ved Journalistutdanninga på Høgskolen i Oslo har til nå vært åpne. Men høyskolelektor Magne Lindholm innførte et nytt prinsipp i forbindelse med et seminar om debatten rundt Tore Tønnes selvmord.

Førsteamanuensis Svein Brurås ved Høgskulen i Volda, frilansjournalist og forfatter Ivar Hippe og tidligere konstituert ansvarlig redaktør i Dagbladet, John-Arne Markussen, var hyret inn som innledere på seminaret. Brurås ledet utvalget som la fram rapporten om Tønne-saken, Hippe utga i vår boka «Mektig og avmektig» om samme sak, mens Markussen satt i sjefsstolen i Dagbladet da Tønne-debatten var på det mest intense.

Ved starten av møtet opplevde journaliststudentene at deres hovedlærer, Magne Lindholm, innførte forbud mot å sitere forleserne. I ettertid har beslutningen blitt debattert i studentmiljøet.

Forhåndsavtale

Magne Lindholm sier at hensikten var å innprente studentene at medvirkning i mediene er avhengig av forhåndsavtale eller samtykke. Unntaket er hvis en person innehar en stilling som gjør at vedkommende er forpliktet til å svare.

– Jeg har innskjerpet at et seminar ikke er et intervju. Studentene skal lære at det er forskjell på kjappe oppslag og mer grundig research. Ved starten av seminaret oppfordret jeg derfor de av studentene som måtte føle seg kallet til å skrive om det som kom fram, til å gjøre avtale med foreleserne etterpå.

Klargjøring

– Men lærer dere ikke da studentene at det er naturlig med lukkethet?

– Det viktige her er ikke å praktisere lukkethet, men at vi klargjør premissene for intervjuer i tråd med reglene som er nedfelt i Vær Varsom-plakatens paragraf 3.3. Det er også et poeng at foredragsholderne får bedre anledning til å tenke og snakke fritt når de vet at de ikke siteres. Slik kan vi få en fri og utvungen debatt, noe vi også lyktes med ved denne anledningen.

– Forstår du at noen reagerer på at seminaret ble lukket?

– Jeg innser at det er ulike syn, og er åpen for debatt om dette. En understreking av avtaleretten og klargjøring av premissene for intervjuer er ikke omstridt. Det er i tråd med vanlige prinsipper for seriøs journalistikk. Jeg vil iallfall håpe at studentene følger disse reglene når de skal praktisere yrket. Det syndes masse mot avtaleretten i norske medier.

– Spurte du de tre foredragsholderne på forhånd om de ønsket å lukke debatten?

– Nei. Jeg besluttet det på egen hånd. Vi har hatt noen uheldige eksempler tidligere. Men jeg vil understreke at dette ikke er ment som et bidrag til å lukke samfunnet, svarer Lindholm.

Ikke behov

Ivar Hippe kan ikke huske at noen debatt han har deltatt på tidligere er blitt lukket.

– I prinsippet bør alle møter være åpne. Fordi det dreide seg om en læresituasjon stusset jeg ikke særlig over at Lindholm erklærte seansen for lukket. Men jeg ser poenget i forhold til hva studentene lærer av dette.

– Følte du at du kunne tenke og snakke friere på grunn av sitatforbudet?

– Nei, så i den forstand var det egentlig ikke noe behov for tiltaket.

Skolens linje

John-Arne Markussen følte ikke noe behov for å lukke debatten.

– Jeg sa vel ikke særlig mye annet enn jeg har gjort på en rekke andre møter om Tønne-saken. Jeg vet ikke hva slags praksis de følger på Journalistutdanninga, men jeg har uansett ingen sterke oppfatninger om dette, framholder Markussen.

Markussen deltok på et tilsvarende arrangement for journaliststudentene ved Høgskolen i Bodø tidligere i år. Der ble det ikke innført restriksjoner.

Powered by Labrador CMS