– En myk landing for papiravisene

Medieforsker Johann Roppen mener mediestøtteforslaget sikrer dagens redaksjonsmiljøer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Torsdag la kulturminister Anniken Huitfeldt fram forslag til nye regler for mediestøtte. Hovedpunktene i forslaget er at reglene blir plattformnøytrale slik at både digitale og trykte abonnementer kan telle inn i opplaget.

Det var i desember 2010 at utredningen om mediestøtten ble lagt fram, og som regjeringen nå altså har gjort foreløpige konklusjoner på. Utvalget bak utredningen delte seg i to der hovedforskjellen var at den ene halvparten ønsket videreføring av nullmoms for papiraviser. Den andre halvparten ønsket flat åtteprosents moms for både trykte og digitale utgaver.

Bevarer eksisterende

Medieforsker Johann Roppen var blant de i utvalget som stilte seg bak det siste alternativet. Han mener at dagens forslag gir papiravisene en myk landing.

– Det er en måte å bevare de viktigste redaksjonelle miljøene på. Det gir ikke stimulans for nye digitale netteredaksjoner utenfor etablerte medier, sier Roppen.

Han mener at politikerne har lett etter et grep som sikrer dagens medier på digitale plattformer.

– Det er en måte å bevare dagens avisredaksjoner på selv om de publiserer mer og mer digitalt. De vil ikke risikere å miste mediestøtte om de gjør det.

Vanskelig

Samtidig legger han til at det er etableringsfrihet for medier i Norge, men han sier at det vil være vanskelig for rene nettmedier å oppnå mediestøtte.

– All erfaring så langt viser at det er vanskelig å tjene på rene nettutgaver.

Ingen momsendring

Huitfeldt kom ikke med noen avklaring på momsspørsmålet i dagens forslag. Det tror Roppen heller ikke vil komme.

– Jeg tror det er et politisk valg å utelate moms. Det vil overraske meg veldig om det kommer et forslag om åtte prosent moms på både trykte og digitale medier senere. Det blir som før.

Roppen tror regjeringen mener det er best å bevare momsen slik den er i dag.

Departementet utelukker imidlertid ikke endringer i momsen. Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz skriver i en e-post at produksjonstilskuddet er første ledd i oppfølgingen av mediestøtteutvalgets arbeid.

– Momsen fastsettes derimot i forbindelse med hvert års statsbudsjett, og er normalt ikke gjenstand for denne typen høringer, heter det videre i e-posten.

På pressekonferansen hvor forslaget ble lagt fram sa statsråden at endringene i støtten må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Samtidig sa hun at endringene forventes gjennomført fra og med neste år. Dersom regjeringen hadde gjort noe med momsen nå kunne ESA funnet grunn til å gå nærmere inn i saken. I så fall kunne det tatt opptil 18 måneder før organet gjør et vedtak.

– ESAs vurderinger er et usikkerhetsmoment, og regjeringen regner med at ESA uansett må varsles om vesentlige endringer av pressestøtten. ESA kan da selv velge å ta opp også momsspørsmålet, sier Roppen.

Departementet skriver at de allerede har drøftet endringene uformelt med overvåkingsorganet med sikte på å gjøre kort prosess.

– Saken er at det er umulig å vite på forhånd hvor lang tid ESA vil bruke. Dette avhenger av mange forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det vi kan gjøre er å legge best mulig til rette for en rask behandling, skriver Gjørtz.

Enige

Ettersom momsspørsmålet er utelatt i denne omgang tar Roppen ikke sterke ord i bruk når han karakteriserer regjeringens forslag.

– At mediestøtten blir plattformnøytral var noe vi var enige om i utvalget. Men hvorfor er ikke moms nevnt? Det ville fjernet en usikkerhet i bransjen.

Han oppsummerer med at utvalget stort sett var enig om det regjeringen torsdag la fram.

Forslaget er nå på høring fram til 25. mai.

Powered by Labrador CMS