Barents Observer-redaksjonen med redaktør Thomas Nilsen (i blått) på besøk i Moskva for noen år siden. Foto: privat
Barents Observer-redaksjonen med redaktør Thomas Nilsen (i blått) på besøk i Moskva for noen år siden. Foto: privat

Hensynet til Russland bak redaktørplakatnekt?

KOMMENTAR: Fylkespolitiker spør om ikke nordområdene trenger all den frie journalistikken som er mulig.

Publisert Sist oppdatert

Dette innlegget er en interpellasjon som fylkespolitiker Marius Jøsevold (SV) har rettet til fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland, som også er leder i representantskapet i Barentssekretariatet.

Ytringsfriheten er en av de mest debatterte samfunnspørsmålene de senere årene, og det norske samfunnet har gjennom en omfattende debatt etterhvert slått ganske ettertrykkelig fast at ytringsfriheten er tilnærmet absolutt og ukrenkelig.

Barents Observer er et nyhetssted som ligger under Barentssekretariatet, og som i så måte er eid av de tre Nord-Norske fylkene, men i stor grad finansiert av Utenriksdepartementet.

De siste 12 årene har Barents Observer bygd seg opp til å bli en av de fremste kildene internasjonalt til de russiske nordområdene. I en russisk virkelighet som er stadig mer sensurert, har Barents Observer vært et pustehull, ikke minst for den delen av den russiske befolkningen som er kritisk til den retningen som Putins Russland har tatt.

Se Journalistens dekning av Barents Observer.

For oss som innbyggere i landsdelen, har vi gjennom mange hundre år, og gjennom skiftende regimer erfart et vennskapelig forhold til det russiske folk. Samtidig har vi som nordlendinger og venner flest heller ikke unnlatt å si fra når ikke alt er greit.

Nå har da styret i Barentssekretariatet valgt å ikke legge Barents Observer inn under redaktørplakaten, men skal dyrke det som et rent informasjonsnettsted. Dette har vakt betydelig oppsikt og harme, både internt i en organisasjon som allerede er plaget av indre konflikter, men ikke minst hos en samlet norsk presse.

For oss som innbyggere i nord er det faktisk av stor betydning at også norske medier har tilgang, og kan formidle det som skjer hos naboen i øst på en fri og balansert måte. Men med det vedtaket som nå er gjort, vil resultatet bli at de ansatte i Barents Observer får en farligere jobb, mens vi som innbyggere får vite enda mindre av hva som skjer hos naboen i øst.

Statssekretær Bård Glad Pedersen i UD har på sin side understreket at nettopp ved å være redaksjonelt uavhengig bevarer Barents Observer sin troverdighet og legitimitet.

Mine spørsmål til fylkesrådslederen blir da:

• Er det strategiske hensyn til det russiske markedet og Putins politikk som ligger bak et slikt vedtak?
• Er ikke fylkesrådslederen enig i at de uhyre viktige nordområdene trenger all den frie og uavhengige journalistikken som er mulig?
• Vil fylkesrådslederen ta et initiativ for å bidra til at Barents Observer kan få fortsette sin virksomhet i Barentssekretariatet i henhold til redaktørplakaten?

Les mer om Barents Observer.