Konsernsjef Per Magne Tveiten (til venstre) og styreleder Tomas Brunegård samtaler mens eierne stemmer over om de har tillit til sistnevnte. Foto: Glenn Slydal Johansen
Konsernsjef Per Magne Tveiten (til venstre) og styreleder Tomas Brunegård samtaler mens eierne stemmer over om de har tillit til sistnevnte. Foto: Glenn Slydal Johansen

Flertall for tillit til styreleder Tomas Brunegård i Mentor Medier

HÅNDVERKEREN (Journalisten): Fikk støtte fra knapt 53 prosent av eierne. Drøyt 44 prosent stemte for mistillit.

Publisert Sist oppdatert

– Majoriteten stemte mot mistillit. Det er det man går på som styreleder, som man er valgt til for ett år om gangen, sier styreleder Tomas Brunegård til Journalisten etter at det er klart at det blant eierne ikke var flertall for mistillit mot ham.

– Tar du gjenvalg som styreleder på den ordinære generalforsamlingen?

– Det kommenterer jeg ikke nå. Det viktigste nå er virksomheten fremover. 

– Men kan du fortsette som styreleder når 44 prosent av eierne ikke har tillit til deg?

– Jeg tror jeg er blitt et symbol for mange saker i Mentor Medier.

Den ekstraordinære generalforsamlingen mandag kveld ble startet med en 50 minutters redegjørelse fra styreleder Tomas Brunegård, Mentor Mediers husadvokat Svein Håland og konsernsjef Per Magne Tveiten. Sistnevnte tegnet et bilde av manglende samarbeid med Vårt Land både internt i konsernet, men og med sitt eget styre.

– Konflikten var fastlåst og hadde vært det lenge. Normalt skal ikke en generalforsamling gå inn i behandlingen av en personalsak av denne typen. Jeg mener det var styrets ansvar å avgjøre om publishers arbeidsforhold skulle avsluttes eller ikke, sa Tveiten.

Styret vil gjøre en ny juridisk vurdering av saken der husadvokaten ikke skal være part.

 

Det kom senere under generalforsamlingen kritikk mot ledelsen for at det kun var ledelsen som fikk utvidet taletid innledningsvis.

Konsernstyremedlemmene Jens Barland og Anne Helen Hansen tok ordet for å redegjøre for mindretallets syn. Barland sa at styret ikke har hatt full informasjon, og han stilte spørsmål om gyldigheten av vedtak som ble gjort i perioden.

– Vi overførte fullmakter fra konsernstyret til datterselskapets styre uten at vi visste at konsernsjefen var part i en konflikt. Vi ga og administrasjonen, om kunne være håndplukket til å si opp redaktøren, fullmakt til å være generalforsamlingen. Alt var vedtak vi var med på uten at vi kjente til konflikten. Min påstand er at dette kan være i strid med aksjelovens paragraf 6-21 (om forberedelse av saker, red.anm.), sa Barland.

Åshild Mathisens advokat Kari Breirem tok også ordet for å si at hun mener eiermøtet kun har fått redegjort for den ene siden av saken.

– Jeg vil hevde det er inhabilitet ute og går i styrebehandlingen. Per Magne Tveiten var omvarselet, sa Breirem.

Ole-Wilhelm Meyer fra Opplysningsvesenets Fond oppfordret generalforsamlingen til å se fremover mot valget av styre på den ordinære generalforsamlingen i mai.

– Vi har ingen forutsetninger for å vite hva som skjedde i konflikten mellom Per Magne Tveiten og Åshild Mathisen. Vår oppgave som eiere er ikke å løse konflikten, men er overfor styret. Så blir det styrets rolle å ta det videre. Nå må valgkomiteen få anledning til å arbeide ferdig til den ordinære generalforsamlingen, sa Meyer.

Småaksjonær Dag Hareide tok ordet for å oppfordre Brunegård til å trekke seg selv som styreleder for å slippe en avstemning om tillit.

– Det er deres regi som har vært her, og gjennom det har dere vist at dere ikke klarer å være samlende, sa Hareide med adresse til styrelederen og konsernsjefen.

Avisinvestor Odd Reidar Øie sluttet seg til at styresammensetningen må være tema for den ordinære generalforsamlingen senere i vår.

– Dette er en personalsak. Det er første gang at jeg har opplevd at man har lest tekst om hva som foregår på styremøtet på en generalforsamling. Det er åpenbart at styret ikke har fungert. Men hvorfor skal vi ta stilling til ett av styremedlemmene? Om Tomas blir felt vil det ikke lede til enkel diskusjon fremover, sa Øie, som hevdet han ikke hadde bestemt seg for hva han ville stemme ennå.

Representanter for redaksjonsklubben i Vårt Land ba eierne om å stemme for mistillit av Brunegård fordi han sendte varselet mot Per Magne Tveiten direkte til konsernsjefen - en feil Brunegård selv erkjente tidligere under møtet.

– Våre motiver i denne saken er veldig prinsipielle. Vi reagerer sterkt på hvordan varslersaken er behandlet. Hvordan skal de som jobber i Mentor Medier kunne varsle nå, som vi vet at en varslers identitet kan blåses på denne måten. Det er grunnen til at vi stiller oss bak mistillitsforslaget, sa klubbleder Ane Bamle Tjellaug.

Redaksjonsklubbens styremedlem Andreas Limvåg pekte både på varslervernet, hensynet til omdømme og prosessen i Vårt Land. Til innledningen kommenterte han at ledelsen glemte å informere om at styret i Vårt Land nå er et administrasjonsstyre bestående av to ansattrepresentanter, konsernsjefen og en annen representant fra konsernledelsen.

– Det var konsernsjefens dobbeltstemme som avgjorde saken, sa Limvåg om styrets beslutning å gå til oppsigelse av redaktøren etter at de to ansattrepresentantene hadde stemt mot oppsigelse.

– Etter at Åshild Mathisen ble ansatt våren 2016 får vi tilbakemelding på at vi leverer bedre på samfunnsoppdraget. Kommersielt lå vi an til å øke abonnementsinntektene våre. Da skal man ha vurdert konsekvensene nøye av en beslutning om å si opp redaktøren. Mitt inntrykk er at det ikke er blitt gjort. Man skulle tenke økonomnisk, omdømmemessig og organisajsonsmessige konsekvenser. Eierne må komme med et tydelig signal. Stem for mistillit.

Styreleder Silje Kvamme Bjørndal i Vårt Land Bladmisjon, som er en av de som tok initiativ til generalforsamlingen, sa at media er en annen bransje enn andre.

– Varselhåndteringen er bare et symptom på noe. Har vi som aksjonærer tillit til sittende styreleder som har sittet i spissen for styret i denne håndteringen? Det er et ja/nei-spørsmål. Mentor Medier er ikke som alle andre konsern. I andre konsern rår penger og makten helt inn i banken. Men i dette rommet henger overbevisning sammen med tillit. Hvis svaret er nei, må dere stemme i tråd med det, sa Bjørndal.

Småaksjonær Bjørn Østgård sa at han kom til møtet med tvil, men at han etter innleggene vil stemme for mistillit.

– Jeg er ikke lenger i tvil. Jeg vil takke den aksjonærgruppen som var store nok til å ta initaitv til denen belsyningen vi har fått i dag, sa Østgård.

Generalforsamlingen var innkalt etter krav fra en gruppe aksjonærer som vil at eierne skal drøfte tilliten til styreleder Tomas Brunegård. Det skjer etter at Åshild Mathisen før påsken mistet jobben som sjefredaktør i Vårt Land.

Det var kø nesten helt ut på gaten få minutter før generalforsamlingen skulle starte.

Den ekstraordinære generalforsamlingen skulle startet klokken 15, men oppstarten ble utsatt til rundt klokken 15.25 på grunn av stor pågang fra fremmøtte aksjonærer fra over 140 personer.

Mediene slapp inn klokken 15.50.

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS