Vil kutte IJ-støtten

Foreslår nedtrapping over flere år. – Urovekkende, sier instituttleder.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I forslaget til statsbudsjett for 2013 foreslås potten til RAM og IJ økt, men for sistnevntes del vil det innebære et lite kutt i midlene i år, og på sikt kan det bety at den årlige statsstøtten på rundt åtte millioner kroner faller helt bort.

I budsjettforslaget skriver kulturdepartement: «Tilskuddet til Institutt for Journalistikk (IJ) vil bli trappet ned. En samling av forskningsinnsatsen på området til et nytt medieforskningssenter tilsier at tilskuddet til IJs forskningsavdeling avvikles. Mange grunner tilsier at IJs etterutdanningstilbud ikke lenger bør finansieres over statsbudsjettet: Utdanningstilbud og -nivå er på et annet nivå i dag enn da tilskuddet ble etablert, det normale for andre bransjer er at bransjenettet etterutdanning finansieres av bransjen selv. Videre er andre virkemidler mer målrettet for å oppnå de mediepolitiske målene, først og fremst den direkte pressestøtten. Tilskuddet vil bli noe redusert i 2013, og ytterligere nedtrapping framover vil bli vurdert.»

At midlene til forskning avvikles, overrasker ikke IJ-leder Frode Rekve. Det hadde han ventet siden mye av presseforskningen foregår på høyskole- og universitetsnivå. I Fredrikstad er forskningen erstattet med kurs og kompetanseheving.

Alvorlig signal

Rekve håper at størrelsen på bevilgningen for blir holdt uforandret neste år, men for tiden fremover er han urolig på IJs vegne.

– Dette er alvorlige signaler for fremtiden til IJ. Det er ikke greit! I Soria Moria-erklæringen sa regjeringen at de ville bidra til en differensiert og kvalitativt god presse ved nettopp å støtte IJ for ikke å skape forskjeller på kompetansehevingen i bransjen. Nå indikeres at de går bort fra dette.

Da Valgjerd Svarstad Haugland satt som kulturminister i Bondevik II-regjeringen, foreslo hun å kutte hele støtten til IJ.

– Vi ønsker ikke noen nedtrapping av IJ. Dette er et svært alvorlig signal og det er kortsiktig tenkt. Og så kommer det på tross av at et enstemmig mediestøtteutvalg innstilte på at IJ burde fortsette, sier NJ-leder Elin Floberghagen.

Hun forteller at det ikke er kommet noen indikasjoner på at dette ville foreslås. Derfor mener hun det var en stor overraskelse. Særlig siden IJ tidligere har vært et prioritert område fra regjeringen.

– Det er skuffende, sier hun.

Tenke nytt

Tilskuddet fra staten er på rundt åtte millioner kroner. Dersom dette faller bort, vil også en tredjedel av inntektene til instituttet forsvinne. Det betyr at IJ må tenke nytt.

Og det er jo ikke sikkert at det er slik at etterutdanningen må skje ved at senteret holder kontor og restaurant selv.

– Verden står ikke stille. Vi vurdere hele tiden om vi driver instituttet på en best mulig måte. Både støtte og ordinær betaling. Vi har oppe til vurdering hvordan vi skal organisere oss i fremtiden. Det kan være tiden har løpt fra oss med tanke på samling av studenter i Fredrikstad. Kanskje skal vi bli flinkere til å reise rundt og holde regionale kurs.

Powered by Labrador CMS