TV 2-sjef Olav T. Sandnes gir både ros og ris til stortingsmeldingen om allmennkringkasting. Foto:
TV 2-sjef Olav T. Sandnes gir både ros og ris til stortingsmeldingen om allmennkringkasting. Foto:

TV 2 skuffet over manglende fokus på finansiering

Olav T. Sandnes etterlyser tydeligere signaler om hvordan staten skal bidra til å finansiere kommersiell allmennkringkasting.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la fredag fram sin lenge varslede stortingsmelding om allmennkringkasting. Reaksjoner blant politiske partier tyder på at kulturminister Thorhild Widvey får støtte for meldingen i Stortinget. I TV 2 er det delte meninger. Sandnes mener at meldingen mangler vesentlige føringer.

– Vi er glad for at det ble en stortingsmelding om allmennkringkasting og ikke bare om NRK. Vi opplever at det kommer fram veldig tydelig at regjeringen anerkjenner betydningen av kommersiell allmennkringkasting. De uttrykker også et tydelig ønske om å tilrettelegge for det framover.

Sandnes viser til at kapittel 16 i stortingsmeldingen, der det flere steder understrekes at det er viktig for det norske samfunnet å ha kommersiell allmennkringkasting. Og at regjeringen opplever det som viktig at dekningen kommer fra et annet ståsted enn Oslo.

– Kulturministeren gjentok dette en rekke ganger da hun la fram meldingen.

Les stortingsmeldingen her

To utvalg

Etter sommeren nedsetter regjeringen et utvalg som – i lys av den digitale utviklingen i mediesektoren – skal vurdere statens mål for mediemangfoldet. Lisensen blir fredet gjennom inneværende stortingsperiode, men regjeringen vil samtidig at et eget ekspertutvalg utreder nye modeller for NRKs inntekter. Utvalget skal legge fram sine forslag i 2017.

I tillegg varslet regjeringen i dag at den skal kunngjøre en ny avtale om status som formidlingspliktig allmennkringkaster før TV 2s avtale går ut 31. desember 2016. TV 2, eller eventuelt et konkurrerende selskap som sikrer seg avtalen, skal forplikte seg til å produsere nyhetssendinger,  og hovedkontoret skal fortsatt ligge utenfor Oslo.

Sandes og TV 2 er mindre fornøyd med at regjeringen skyver på det de oppfatter som viktige spørsmål til utlysningen av avtalen, og til utvalgsarbeidene.

– Det gjør at vi er bekymret for at det vil ta lang tid å avklare vesentlige spørsmål for oss. Vi er også bekymret for at disse utvalgene ikke kommer til å svare på det mest vesentlige, nemlig hvordan man skal finansiere kommersiell allmennkringkasting framover.

Etterlyser finansiering

Sandes er kritisk til at ekspertutvalget ikke skal utrede finansieringen av all allmennkringkasting, men kun finansieringen av NRK. Mediemangfoldsutvalget skal på sin side blant annet se på hvordan myndighetene skal kompensere en kommersiell aktør for de forpliktelsene den påtar seg.

– Vi skulle ønsket oss – og hadde forventet – en tydeligere bestilling av et konkret arbeid som handler om hvordan man skal finansiere kommersiell allmennkringkasting. Det har NRK fått, og vi mener det hadde vært naturlig at også TV 2 var innlemmet her. Stortingsmeldingen er jo utvidet fra å være en NRK-melding til også å være en melding om allmennkringkasting, sier Sandnes.

Sandnes understreker at TV 2s grunnleggende ønske er å få forutsigbare og tydelige rammebetingelser for tjenester som selskapet ønsker å levere.

– Det er ikke nødvendigvis tjenester som alltid lønner seg. Da handler det om å få på plass modeller som sikrer det meningsmangfoldet vi har hatt gjennom allmennkringkastingen, også framover i tid. Slik at vi ikke går tilbake til et statlig finansiert monopol for allmennkringkasting.

Forventer kompensasjon

– Det betyr at dere må ha inntekter for en del av av de forpliktelsene dere blir pålagt?

– Vi må i hvert fall bli kompensert for det.

– Hvordan mener du det er naturlig å gi en slik kompensasjon?

– Det er vel noe av dette utvalgsarbeidet skal gi svar på. Vi har respekt for at man ikke har alle svarene nå. Men vi er opptatt av at det legges et tydelig løp for nettopp disse avklaringene.

Ifølge Dagens Næringsliv har TV 2 i møter med Kulturdepartementet i vår argumentert for at regjeringen skal kjøpe nyhets- og aktualitetstjenester fra TV 2, på samme måte som staten kjøper transporttjenester fra Hurtigruten.

Powered by Labrador CMS